Studieleider post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Instituut voor Verpleegkundige Studies | Sluitingsdatum: 14-08-2018

Er is een toenemende vraag naar opleidingsplaatsen voor de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (SPV) aan de Hogeschool Utrecht, voortkomend uit een groeiende vraag vanuit de praktijk om deze professional in te kunnen zetten. Redenen hiervan zijn onder meer de toenemende mate van ambulantisering in de GGZ van de complexe psychiatrische patiënt, veroudering van de beroepsgroep en meer duidelijkheid over inzet van middelen binnen de organisatie.

De SPV is werkzaam in de ambulante GGZ en werkt veelal met patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Taken van de SPV bevatten naast coördinatie van zorg, veelvuldig overleg met alle betrokkenen, het uitvoeren van individuele en systeeminterventies en het uitvoeren van crisisinterventie binnen de 24 uurs crisisdiensten.

Het uitstroomprofiel van de student is een professional die in staat is contextueel en systemisch te werken met een eigen caseload. De student werkt op basis van evidence-based practice. Met oog voor de sociale context en de draagkracht van cliënt(systemen) biedt men praktische hulp aan verschillende doelgroepen.  De opleiding start tweemaal per jaar (maart en november) en vindt op verzoek ook in-company plaats.

In het kort

  •          (mede) verantwoordelijk voor inhoud van de post-hbo opleiding SPV in afstemming met werkveld en de vertegenwoordigers van de beroepsgroep;
  •          coördineren van de opleiding, netwerken en samenwerken;
  •          affiniteit met het werkveld en kennis van praktijk en onderwijs;  
  •          ervaring met het begeleiden van studenten in hun leerproces;
  •          analyseren van trends en ontwikkelingen en implementeren in het onderwijs.

 

Wie jij bent
Een SPV met aanvullende masteropleiding, didactische ervaring en werkzaam in de GGZ. Je hebt affiniteit met het werkveld waar de SPV zich in begeeft en de diverse doelgroepen. Je coacht met passie en enthousiasme nieuwe studenten die zich voorbereiden op een dynamische functie in een werkveld dat steeds weer nieuwe uitdagingen kent in het primaire proces. De context van patiënt maar ook een wisselwerking met en gerichtheid op de samenleving zijn hierbij leidend. Deze vormen samen met maatschappelijke verhoudingen het referentiekader van de SPV.

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het veld zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak met betrekking tot de functie SPV in relatie tot het werkveld en weet deze kritisch te beschouwen. Tevens weet je dit te vertalen naar het onderwijs zodat het aanbod altijd actueel en doelgericht. Daarnaast bent je sensitief voor de vragen en wensen van externe partners - de praktijk-  en je stelt je dienstverlenend op. Je kunt (eventueel) worden ingezet ten behoeve van de andere post hbo opleidingen van het Instituut Verpleegkundige Studies.

Taken:

  •          Coördineren van de opleiding (inhoud en organisatie);
  •          Het begeleiden van studenten in hun leerproces zowel in de groep als individueel;
  •          Het verzorgen van lessen en beoordelen van beroepsproducten.
  •          Afleggen van werkplekbezoeken bij instellingen in de diverse regios van Nederland. Doel van deze bezoeken bij de studenten en hun praktijkbegeleiders gedurende de opleiding is om de voortgang van de student in samenspraak met de praktijk te monitoren en daar waar noodzakelijk bij te sturen.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract voor de omvang van 0.5 fte. De startdatum is in overleg maar wenselijk per 1 oktober 2018. Een vast dienstverband behoort daarna tot de mogelijkheden bij een positieve beoordeling en ongewijzigde bedrijfsmatige belangen. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4225,14 en maximaal 5433,82 (schaal 12). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast vinden wij persoonlijke en professionele ontwikkeling heel belangrijk en kunnen wij uitstekende studie-en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Wij begrijpen ook dat vandaag de dag flexibiliteit belangrijk is vandaar dat we keuze bieden tussen een kortere werkweek of meer verlof bij langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Tot slot hebben we tal van leuke extras zoals gebruik van de modernste HU klinieken, en kortingen op tal van zaken zoals fitness, verzekeringen en software.

Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 14 augustus uitsluitend online solliciteren.

De gesprekken zullen plaats vinden in de week van 20 augustus.  

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Karin Hamers, opleidingsmanager post-hbo opleidingen Instituut Verpleegkundige Studies Karin.Hamers@hu.nl . Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

Wat verder belangrijk is
Een pre-employment screening  kan deel uitmaken van de procedure.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer