Programmamanager Duurzaamheid

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Sluitingsdatum: 29-08-2021

Wij zoeken Programmamanager Duurzaamheid!

Jouw werkzaamheden op hoofdlijnen

In de functie van extern programmamanager neem jij in de wereld van Hogeschool Utrecht een bijzonder plek in, waarbij je de focus legt op het thema Duurzaamheid. Je houdt je voornamelijk bezig met de acquisitie van onderzoek en relatiemanagement, het maken van verbindingen met de beroepspraktijk en het verkennen van mogelijkheden voor (interdisciplinaire) samenwerking met partners binnen en buiten de HU. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering vanuit maatschappelijke opgaven en uitdagingen op het gebied van gezond en duurzaam leven. Ook werk jij aan het versterken van het onderzoek binnen de HU organisatie en ons kenniscentrum. Deze activiteiten onderneem je samen met de lectoraten. Daarnaast vervul je ook een rol richting de directeur en lectoren van het kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven, voor wat betreft de onderzoeksprogrammering. 

Wat doe je concreet?

Jij levert bijdragen aan de onderzoeksprogrammering en werkt ook aan de acquisitiestrategie voor het kenniscentrum en de lectoraten. Steekwoorden zijn hier onder andere relatiemanagement en profilering door kenniscirculatie. Je trekt hierin op met de medewerker kenniscirculatie. Je gaat op zoek naar mogelijkheden voor samenwerkingen met de partners binnen en buiten de hogeschool en je legt verbanden tussen de stakeholders. Omdat jij goed de weg weet in het regionale en (inter)nationale ecosysteem lukt het jou bijdragen te leveren aan hoogwaardige kennisontwikkeling, met name het zwaartepunt Samen Duurzaam. Hierin heb je uitdrukkelijk een adviesrol naar onderzoekers en de directeuren van de kenniscentra van Hogeschool Utrecht. Naast kennisontwikkeling vervul jij ook een rol in advisering over financieringsmogelijkheden: jij zet jouw kennis van (inter)nationale financieringsprogramma’s in om onderzoekers te adviseren over mogelijkheden om gebruik te maken van financieringsmogelijkheden.

Tot slot zorg jij in jouw nieuwe baan ook voor de implementatie van de Strategische Kennis Agenda (SKA) Life Sciences & Chemistry. Hierin werk je, samen met docenten en onderzoekers, aan de opbouw van een portfolio aan onderwijs- en onderzoeksprojecten binnen de SKA. Jouw succes in soortgelijke projecten maakt dat jij goed weet hoe je dergelijke projecten initieert en wat je moet doen om succesvol te zijn in het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarin ben je de verbindende factor tussen de verschillende geledingen en vervul je de rol van secretaris van het management van de SKA.

Wat wij je bieden

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang van 0,6fte – 1,0 fte, met de mogelijkheid dat we deze omzetten naar een vaste baan.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.202,13 (schaal 13) bij een volledig dienstverband.
 • De mogelijkheid om parttime te werken en naast het werken op het Utrecht Science Park, in overleg ook voor een deel plaats- en tijd-ongebonden te werken.
 • Een vakantietoeslag van 8%.
 • Een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.  

Wij hebben goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Je bouwt bij de HU tot wel 428 uur verlof op, bij voltijd. En natuurlijk bieden we flexibiliteit in werktijden. Ten slotte hebben wij een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals ons fietsplan en kortingen op onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten. 

En als we straks weer samen op kantoor werken, werk je op het Utrecht Science Park (USP), een werkplek die ook vanuit steden als Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Amersfoort, Arnhem  en Zwolle met het OV goed bereikbaar is.

Wat je hebt

We willen natuurlijk graag dat jij ook bij ons succesvol wordt. Daarom lezen wij in jouw brief graag meer over jouw motivatie voor deze functie en waarom wij een goede match zouden zijn. In jouw cv vinden wij graag terug dat jij:

 • een academisch werk- en denkniveau hebt, bij voorkeur ben je gepromoveerd.
 • aantoonbare affiniteit hebt met praktijkgericht onderzoek, de beroepspraktijk en het kennisdomein van het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Het heeft onze sterke voorkeur als dat is op het thema Duurzaamheid.
 • je bent aantoonbaar succesvol in het verwerven van en ondersteunen van (interne) externe middelen (o.a. subsidies) voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Gezond en Duurzaam Leven.
 • Bij voorkeur iemand die ook een netwerk heeft opgebouwd in dit werkdomein.
 • beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Ervaring hebt in het opstellen van heldere en adequate beleidsnotities, projectplannen, subsidieaanvragen e.d. waardoor je interne en externe stakeholders weet te betrekken.

Wie je bent

Jij bent een stevige en volwaardige gesprekspartner op alle niveaus die verbindt en denkt in kansen. Je weet mensen te enthousiasmeren door jouw presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling. Verder:

 • Ben jij iemand die zich op de hoogte stelt van externe ontwikkelingen en deze kennis benut ten dienste van het realiseren van de ambities (competentie omgevingsgerichtheid).
 • Volg jij actief de ontwikkelingen in het publieke en private domein, reageer en anticipeer je daarop en zie je kansen in de markt. Je onderneemt actie om duurzaam zakelijk voordeel te behalen.
 • Ben jij sterk in het opbouwen, uitbouwen en onderhouden van een netwerk van interne en externe contacten en relaties en maak je gebruik van het netwerk om de doelen (van de organisatie) te realiseren en de ontwikkeling van het kenniscentrum te versterken.
 • Weet jij te schakelen in rollen en communicatiestijlen om jouw doelen te bereiken.
 • Ben jij actief gericht op het realiseren van resultaten en het behalen van de doelen en zoek je naar uitdagingen en signaleer en creëer je mogelijkheden om de resultaten te verbeteren.
 • Toon jij je bewust van de verschillende verhoudingen en belangen tussen stakeholders en handel jij daar naar.

Over de onderzoeksprogrammering Hogeschool Utrecht (HU)

De HU vervult met haar expertise in praktijkgericht onderzoek een prominente rol in het opleiden van professionals in de regio Utrecht met een vooruitstrevend en toekomstbestendig onderwijsaanbod, hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerkingen.

Vanuit ons profiel Kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving willen we een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We hebben een kennisagenda met vier zwaartepunten, te weten Samen Duurzaam, Samen Gezond, Samen Digitaal en Samen Lerend. Het Kenniscentrum GDL is actief betrokken bij alle vier zwaartepunten van de Hogeschool Utrecht. Het kenniscentrum GDL draagt met haar programmalijnen bij aan de strategische kennis agenda van de zwaartepunten.  In het kader van het zwaartepunt Samen Duurzaam wordt nauw samengewerkt in het Center of Expertise Smart Sustainable Cities (COE SSC). 

Over het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

De missie van kenniscentrum GDL is alle mensen in staat te stellen gezond en duurzaam te leven. Op basis van praktijkgericht onderzoek bevorderen we een gezonde leefstijl, waarmee je langer zelfstandig blijft met meer regie over je leven in een duurzame, energie-neutrale en stedelijke omgeving. Met ons onderzoek dragen we bij aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, samen met onze partners uit de beroepspraktijk en zowel regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarbij is onze impact gericht op de innovaties en veranderingen die relevant zijn om een duurzame samenleving te realiseren. Het kenniscentrum bestaat uit 11 lectoraten (onderzoeksgroepen) en het CoE SSC, waar in totaal meer dan 150 docent-onderzoeker werkzaam zijn. Zij worden ondersteund door twee programma managers. Een met meer focus op Gezondheid en interne HU taken en de andere programma manager met meer focus op Duurzaamheid en de externe taken, zoals hierboven beschreven.

Solliciteren
Je kunt tot en met 29 augustus 2021 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan met dr. Saskia te Velde, interne programmamanager van het Kenniscentrum, via het mailadres saskia.tevelde@hu.nl. Informatie over het kenniscentrum is op te vragen bij Chantalle.kuijper@hu.nl. Buiten de periode van 2 tot 16 augustus zijn zij bereikbaar voor vragen.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een screening op identiteit en diploma, een VOG en een referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer