Promovendus

Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad | Sluitingsdatum: 08-10-2019

Ben jij die leergierige en ambitieuze onderzoeker?

Het Onderzoeksproject (Het Lectoraat) 

Waar vroeger digitalisering een verantwoordelijkheid was van alleen de IT-afdeling van een organisatie, heeft digitalisering tegenwoordig een steeds groter wordende invloed op de organisatie in zijn geheel. Zowel overheden als het bedrijfsleven ondervinden de impact van de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt in de bedrijfsprocessen en het businessmodel. Hierbij gaat het om zowel positieve (bv. kostenbesparing, verbeterde klantbeleving) als negatieve (bv. privacy en security) impact. Goede kennis hebben van IT en de invloed hiervan op de organisatie is dan ook een vereiste voor meer dan alleen de IT-afdeling. 

De IT-afdeling echter is wel ondersteunend en soms zelfs leidend in de veranderingen. Kennis en vaardigheden op het IT-vlak verouderen echter snel door de snelle ontwikkeling van het vakgebied. Dit betekent ook dat IT-professionals zich continu moeten ontwikkelen om bij te blijven in het vakgebied.  In het IT-vakgebied is dit niet vanzelfsprekend en hoe dit goed vorm te geven is onduidelijk. Vandaar dat het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen een onderzoek hier naar start.

Wat je gaat doen
Als promovendus doe je onderzoek naar de instrumenten en methoden die bijdragen aan het stimuleren van individuen om zich als IT professional te blijven ontwikkelen plus de barrières en knelpunten die zich in organisaties hierbij voordoen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling van andere vakgebieden en wat daar wel en niet gewerkt heeft (bijvoorbeeld beroepscode, register van beroepsbeoefenaars, training en certificering, etc.). In de rol als promovendus ga je aan de slag bij het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen van het kenniscentrum Economisch Sterke & Creatieve Stad. Het lectoraat werkt voor dit onderzoek nauw samen met de Stichting EXIN (Exameninstituut voor Informatica). Het kenniscentrum geeft richting en uitwerking aan de belangrijke themas van innovatie in de huidige digitale samenleving. Dit doen we door voor creatieve- en businessprofessionals tools en diensten te ontwikkelen die zij kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Hoogopgeleide professionals, creatieve broedplaatsen en een ondernemende omgeving, dat is wat een sterke stad de economie en maatschappij te bieden heeft.

Wat jij hebt

  • Een masteropleiding. Je hebt affiniteit met zowel het IT-domein als Human Resources. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een HR-masteropleiding hebt en ervaring in het IT-domein of juist een master informatiekunde waarna je ervaring hebt opgedaan met vraagstukken rond de ontwikkeling van personeel.
  • Ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
  • Ervaring en affiniteit met het maken van de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen in de praktijk en vice versa;
  • Een sterk analytisch vermogen en in staat om jouw bevindingen goed onder woorden te brengen, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Ervaring met het vertalen van wetenschappelijke kennis en onderzoeksbevindingen naar beleid en methoden voor de werkpraktijk;
  • Enige ervaring met het schrijven van publicaties en presenteren van onderzoek.

Wie je bent
Een flexibele en gedreven onderzoeker met goede communicatieve vaardigheden in Nederlands én Engels. Doortastend en sociaal. Wetenschappelijke ervaring is een pré, werklust en commitment een vereiste.

Het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad
De Hogeschool Utrecht kent vier kenniscentra. Op deze plekken werken onderzoekers, studenten, docenten en professionals uit de beroepspraktijk. De onderzoeken zijn georganiseerd in lectoraten en vinden plaats onder leiding van lectoren. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de beroepspraktijk en het onderwijs blijvend te vernieuwen.
Onze standplaats is Heidelberglaan nr. 15 in Utrecht.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8 - 1,0fte in overleg. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.769,32  en maximaal 4.192,37 (schaal 10) Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Lector Procesinnovatie en Informatiesystemen Pascal Ravesteijn, via pascal.ravesteijn@hu.nl (06 20 60 22 66)
Direct solliciteren kan uitsluitend via www.werkenbijhu.nl tot en met 8 oktober.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer