Opleidingsmanager Commerciële Economie

Institute for Marketing and Commerce | Sluitingsdatum: 20-08-2020

Ben jij de opleidingsmanager die het instituut voor Marketing & Commerce verder kan brengen?

Ben jij die zelfsturende teamspeler met veerkracht, die goed kan samenwerken? Zet jij jouw ondernemende persoonlijkheid in en ga jij een stevig gesprek met studenten, docenten en medewerkers, diensten en externe relaties niet uit de weg? Dan zijn wij op zoek naar jou als opleidingsmanager voor de opleiding Commerciële Economie!

Commerciële Economie (CE) leidt studenten op tot marketing- en salesprofessionals. De beroeps activiteiten van de afgestudeerde CEer omvatten, naast de traditionele activiteiten, steeds vaker een overall rol binnen de organisatie. Klantoriëntatie staat daarbij centraal. De opleiding vat het begrip marketing breed op: alle commerciële processen, zoals product- en marketingmanagement, product- en marketingbeleid, business-to-business- en consumentenmarketing, sales en marktonderzoek. Het vakgebied wordt in toenemende mate online en data gedreven? Het ontwikkelen van professionele vaardigheden maken een belangrijk deel uit van het curriculum.

Als opleidingsmanager ben je werkzaam voor het Instituut voor Marketing & Commerce (IM&C) die naast Commerciële Economie (CE) ook de opleiding Ondernemerschap en Retail management (ORM) verzorgt. Je komt terecht in een omgeving waar we de basis op orde aan het brengen zijn om zo adequaat, professioneel en op een bedrijfsmatige gezonde manier twee opleidingen in te richten. We willen meer waarde creëren door ons assortiment en teams verder te ontwikkelen. Daarin spelen we  flexibel in op  de veranderende beroepen in de wereld van marketing, sales en ondernemen. Daarvoor bieden we het juiste onderwijs en passende begeleiding voor studenten. Digitaal denken, -werken en onderzoeken komt centraal te staan in de beroepspraktijk. Vaardigheden als samenwerken, kunnen reflecteren en leren naast een gezonde dosis kritisch denken, worden steeds belangrijker in onze beroepspraktijk. Daarom leiden wij niet op voor een profiel, maar hanteren we 3 kernwaarden waarmee onze professionals het verschil of hun meerwaarde waar kunnen maken in de beroepspraktijk. Deze 3 kernwaarden zijn: accountable, flexibel en professioneel. Het Instituut voor Marketing & Commerce is gevestigd aan de Heidelberglaan 15 en de Nieuwe Poort in Amersfoort.

Wie je bent
Je bent samen met je collega-opleidingsmanagers en de directeur verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering van de bacheloropleiding CE en het instituut. Je hebt een visie op onderwijs, de vernieuwing daarvan en op de toekomst van het economisch domein. Daarbij denk je van buiten naar binnen: hoe ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving te vertalen naar onderwijs dat recht doet aan het veranderend beroeps- en werkgelegenheidsperspectief. De komende jaren zal gewerkt worden aan verscherpte profilering en vernieuwing. Dit betekent onrustig vaarwater waarbinnen van jou koersvastheid en uitstekende communicatie wordt gevraagd. 
Je geeft met collega-opleidingsmanagers hiërarchisch leiding aan een team van ongeveer 60 docenten en bent verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid. Jouw team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. We zoeken een mens- en resultaatgerichte onderwijsmanager. Daarnaast word je mede verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles. Je bent een goede organisator die conform afspraken, planning en budget doelen weet te realiseren. Ook denk je mee over kwaliteitszorg en hoe te komen tot continue verbetering van onderwijs en bedrijfsvoering. Samen met de directeur en je collegas draag je zorg voor de realisatie van opleidingsdoelstellingen conform hogeschool- en instituutsbeleid, opleidingsjaarplan en overeenkomstig toegekend budget en middelen.

Wat je hebt

- In bezit van een relevante Masteropleiding;
- Ervaring als manager in het Hoger Onderwijs;
- Visie op onderwijs(vernieuwing) in het economisch domein en in staat om die visie naar concreet beleid te vertalen;
- Op basis van werkervaring een aantoonbare stevige, proactieve, stressbestendige en zorgvuldige professional;
- Teamspeler, maar ook aanvoerder die met draagvlak èn daadkracht werk weet te maken van organisatie- en onderwijsvernieuwing;
- Inspirerende, verbindende en overtuigende gesprekspartner voor docenten, diensten, lectoren, externe relaties enzovoort.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D3) met uitzicht op onbepaalde tijd met een omvang van 0,8fte. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 5.092,01 en maximaal 6.202,13 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij bieden ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leukeextra'szoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. 

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 20 augustus uitsluitend online solliciteren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 27 augustus en dinsdag 1 september. Vanwege de huidige omstandigheden zal dit mogelijk via Skype/Teams zijn.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Monique van Deelen, Instituutsdirecteur monique.vandeelen@hu.nl
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Wat verder belangrijk is
Bij voldoende potentiele kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn.

Een pre-employment screening  kan deel uitmaken van de procedure.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer