Postdoctoraal Onderzoeker Programmeringsstudie Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Sluitingsdatum: 04-06-2020

Voor een project van 12 maanden.

Projectomschrijving

Het Ministerie van VWS heeft in januari 2019 ZonMw verzocht een programma te ontwikkelen voor de Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Tevens heeft VWS, conform de afspraken die gemaakt zijn in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022, gevraagd om in dit vervolgprogramma zich volledig te richten op de wijkverpleging. Een programma en agenda met onderwerpen hiervoor ontbreekt. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NIVEL (prof. Anneke Francke) en het Radboud UMC (prof. Hester Vermeulen). HU is penvoerder en coördinator.

Doelstelling van de Programmeringsstudie is om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 Wijkverpleging te komen. Hiervoor worden behoeften opgehaald uit het veld (bottom-up) en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden (top-down).

In kaart wordt gebracht op welke patiëntproblemen en verpleegsensitieve uitkomstmaten in de wijkverpleging vraagstukken of knelpunten spelen, waarbij de verwachting is dat kwaliteitsstandaarden (richtlijnen of zorgstandaarden) of afgeleide kwaliteitsproducten voor implementatie in de praktijk of het onderwijs (bijvoorbeeld informatie- of scholingsmateriaal) een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering en uitkomstgerichte zorg

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een adviesrapport aan ZonMw, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland bestaande uit:

 1. Een advies over vraagstukken die op korte termijn geagendeerd dienen te worden binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022. Met vraagstukken wordt in dit geval bijvoorbeeld bedoeld kennishiaten, zorginhoudelijke of organisatorische knelpunten die spelen bij patiëntproblemen waar verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging mee te maken hebben, maar die nog helemaal niet geadresseerd worden in een kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen of verzorgenden.
 2. Vraagstukken die op langere termijn geagendeerd dienen te worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om kennishiaten, zorginhoudelijke of organisatorische knelpunten die spelen bij patiëntproblemen en waar ook al kwaliteitsstandaarden over zijn, maar die te weinig specifiek zijn voor de wijkverpleging en/of die op termijn geactualiseerd moeten worden of waarbij de connectie met het verbeteren van uitkomsten van zorgvragers en hun naasten nog te weinig geadresseerd is.

In het kort

Als postdoc onderzoeker met affiniteit op het gebied van wijkverpleging / eerstelijnszorg ga je direct aan de slag met verschillende projecten. De projectwerkzaamheden bestaan uit verschillende activiteiten: opzetten, uitvoeren, rapporteren en coördineren van onderzoek, schrijven van onderzoeksvoorstellen en begeleiden van studenten. Daarnaast neem je deel aan de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat en de leerstoel.

Wij vinden in jou een zelfstandige, enthousiaste, gedreven collega, die ervaring heeft met het zelfstandig opzetten, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek. Ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek is een pre.

Wat jij hebt

Je bent Gepromoveerd;

 • Je hebt een relevante afgeronde masteropleiding gezondheidswetenschappen/ verplegingswetenschap, klinische epidemiologie, geneeskunde, psychologie, sociologie, zorg en technologie;
 • Je beschikt aantoonbaar over uitstekende onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden en ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Je hebt verschillende wetenschappelijke peer-reviewed publicaties op je naam staan;
 • Verder herken jij jezelf in de competenties samenwerken, proactief en resultaatgerichtheid;

 Wie jij bent

 • Je bent zelfstandig en verzamelt relevante informatie, je  analyseert en legt de juiste verbanden en trekt hieruit juiste en realistische conclusies;
 • Je kunt goed samenwerken met verschillende stakeholders en professionals;
 • Je bent communicatief vaardig en kunt ideeën en meningen mondeling en schriftelijk op heldere en begrijpelijke wijze overbrengen;
 • Je stelt hoge eisen  aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van het onderzoek en kunt dit aantonen met voorbeelden;
 • Je werkt systematisch, nauwkeurig en efficiënt en bewaakt de voortgang van  het onderzoek en intervenieert indien nodig.

Werkomgeving
Het lectoraat biedt een bevlogen, dynamische onderzoeksomgeving en is nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht. Je komt te werken in een boeiende en uitdagende werkomgeving en gaat direct aan de slag met verschillende projecten. De projectwerkzaamheden bestaan uit verschillende activiteiten: opzetten, uitvoeren, rapporteren en coördineren van onderzoek, schrijven van onderzoeksvoorstellen en begeleiden van studenten. Daarnaast neem je deel aan de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat en de leerstoel.

Wat wij je bieden

Je krijgt een tijdelijk contract tot en met juni 2021 voor de omvang van 0.6 fte. De startdatum is in overleg maar wenselijk per 1 juli 2020. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.769,32 en maximaal 4.192,37 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Tot slot hebben we tal van leuke extras zoals gebruik van de modernste HU klinieken, en kortingen op tal van zaken zoals fitness, verzekeringen en software.

Solliciteren

Ben jij enthousiast geworden over dit onderzoek en denk jij dat jij en de HU een goede match zijn? Dan kun je tot en met 4 juni  uitsluitend online solliciteren.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Nienke Bleijenberg, lector Proactieve Ouderenzorg, Hogeschool Utrecht, Email; nienke.bleijenberg@hu.nl.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer