Promovendus Data Gedreven werken in de wijkverpleging – focus op zelfredzaamheid

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Sluitingsdatum: 17-10-2021

-

Wij zoeken een zelfstandige, creatieve en enthousiaste master opgeleide wijkverpleegkundige voor promotieonderzoek naar data gedreven werken in de wijkverpleging.

Als promovendus en wijkverpleegkundige verricht jij promotieonderzoek naar data gedreven werken in de wijkverpleging. Dit onderzoek valt binnen het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en het Instituut Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht in nauwe samenwerking met de leerstoel Verplegingswetenschap.  Het is een vierjarig project gesubsidieerd door ZonMw en wordt uitgevoerd ism Amsterdam UMC, Vilans en Stichting Omaha. Het doel van dit project is om de kwaliteit van de verpleegkundige digitale data te optimaliseren en om de data te benutten voor leren en verbeteren, zodat op cliënt niveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we door enerzijds kennis te ontwikkelen wat doelen en prioriteiten zijn van ouderen ten aanzien van zelfstandig functioneren en welke verpleegkundige interventies effectief zijn om dit te bevorderen. Anderzijds zetten we in op het verbeteren van (de competenties van wijkverpleegkundigen) doelgericht samen beslissen en het stimuleren van een leer-en verbetercyclus. De data die geregistreerd wordt in Stichting Omaha tbv zelfstandig functioneren wordt gebruikt als middel om te komen tot een leer-en verbetercyclus in de praktijk. Deze werkwijze wordt ontwikkeld en geëvalueerd.

Dit is een ambitieus en omvangrijk project met een looptijd van vier jaar. In dit project ben je samen met een tweede promovendus bij alle werkpakketten betrokken en werk je nauw samen met de praktijkpartners die hieraan meedoen. In dit traject staat niet alleen de kennisontwikkeling centraal maar ook het delen van kennis aan zowel de praktijk als het onderwijs. Daarnaast participeer je in de onderzoeksgroep Nursing Utrecht met onderzoekers van het lectoraat en de Leerstoel Verplegingswetenschap van het UMCU Utrecht. Het onderzoek resulteert in een proefschrift.

Werkomgeving

Het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en is nauw verbonden aan het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Het lectoraat biedt een ambitieuze, dynamische onderzoeksomgeving en is nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht.

Wie jij bent

Je bent een zelfstandige, creatieve en enthousiaste master opgeleide wijkverpleegkundige die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Je hebt de ambitie de verpleegkundige zorg wetenschappelijk te onderbouwen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarnaast heb jij plezier in het combineren van een promotietraject met het werken in de wijkverpleging. Je bent een inspirerende, communicatief sterke en resultaatgerichte collega en functioneert uitstekend in complexe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren.

 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante informatie en deze te analyseren, de juiste verbanden te leggen en juiste, realistische conclusies te trekken;
 • Je brengt ideeën en meningen mondeling en schriftelijk op heldere en begrijpelijke wijze over;
 • Je zoekt gemakkelijk en constructief de samenwerking op
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van het onderzoek;
 • Je werkt systematisch, zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt, je bewaakt de voortgang van het onderzoek/werk en intervenieert zo nodig.
 • Je bent proactief en hebt doorzettingsvermogen.

Wat jij hebt

 • een relevante afgeronde masteropleiding in de gezondheidszorg;
 • minimaal 3 jaar ervaring met het werken in de wijkverpleging;
 • uitstekende onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden;
 • (bij voorkeur) tenminste één internationale publicatie geschreven;
 • ervaring/affiniteit met het overdragen van kennis.

Wat wij jou bieden

Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,6-0,8 fte. Verlenging van de aanstelling voor de duur van het project vindt plaats op basis van functioneren. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 2.470,92 en maximaal € 3.740,63 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Ook is het mogelijk om de functie van Promovendus te combineren met een baan als wijkverpleegkundige en via een detachering te gaan werken bij Hogeschool Utrecht. 

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je uitsluitend online solliciteren tot en met 17 oktober. Het eerste gesprek vindt plaats op vrijdag 22 oktober in de middag. Het tweede gesprek vindt plaats in de week van 25 oktober. Wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met is Dr. Nienke Bleijenberg, lector van het Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen, email: Nienke.Bleijenberg@hu.nl

Een referentiecheck, een digitale screening op diploma en ID en de aanvraag van een VOG vindt aan het einde van de procedure plaats. 
Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer