Promovendus Praktijkvariatie Wijkverpleging

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Sluitingsdatum: 18-08-2020

Lectoraat Chronisch Zieken, Instituut Verpleegkundige Studies, Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht

Intituut/opleiding/dienst

Het lectoraat Chronisch Zieken maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en is nauw verbonden aan het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Het lectoraat biedt een ambitieuze, dynamische onderzoeksomgeving en werkt nauw samen met de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht.

Het Instituut Verpleegkundige Studies (IVS) van Hogeschool Utrecht bestaat uit twee bacheloropleidingen (verpleegkunde, medische hulpverlener), drie masteropleidingen (verpleegkundig specialist, physician assistant, Innovatie Zorg en Welzijn) en de post initiële opleidingen. Door middel van praktijkgericht onderzoek en nauwe samenwerking met het werkveld is dit onderwijs van hoog niveau wat leidt tot goed opgeleide professionals. Het IVS ziet zichzelf als partner in zorginnovatie voor gezondheidszorginstellingen in de regio.

Als promovendus

Als promovendus verricht jij promotieonderzoek naar praktijkvariatie binnen de wijkverpleging binnen het lectoraat Chronisch Zieken en het Instituut Verpleegkundige Studies van de Hogeschool Utrecht in nauwe samenwerking met de leerstoel Verplegingswetenschap van Maastricht Universiteit en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het is een drie jarig project dat zich richt op het in kaart brengen van praktijkvariatie in de wijkverpleging, en wat mogelijke oplossingen zijn om variatie tegen te gaan.  Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de praktijk en partijen van het Hoofdlijnen Akkoord Wijkverpleging zoals ZN, NZa, Patiëntenfederatie, Actiz en V&VN. Daarnaast verzorg je voor een deel van je functie onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en eventueel de Universiteit Utrecht.

In het kort

  • Je bent in staat relevante informatie te verzamelen en analyseren, de juiste verbanden te leggen en juiste, realistische conclusies te trekken;
  • Je brengt ideeën en meningen mondeling en schriftelijk op heldere en begrijpelijke wijze over;
  • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van het onderzoek;
  • Je werkt systematisch, zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt, je bewaakt de voortgang van het onderzoek/werk en intervenieert zo nodig.
  • Je bent proactief en hebt doorzettingsvermogen.

Wie jij bent

Je bent een zelfstandige, creatieve en enthousiaste onderzoeker die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Je hebt de ambitie de verpleegkundige zorg wetenschappelijk te onderbouwen en hebt plezier in het overdragen van kennis. Je bent een inspirerende, communicatief sterke en resultaatgerichte collega en functioneert uitstekend in complexe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren.

Wat jij hebt

  • een relevante afgeronde masteropleiding in de gezondheidszorg;
  • minimaal 3 jaar ervaring met het werken in de gezondheidszorg;
  • uitstekende onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden;
  • (bij voorkeur) tenminste één internationale publicatie geschreven;

ervaring/affiniteit met het HBO onderwijs.

Werkomgeving

Als promovendus verricht jij promotieonderzoek binnen het lectoraat Chronisch Zieken en verzorg je voor een deel van jouw functie onderwijs aan het Instituut Verpleegkundige Studies. Het lectoraat en het instituut werken  nauw samen met de leerstoel Verplegingswetenschap van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Wat wij bieden

Door de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 wordt een eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen als essentieel gezien. Er zijn echter signalen dat wijkverpleegkundigen verschillende zorg indiceren bij vergelijkbare cliënten. Tot nu toe blijft het echter bij signalen en enkele constateringen; er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de praktijkvariatie, en de aard en oorzaken hiervan. In dit project wordt de omvang, aard en oorzaken van de praktijkvariatie in kaart gebracht en worden oplossingen bedacht om praktijkvariatie te verminderen.   

Het onderzoek bestaat uit drie delen c.q. werkpakketten. In onderzoek 1 gaan we in op de definiëring van praktijkvariatie. Middels een systematische literatuurstudie aangevuld met Delphi studie wordt deze vraag beantwoord. Onderzoek 2 richt zich op de aard en omvang van de praktijkvariatie. Hiertoe wordt data verzameld bij een groot aantal aanbieders van wijkverpleging. Vervolgens wordt in onderzoek 3 gekeken naar passende interventies om te komen tot reductie van de ongewenste praktijkvariatie. Het onderzoek is een mix van zowel kwantitatief- als kwalitatief onderzoek.  Als promovendus ben je bij alle drie de delen/werkpakketten betrokken en werk je nauw samen met de promovendus van de Universiteit Maastricht en onderzoekers van het Nivel. Het onderzoek resulteert in een proefschrift

Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8-1,0 fte. Verlenging van de aanstelling voor de duur van het project vindt plaats op basis van functioneren. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2845,48 en maximaal 4307,66 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je uitsluitend online solliciteren tot en met 18-8-2020.

Wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met is Dr. Nienke Bleijenberg, lector van het Lectoraat Chronisch Zieken, email: Nienke.Bleijenberg@hu.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26-8-2020 tussen 14:00 17:00 uur.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer