Product Owner Digitale Leeromgeving

Dienst Informatiemanagement en ICT | Sluitingsdatum: 31-08-2019

Heb jij visie hoe onderwijs optimaal ondersteund kan worden vanuit de digitale leeromgeving binnen het domein leren?

Als Product Owner ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren van de business capabilities op het gebied van leren binnen de digitale leeromgeving. Je creëert maximale waarde en impact. Dit betekent in de uitvoering dat je:

 • Het onderwijsbelang vertegenwoordigt (in het scrum team, bij de regiegroep/stuurgroep en andere stakeholders)
 • Een duidelijk visie op het eindproduct creëert, inclusief roadmap.
 • De product backlog beheert en doorontwikkelt in lijn met de roadmap
 • Valideren en accepteren van geleverd werk 

Je bent onderdeel van het businessteam Onderwijs bij IM&ICT en werkt in een multidisciplinair team. Het business team is in brede zin verantwoordelijk voor doorontwikkeling en beheer van de digitale leeromgeving.In een agile-werkomgeving werk je  samen met het ontwikkel- en beheerteam aan het  LMS  en andere leer- en toetssystemen en diensten. Je levert nieuwe functionaliteiten op zodat deze het lesgeven en leren bij de HU ondersteunen, makkelijker en veiliger maken. Daarnaast is het  ontwikkelen van een visie  op leer- en toetsproducten en het  managen van een roadmap een  belangrijk onderdeel van je functie.

Kortom, jij staat voor jouw producten en diensten en werkt samen met het DevOps team voor een optimale inzet van leerapplicaties binnen de HU!

Wat jij hebt

 • afgeronde hbo/wo opleiding;
 • tenminste 2 jaar ervaring als Product Owner, Product Manager of vergelijkbare functie;
 • tenminste 3 jaar relevante ervaring in een educatievewerkomgeving (bij voorkeur hbo);
 • meer dan affiniteit met IT;
 • inhoudelijke kennis over en ervaringmet  systemen/tools op het gebied van leren;
 • ervaring met verandermanagement met stakeholders op diverse niveaus;
 • kennis van en ervaring met moderne didactiek, educatieve open standaarden;
 • kennis met het ontwikkelen en beheren van complexe IT systemen in zowel scrum/evolutionaire als lineaire ontwikkeltrajecten, waarbij werken vanuit klantbehoefte en bedrijfsprocessen een grote rol speelt.

Wie je bent

Je bent proactief,initiatiefrijk, creatief,besluitvaardig, resultaatgericht en weet anderen op inhoud te  overtuigen.Je bent een echte doener! Analytisch zijn is goed en noodzakelijk, maar pragmatisch handelen op basis van enkele (soms ook onzekere) factoren is een must. Je voelt je als een vis in het water in een grote complexe, dynamische en politieke organisatie. Je kunt schakelen tussen meerdere niveaus (operationeel,tactischen strategisch) en de business capabilities uitwerken op basis vandoelarchitecturenen binnen de kaders. Jesnapt  IT, maar bent  geen ITer. Je respecteert processen en procedures, maar weet ook hoe je effectief bent. Vanzelfsprekend ken je de basisprincipes van agile/scrumen voel je je vertrouwd met de rol van ProductOwner.Als geen ander weet je zowel het onderwijs als het team te inspireren met jouw visie, te motiveren voor de doelen (epics) en breng je de energie bij elkaar om resultaat te boeken.

Over de werkplek

Docenten en studenten zien de wereld continu en in een razendsnel tempo veranderen. De beroepspraktijk verwacht van de hogeschool dat we flexibele en breed georiënteerde professionals opleiden. Gedreven vanuit IM&ICT is er met multidisciplinaire teams in 2017 het programma 'De Digitale Leeromgeving van de Toekomst gestart.In 2019 werken we nog onder de vlag van het programma en maken we ons klaar voor duurzame multidisciplinaire samenwerking.Wil je meer weten over de functie van Product Owner binnen DLO? Bekijk dan de testimonial van collega Product Owner Casper!

Je maakt onderdeel uit van de Dienst IMT&ICT(ca. 100 man/vrouw)en werkt binnen het Businessteam Onderwijs (11fte).Binnen de Dienst IM&ICT maken we een doorontwikkeling  naar DevOps teams.

Wat wij bieden

 • kennis van en ervaring met moderne didactiek, educatieve open standaarden;
 • kennis met het ontwikkelen en beheren van complexe IT systemen in zowel scrum/evolutionaire als lineaire ontwikkeltrajecten, waarbij werken vanuit klantbehoefte en bedrijfsprocessen een grote rol speelt.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met eind augustus uitsluitend online solliciteren.

Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Ellen Schuurink, Manager Digitale Leeromgeving via 088-4817861. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer