Opleidingsdocent Wereldvakken

Instituut Theo Thijssen | Sluitingsdatum: 19-08-2020

Maak jij van onze pabo-studenten onderwijstalenten?

We zoeken een inspirerende opleidingsdocent Wereldvakken, die onze studenten laat ontdekken en ervaren dat er geen mooier beroep is dan dat van basisschoolleerkracht. Je bent een opleidingsdocent die vanuit betrokkenheid onze studenten begeleidt bij hun ontwikkeling tot bekwame en vernieuwende leerkrachten met visie en vakkennis. Je hebt passie voor natuur- en techniekonderwijs,  geschiedenis en aardrijkskunde. 

HUpabo is een ambitieuze pabo die onderscheidend is in het opleiden van leerkrachten. Dit doen wij door intensief SAMEN op te leiden met scholen en door het aanbieden van verschillende leerroutes, passend bij de behoeften van onze voltijd- en deeltijdstudenten of zij-instromers, met mogelijkheden voor leren op eigen tempo en niveau. Daarnaast bieden we ook een route voor academisch leerkracht primair onderwijs, samen met de Universiteit Utrecht. Onze docenten zijn in eerste instantie (instituuts-) opleiders, daarnaast zijn zij leerteambegeleider, studieloopbaanbegeleider, onderwijsontwikkelaar en werken zij intensief met elkaar samen in teams aan innovatie van de opleiding.

Als pabo ontwikkelen we ons onderwijs in samenwerking met partners binnen en buiten de hogeschool en werken we aan doorlopende onderwijsinnovatie, onderzoek en een leven lang leren. Zo hebben we jaarlijks een assortimentsaanbod aan bij- of nascholing voor onderwijsprofessionals, post-hbo onderwijs of een masteropleidingen voor Expertleerkracht of Educational Needs binnen onze hogeschool.
Meer over HUpabo https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/leraar-basisonderwijs

Wat je gaat doen
Als opleidingsdocent Wereldvakken draag je bij aan de vakdidactische en vakinhoudelijke ontwikkeling van de studenten. Je verzorgt hoor- en werkcolleges in met name natuur- en techniekonderwijs en aardrijkskunde. Je begeleidt daarnaast studenten bij hun ontwikkeling tot startbekwame basisschoolleraren, in de rol van leerteambegeleider, studieloopbaanbegeleider en/of onderzoeksbegeleider. De doelgroepen die je opleidt, zijn zeer gevarieerd. Je verzorgt onderwijs aan voltijdstudenten die aan het begin van hun studieloopbaan staan, maar ook aan deeltijdstudenten met meer werk- en levenservaring, waarvan velen een flexibele opleiding op maat volgen. Je kunt daarnaast ook worden ingezet in de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).
Je maakt deel uit van een docententeam, waarin je actief participeert. Je krijgt energie van het samenwerken met collegas aan het ontwikkelen van de diverse onderdelen van de opleiding en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en opleiden als maatschappelijke opdracht.  Je onderhoudt op enthousiaste wijze contact met het werkveld door o.a. studenten op hun stageschool te bezoeken.

Wat je hebt

  • Ervaring in het basisonderwijs is een must en daarnaast is een relevante masteropleiding op het gebied van één van de Wereldvakken (natuuronderwijs, techniek of aardrijkskunde) een grote pré.
  • Naast didactische heb je ook coachende vaardigheden, waarmee je studenten inspireert en motiveert voor het vak natuur- en techniekonderwijs, aardrijkskunde en wetenschap en technologie. Ervaring als opleidingsdocent in een van de Wereldvakken is een pluspunt.
  • Je hebt actuele kennis van ontwikkelingen in het werkveld, met name op het domein van de wereldvakken. Ook heb je kennis van en belangstelling voor de vertaalslag van opbrengsten van vakdidactisch onderzoek naar de opleidingspraktijk en het begeleiden van studenten bij onderzoek. 

Wie je bent

  • Een inspirerende docent, voor wie samenwerking met collegas en met het werkveld van basisscholen evident is.
  • Met je open onderzoekende en lerende houding draag je actief bij aan het ontwikkelen van cursusmateriaal, toetsen en onderwijsvernieuwingen.
  • Je kunt constructief samenwerken om teamdoelen te bereiken en bent digitaal vaardig (je kunt ICT in het onderwijs inzetten).
  • Je weet hoe je pabo-studenten kunt steunen bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit, inhoudelijke en vakdidactische kennis. Je bent daarbij coach en procesbegeleider.
  • Tot slot ben je iemand die door studenten gewaardeerd wordt als deskundige en betrouwbare begeleider.

Over de werkplek
De werkzaamheden vinden plaats op onze locatie op Utrechtse Uithof (USP), Padualaan 97 en op onze locatie in Amersfoort, De Nieuwe Poort 21.

Wat wij jou bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met kans op verlenging met een omvang van 0.8 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.845,48 en maximaal 4.307,66 (schaal 10). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Verder is er keuze tussen korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Tot slot is er een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en zijn er faciliteiten als een fietsplan, kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Aliye Sahin, Aliye.sahin@hu.nl
Je kunt tot en met 19 augustus 2020 uitsluitend direct online solliciteren. De eerste selectiegesprekken staan gepland voor begin september. 
Bij voldoende potentiele kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn!

Deze vacature is tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. HU kent een voorrangsbeleid voor interne kandidaten. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site www.werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao-hbo te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer