Promovendus Lectoraat Chronisch Zieken

Instituut voor Verpleegkundige Studies | Sluitingsdatum: 15-08-2020

Op zoek naar dé kans om je carrière een andere richting te geven? Dan is dit de baan die je niet mag missen!

Instituut/opleiding/dienst
Het lectoraat Chronisch Zieken maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en is nauw verbonden aan het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Het lectoraat biedt een ambitieuze, dynamische onderzoeksomgeving en is nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht.

Het Instituut Verpleegkundige Studies (IVS) van Hogeschool Utrecht bestaat uit twee bacheloropleidingen (Verpleegkunde, Medische Hulpverlener), drie masteropleidingen (Verpleegkundig Specialist, Physician Assistant, Innovatie Zorg en Welzijn) en de post initiële opleidingen. Door middel van praktijkgericht onderzoek en nauwe samenwerking met het werkveld is dit onderwijs van hoog niveau wat leidt tot goed opgeleide professionals. Het IVS ziet zich zelf als partner in zorginnovatie voor gezondheidszorginstellingen in de regio.

Als promovendus
verricht jij promotieonderzoek binnen het lectoraat Chronisch Zieken en het Instituut Verpleegkundige Studies van de Hogeschool Utrecht in nauwe samenwerking met de leerstoel Verplegingswetenschap van het Universitair Medische Centrum Utrecht. Daarnaast verzorg je voor een deel van je functie onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en eventueel de Universiteit Utrecht.

In het kort

  • Je bent in staat is relevante informatie te verzamelen en analyseren, de juiste verbanden te leggen en juiste, realistische conclusies te trekken.
  • Je brengt ideeën en meningen mondeling en schriftelijk op heldere en begrijpelijke wijze over.
  • je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van het onderzoek.
  • Je werkt systematisch, nauwkeurig en efficiënt, je bewaakt de voortgang van het onderzoek/werk bewaakt en zo nodig bijstelt.

Wie jij bent

Je laat zien een zelfstandige, creatieve en enthousiaste onderzoeker te zijn die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in het verpleegkundig vakgebied. Je hebt de ambitie de verpleegkundige zorg wetenschappelijk te onderbouwen en hebt plezier in het overdragen van kennis. Je bent een inspirerende, communicatief sterke en resultaatgerichte collega en functioneert uitstekend in complexe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren.

Wat jij hebt

  • een relevante afgeronde masteropleiding in de gezondheidszorg;
  • uitstekende onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden;
  • (bij voorkeur) tenminste één publicatie geschreven;
  • ervaring/affiniteit met het HBO onderwijs.

Werkomgeving
Als promovendus verricht jij promotieonderzoek binnen het lectoraat Chronisch Zieken en het Instituut Verpleegkundige Studies van de Hogeschool Utrecht in nauwe samenwerking met de leerstoel Verplegingswetenschap van het Universitair Medische Centrum Utrecht. Daarnaast verzorg je voor een deel van je functie onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en eventueel de Universiteit Utrecht.

Wat wij je bieden
Als promovendus werk je mee aan onderzoek dat gericht is op de essentiële zorg bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en mobiliteit in het ziekenhuis en de meerwaarde van deze zorg op het dagelijks functioneren van patiënten én op de dagelijkse verpleegkundige zorgverlening. In dit kader is in de achterliggende jaren de zogenoemde Function Focused Care-benadering geïmplementeerd op de geriatrische en neurologische afdeling van 2 ziekenhuizen. Deze benadering is allereerst in een pilot- en feasibility onderzoek getoetst op toepasbaarheid. Vervolgens is data verzameld in een grote stepped wedge clinical trial waarin bijna 1000 geriatrische en neurologische patiënten zijn geïncludeerd om de effectiviteit van deze interventie op het bevorderen van fysieke functioneren in de dagelijkse ADL-activiteiten en mobiliteit vast te stellen. Parallel aan deze trial is er zowel kwalitatief als kwantitatief data verzameld m.b.v. dossierscreening, zorgobservaties en focusgroep-interviews voor een procesevaluatie. Dit heeft geresulteerd in een rijke set aan data die klaar ligt om geanalyseerd en gepubliceerd te worden.

Tot jouw dagelijkse werkzaamheden hoort de verdere uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoeksproject. Je zorgt voor analyses en de verslaglegging, zowel in wetenschappelijke literatuur als in vakliteratuur. Je deelt de opgedane kennis op congressen. Je schrijft mee aan het uitwerken van een promotieplan en mogelijke vervolgonderzoeksvoorstellen. Je begeleidt studenten die participeren in het onderzoek en levert een bijdrage aan interne en externe communicatie rond het project. Dit doe je in nauwe samenwerking met het promotieteam, de collegas van het lectoraat Chronisch Zieken en de leerstoel Verplegingswetenschap.

Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8-1,0 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.845,48 en maximaal 4307,66 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3 %.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je uitsluitend online solliciteren tot en met 15 augustus 2020.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Dr. Janneke de Man-van Ginkel, senior onderzoeker Lectoraat Chronisch Zieken, Associate Professor Verplegingswetenschap (janneke.deman@hu.nl) Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

Wat verder belangrijk is
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer