Opleidingsdocent Rekenen-Wiskunde

Instituut Theo Thijssen | Sluitingsdatum: 19-06-2019

Maak jij van onze pabo-studenten rekenonderwijstalenten?

We zoeken een inspirerende opleidingsdocent rekenen-wiskunde die onze studenten laat ontdekken en ervaren dat er geen mooier beroep is dan dat van basisschoolleerkracht en dat het vak rekenen-wiskunde een prachtige uitdaging binnen dat beroep vormt. Een opleidingsdocent die onze studenten begeleidt in hun ontwikkeling tot competente en vernieuwende (reken)leraren met visie en vakkennis.

Als Opleidingsdocent Rekenen-Wiskunde begeleid je studenten in hun ontwikkeling tot startbekwame basisschoolleraren. De doelgroep die je opleidt, is zeer gevarieerd. Je verzorgt onderwijs aan bachelor voltijdstudenten die aan het begin van hun loopbaan en ontwikkeling staan, maar ook aan deeltijdstudenten met meer werk- en levenservaring, waarvan velen een flexibele opleiding op maat volgen. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de gecijferdheid van de studenten en hun vakdidactische kennis en vaardigheid. Bovendien weet je dit vak op de basisschool in een bredere context te plaatsen met oog op de algemene ontwikkeling van kinderen. Je draagt bij aan onderwijsvernieuwingen.

Je hebt een open lerende houding  en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Ook  draag je bij aan het ontwikkelen van het lesmateriaal. Je bent in staat een actieve en stimulerende rol te vervullen in een innovatieve, ICT-rijke, zich voortdurend ontwikkelende werkomgeving waarin samenwerking met collegas en met het werkveld van basisscholen evident is. Daarnaast lever je als opleidingsdocent een bijdrage aan de ontwikkeling van het instituut en de Hogeschool Utrecht.

Over het Instituut Theo Thijssen
Instituut Theo Thijssen (ITT) is onderdeel van Hogeschool Utrecht (HU) en verzorgt de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) op de locaties Utrecht en Amersfoort. Ons streven hierbij is: de beste leerkracht voor elk kind. Dit uitgangspunt vormt de inspiratiebron en het kompas van onze opleidingsdocenten. Samen met studenten, scholen en kenniskringen waarin onderzoek wordt gedaan, werken we in een krachtige leeromgeving aan de leerkracht basisonderwijs van de toekomst. Een fijne juf of meester die je nooit meer vergeet! Naast de bachelor-opleiding beschikt ITT ook over de Masteropleiding Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO).

Wat jij hebt

* Minstens een relevante masteropleiding en een academisch werk- en denkniveau.

* Goede didactische en coachende vaardigheden, waarmee je studenten kunt inspireren en motiveren voor het vak rekenen-wiskunde en het beroep leraar basisonderwijs. Ervaring als opleidingsdocent reken-wiskunde vormt een extra pluspunt.

* Actuele kennis van ontwikkelingen in het werkveld, met name in het rekenonderwijs. Je bent extern georiënteerd,  weet verbinding met de praktijk te leggen.  Je hebt een brede didactische kennis van het rekenonderwijs in alle jaren van de basisschool.

* Je weet hoe je pabo-studenten kunt steunen bij de ontwikkeling van hun gecijferdheid . Je bent daarbij coach en procesbegeleider.

* Je hebt affiniteit met en/of ervaring in het basisonderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

* Je hebt kennis van en belangstelling voor het vertalen van opbrengsten van vakdidactisch onderzoek naar de opleidingspraktijk.

* We zien graag dat je goed kan samenwerken en digitaal vaardig bent, een onderzoekend vermogen hebt en open staat voor  veranderingen binnen het instituut en de Hogeschool als geheel.  Tot slot ben je iemand die door studenten gewaardeerd wordt als toegewijde docent en betrouwbare coach.

De lessen worden ook in de avonden gegeven, dus graag ben je beschikbaar op dinsdag- en donderdagavonden.

Over de werkplek
De werkzaamheden vinden plaats op de Padualaan 97 in Utrecht, Science Park en in voorkomende gevallen op onze locatie in Amersfoort, 

Wat wij je bieden
Je krijgt een tijdelijk jaarcontract (D3) met uitzicht op een vast dienstverband met een omvang van 0,6 fte. Bij gebleken geschiktheid en interesse is het mogelijk dat deze baan wordt uitgebreid met een deeltijdaanstelling als onderzoeker bij het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2769,32 en maximaal 4192, 37 (schaal 10). Boven het bruto salaris ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Hogeschoolhoofddocent Marjolein Kool, marjolein.kool@hu.nl, uitsluitend via mail. Het algemene functieprofiel van docent, waaronder lerarenopleider valt, kun je je vinden  op www.hu.nl onder de rubriek Onderwijs.  Je kunt tot en met 19 juni uitsluitend online solliciteren. Deze vacature is tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. HU kent een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer