Senior Hogeschooldocent Integrale Veiligheidskunde

Instituut voor Veiligheid | Sluitingsdatum: 25-05-2021

Ben jij strategisch drager van een van de expertisegebieden van ons onderwijsprogramma Integrale Veiligheidskunde? En heb je de drive om hierop maatschappelijke impact te realiseren?

Over het instituut
Als Instituut voor Veiligheid nemen wij onze rol als (internationale) kennis- en leergemeenschap met impact op het gebied van de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Onze docenten zijn in staat om algemene en veiligheidskundige theorieën te vertalen naar de relevant beroepspraktijk om zo de beroepspraktijk te professionaliseren (studenten en werkenden). Dit doen we met inhoudelijk en methodisch trendsettend veiligheidsonderwijs en -onderzoek met een focus op grootstedelijke veiligheidsvraagstukken.

Als senior hogeschooldocent ben je een autoriteit op jouw vakgebied, waarbij onze voorkeur uitgaat naar Informatieveiligheid, Arbeidsveiligheid of Risicomanagement.

Je werkt nauw samen met collega's, onderzoekers en het beroepenveld om studenten op te leiden tot regisseurs in veiligheidsvraagstukken. Je hebt een dragende rol voor een of meerdere aandachtsgebieden van het instituut voor Veiligheid. Je bent in staat om jouw kennis en ervaring op Seeen aansprekende wijze over te dragen. Je bent in staat om strategische lijnen uit te zetten voor het uitbouwen van je expertisegebied, je kunt studenten hierop inspireren, je professionaliseert collega docenten en weet het werkveld rondom je expertisegebied te verbinden.

Van jou wordt verwacht dat je:

 • aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt.
 • ons onderwijs bestaat onder meer uit het verzorgen van hoor- en werkcolleges, de begeleiding van leerteams en het ontwikkelen en afnemen van toetsen;
 • een belangrijke inhoudelijke en eventueel onderwijskundige bijdrage levert aan de curriculumontwikkeling van ons deeltijd- en voltijdonderwijs.g
 • goed kunt aansluiten bij de doelgroep (studenten in voltijd en deeltijd). Je enthousiasmeert studenten voor het werken in het werkveld van de  veiligheidskundige;
 • verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie van een of meerdere strategische dan wel operationele portefeuilles van het instituut voor veiligheid.
 • een collegiaal lid bent van een dynamisch en betrokken team, waarbij je (informeel) leiderschap toont op basis van je werkervaring, achtergrond en expertise
 • de strategische lijnen uitzet voor het uitbouwen van je expertise gebied, studenten daarop inspireert, docenten daarop professionaliseert en het werkveld rondom je expertise verbindt
 • een bijdrage levert aan de uitvoering van het HU beleid op instituutsniveau;

Jij hebt

 • ruime werkervaring (5 -10 jaar) in een van de volgende aandachtsgebieden:
  • Arbeidsveiligheid (KAM), Vitale Infrastructuur, etc.
  • Risicomanagement in de private of publieke sector.
  • Informatieveiligheid; privacyvraagstukken, social media, cybercrime, etc.
 • In elk geval een afgeronde Masteropleiding, een relevante promotie strekt tot aanbeveling.
 • ervaring in het verzorgen van onderwijs of training, of het talent en de ambitie om voor de klas te staan;
 • uitstekende skills gericht op het onderwijs van de toekomst, dan wel de ambitie om je deze eigen te maken (denk aan de inrichting van inspirerende blended leeromgevingen)
 • het vermogen om leiding te geven aan innovatieve projecten in een sterk veranderende omgeving, in co-creatie met het werkveld;
 • een resultaatgerichte, zelfstandige persoonlijkheid met een inspirerende communicatiestijl;
 • een heldere visie op innovaties in het HBO en de betekenis hiervan voor ons onderwijs;
 • het vermogen om doelgericht, gestructureerd en met een goed oog voor alle stakeholders koers te houden in een sterk veranderende omgeving, waarin digitalisering een cruciale rol speel;

 

Over de werkplek
Het IVK-team is een veelzijdig team, dat volop in ontwikkeling is. We hebben een sterke relatie met het werkveld en de kenniscentra. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een team van circa 50 docenten.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3), bij goed functioneren wordt dit in principe voortgezet middels een vaste aanstelling (D2). De omvang van je aanstelling is in overleg, maar minimaal 0,6 fte. Een grotere aanstelling behoort tot de mogelijkheden en heeft onze voorkeur.  Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 september 2021.

Afhankelijk van je ervaring bieden we je een contract aan op schaal 12 (CAO HBO 2020). Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4.445,52 en maximaal 5.717,25. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Michel Dingarten, directeur op 06- 28321426 of. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.werkenbijhu.nl 

Je kunt tot en met 25 mei uitsluitend direct online solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer