Specialist IAM (Identity & Access Management)

Dienst Informatiemanagement en ICT | Sluitingsdatum: 30-11-2019

Jij tilt onze Identity & Access Management naar een hoger plan en draagt bij aan de digitalisering van onderwijs en onderzoek!

De ambitie van de HU om onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk te verbinden vraagt om gecontroleerd en efficiënt beheer te voeren over accounts en toegangsrechten. Veilig en toegankelijk, dat zijn jouw drijfveren om het werken bij en met de HU mogelijk te maken. Als Specialist IAM in de rol van Product Owner ben je verantwoordelijk voor het definiëren, ontwikkelen en opleveren van business capabilities binnen het IAM domein die de HU verder brengt bij het realiseren van de digitale transitie. Je maximaliseert de waarde van zowel de IAM-producten als het IAM team voor de HU.

De Specialist IAM is de schakel tussen de business (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de HU) en het DevOps IAM team. Je vervult hierin de rol van Product Owner. Het verzamelen van klantwensen, het vertalen van user- en business requirements naar technologie en het verzorgen van adoptie voor Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering, zijn belangrijke werkzaamheden die vallen binnen het takenpakket. Een belangrijke partner is HR om de Join-Work-Leave processen van medewerkers (intern en extern) soepel te laten verlopen. Ook functioneel beheerders (verspreid over de organisatie) zijn belangrijke stakeholders om je doelen te realiseren.

Het is aan jou om nieuwe business capabilities te realiseren, onder andere door de nieuwe aanbestede Identity en Accesmanagement-oplossing optimaal in te richten en te benutten. Afweging van de mogelijkheden en de belangen op verschillende niveaus is een belangrijk onderdeel van het werk. Jouw visie op wat ontwikkeld moet worden, draag je uit naar het team en de overige stakeholders. De implementatie van de nieuwe IAM-oplossing en de uitfasering van de oude zal in eerste instantie een wezenlijk onderdeel vormen van de te realiseren roadmap.

Wat je hebt

  • Hbo-/wo-diploma
  • Up-to-date kennis van de werking van IAM-producten en concepten (zoals Single Sign On, RBAC, Federation Services) en algemene informatiebeveiligingskennis
  • ervaring met het opzetten van IAM use cases voor het inrichten van Identity & Access managementprocessen en met het opzetten van een IAM-systeem
  • werkervaring als Product Owner (of vergelijkbaar) in grote, complexe organisaties is een pré 
  • ervaring met stakeholdermanagement en governance in agile en/of hybride omgevingen

Wie je bent

Jij herkent jezelf in de kerncompetenties: initiatief, resultaatgerichtheid, samenwerken en lerend vermogen. Je deinst niet terug voor het opzetten van nieuwe initiatieven, processen en werkmethoden en bent proactief als het gaat om het signaleren en kweken van urgentie. Daarnaast ben je een verbinder en sparringpartner die aantoonbaar succesvol is in het doorontwikkelen en realiseren van IAM oplossingen. Als geen ander weet je het team te motiveren voor de te realiseren doelen. Je draagt het werken volgens Agile/Scrum met enthousiasme uit en weet dat over te brengen op het team. Vanzelfsprekend ben je communicatief en adviesvaardig en beschik je over de nodige stijlflexibiliteit om te kunnen acteren op verschillende niveaus. Je weet om te gaan met verschillende, soms tegengestelde, belangen om tot een optimale IAM oplossing te komen. Tot slot voel je je prettig in een dynamische omgeving en kun je goed omgaan met onverwachte/nieuwe ontwikkelingen.

Over de werkplek

Docenten en studenten zien de wereld continu en in een razendsnel tempo veranderen. De beroepspraktijk verwacht van de hogeschool dat we flexibele en breed georiënteerde professionals opleiden. Samenwerken met het beroepenveld en onderzoekers buiten de HU is een belangrijke strategische pijler voor de HU. Daarbij volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en worden steeds meer ICT-diensten als een service afgenomen. Tegelijkertijd wordt wet- en regelgeving complexer, bijvoorbeeld AVG, en nemen cyber-dreigingen toe. Genoeg redenen om Identity & Access Management naar een hoger volwassenheid te brengen. Als Product Owner werk je binnen de dienst Informatiemanagement & ICT (één van de zes stafdiensten van de HU), maak je onderdeel uit van het Team Architecture, Security & Compliancy en heb je de beschikking over een DevOps IAM team met IAM specialisten. De totale Dienst IM&ICT bestaat uit circa 100 medewerkers gehuisvest op het Utrecht Science Park.

Wat wij bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (D3) met een omvang van 1,0 fte. Interne kandidaten behouden hun rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal  3.477,27 (schaal 11) en maximaal  5.433,82 (schaal 12) afhankelijk van jouw ervaring en vak volwassenheid. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de functie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 30 november 2019 uitsluitend online solliciteren.

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Daniel van Winsum (Manager Architecture, Security & Compliancy) 088-4818332. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure is opgenomen in de sollicitatiecode op onze site www.werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer