Senior Ambtelijk Secretaris Examencommissie

Dienst Onderwijs Onderzoek en Studentzaken | Sluitingsdatum: 25-08-2019

Onze ambtelijk secretarissen vlot en goed onderbouwd uitsluitsel geven bij vragen en geschillen? Als senior ambtelijk secretaris kun jij onze collegas stevig inhoudelijk én procedureel ondersteunen.

Examencommissies zijn voor studenten een belangrijk kanaal bij vragen en klachten over tentamens, voor het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van examenprogrammas. Bij beantwoording en beoordeling betrekt de examencommissie de landelijke en de HU-regelgeving. De taken van de commissie zijn onder meer het toezicht houden op toetsbeleid en de borging van het eindniveau. Daarbij heeft de Examencommissie zowel inhoudelijk als praktisch gezien een sterke behoefte aan goede en proactieve ondersteuning. Deze ondersteuning wordt geleverd door het team Certificering.

Je werkzaamheden
De twee Senior Ambtelijk Secretarissen (SAS) zijn aanspreekpunt voor de ambtelijk secretarissen van 23 instituten. De SAS is een inhoudelijk zwaargewicht en borgt de kwaliteit van de dienstverlening van het team Certificering.

De SAS doet dit onder meer door:

 • inhoudelijke vraagbaak en sparringpartner te zijn voor het team certificering en examencommissies, o.a. op het gebied van bindend studie advies, beroepsdossiers en wet- en regelgeving;
 • het uitvoeren van onderzoek en analyse naar de verzoekenstroom en de (kwaliteit van) ambtelijke afhandeling;
 • het inrichten van een deskundigheidsbevorderingsprogramma;
 • bij te dragen aan en te sturen op het harmoniseren en efficiënter inrichten van processen en procedures;
 • diverse werkgroepen binnen het team Certificering aan te sturen en te faciliteren;
 • regie te voeren op het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

Tevens treedt de SAS op als vliegende keep ambtelijk secretaris in geval van uitval en noodsituaties bij examencommissies.

Je beschikt over:

 • Een hbo- of wo-diploma in een juridische richting.
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving en de Onderwijs- en Examenregeling.
 • Minimaal twee jaar ervaring als ambtelijk secretaris van een examencommissie en je hebt in die functie een stevige, adviserende rol vervuld.

Wie je bent:

 • Communicatief vaardig, in staat om samen te werken met collegas van verschillende organisatieonderdelen.
 • Zelfstandig, klantgericht en toegerust om collegas inhoudelijk te coachen.
 • Goed in relativeren en zaken in perspectief plaatsen.  
 • In staat om positie te nemen in een complexe organisatie, waarin belangen uiteen kunnen lopen.
 • Gestructureerd en kwaliteitsbewust.
 • Analytisch sterk, waarbij je vanuit een helicopterview kunt opereren en hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden.
 • In staat om verbetervoorstellen aan te dragen die concreet en uitvoerbaar zijn.

Over de werkplek
Je werkt in het team Certificering 1 dat valt onder de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S). Jouw standplaats is Padualaan 97 in Utrecht (Science Park Utrecht), maar je bent ook veel op de locaties daaromheen werkzaam. Dit zorgt voor een dynamische omgeving waarbij samenwerking en afstemming met de collega SAS, beleidsmedewerkers, ambtelijk secretarissen en de examencommissies voorop staat.


Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,8 fte met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal  2.769,32 en maximaal  4.192,37 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.


Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 25 augustus 2019 uitsluitend online solliciteren.

De eerste ronde gesprekken zullen plaats vinden op  vrijdag 30 augustus.

De tweede ronde gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 3 september.

Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Eva van Haaren (Corporate Recruiter) via 06-39113938. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl 

Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je enthousiast bent. De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer