Trainee Docent Gebouwde Omgeving

Instituut voor Gebouwde Omgeving | Sluitingsdatum: 31-10-2020

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van studenten in de gebouwde omgeving en je eigen talenten ontwikkelen? Word dan Trainee (docent) bij de Bachelor Built Environment.

In het kort
Aan de opleiding Built Environment (BE) van Hogeschool Utrecht verzorgen wij relevant en actueel onderwijs. Dat is belangrijk, omdat het werkveld van de BE'er steeds inhoudelijk complexer en vooral ook steeds verdergaand interdisciplinair is. Afgestudeerde BEers van de HU werken aan onderwerpen, zoals het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad, mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken en verdichtingsopgaven. Dit doen zij onder andere bij adviesbureaus, (ontwikkelende) aannemers en overheden. Wij weten dat onze afgestudeerden goed voorbereid de arbeidsmarkt betreden. 

In jouw rol van trainee-docent geef jij vanuit jouw expertise op het gebied van bouwfysica en/of constructies & civiele techniek en/of BIM/ Revit en/of bouwmanagement mede invulling aan onze opleiding. Samen met jouw collegas heb jij de verantwoordelijkheid studenten te begeleiden naar deskundige ingenieurs die optimaal zijn voorbereid op de toekomst. Dankzij jouw kennis en ervaring leveren wij de beste BE-ers af die met gedegen basiskennis op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. In het eerste jaar zal je breed worden ingezet.

Professionele ontwikkeling van onze studenten is belangrijk binnen onze opleiding. Wij begeleiden onze studenten in (kleine) leerteams. In deze leerteams staat het leren leren, competentieontwikkeling en professioneel handelen centraal. Daarom worden al onze docenten ook getraind in en ingezet op leerteambegeleiding. Hier zal je een actieve rol in spelen.

Wat jij hebt

  • Minimaal Hbo-diploma van een technische opleiding (civiele techniek, bouwkunde, built environment) (wij bieden wij je de gelegenheid om een passende Masteropleiding te volgen);
  • Beginnende vakvolwassenheid in de praktijk bouwfysica en/of constructies & civiele techniek en/of BIM/ Revit en/of bouwmanagement. Verder willen ontwikkelen in een van deze inhoudelijke vakgebieden is medebepalend voor de invulling van deze rol;
  • Je wilt je ontwikkelen in het lesgeven en het coachen van studenten (en collegas). Ervaring is een pré. Wij regelen dat jij jouw didactische kwalificatie kunt behalen. Wij betalen jouw opleiding;
  • Een netwerk met de beroepspraktijk, waardoor jij in staat bent praktijk en theorie actief met elkaar te verbinden.

Wie jij bent

Jij herkent jezelf in de drie HU kerncompetenties: initiatief, resultaatgerichtheid en samenwerken. En omdat wij oprecht willen dat je succesvol wordt, horen wij in het gesprek met jou graag meer. Denk ook na over jouw gedrevenheid bij het begeleiden van (jong) volwassenen en hoe jij hen enthousiasmeert voor verschillende technische disciplines.

Daarnaast denk jij vanuit het perspectief van de student en de (arbeids-) markt. Je wilt leren te schakelen in rollen en stijlen, waardoor jij studenten en collegas zowel inhoudelijk als op het gebied van professionele vaardigheden kunt coachen. Je vindt het fijn om samen met een team van docenten te werken. Tot slot: je wilt je verder ontwikkelen door het vergroten en verbeteren van jouw eigen kennis en vaardigheden en netwerk. Hierdoor blijf je in staat om bij te dragen aan de ambities van de opleiding Built Environment.

Werkomgeving

Je komt terecht in een no-nonsense omgeving met een open feedbackcultuur. Daarnaast is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven en wordt er veel samengewerkt. De collegas van het instituut hebben samen de wens om voortdurend nieuwe dingen te leren, samen beter te worden en de successen te vieren. Je geeft les aan studenten uit de voltijd- en deeltijdopleidingen.

Wat wij je bieden

Je wordt door ons ingewerkt in het docentschap. Je krijgt een mentor/buddy die je meeneemt in de organisatie en aan wie je alle vragen kunt stellen. Je kunt in overleg je eigen ontwikkeltraject uitstippelen en je zowel inhoudelijk als didactisch ontwikkelen.

Je krijgt een jaarcontract met een omvang van 0,6 tot 1,0 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Afhankelijk van opleiding, kwalificaties, vakvolwassenheid en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris bij volledig dienstverband minimaal 2.845,48 en maximaal 3.920,50 (Schaal 9). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren
Je kunt eventuele vragen over de vacature uitsluitend per email stellen aan Debby Goedknegt via debby.goedknegt@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Je kunt tot en met 25 oktober 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten. De eerste selectiegesprekken voeren we in week 45. Een assessment in de vorm van een proefcollege maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer