Opleidingsdocent Nederlands

Instituut Theo Thijssen | Sluitingsdatum: 22-08-2021

-

Maak jij van onze pabo-studenten leerkrachten die sterk zijn in het verzorgen van goed taalonderwijs?

We zoeken een inspirerende opleidingsdocent Nederlands die onze studenten laat ontdekken en ervaren dat er geen mooier beroep is dan dat van basisschoolleerkracht en dat het vak Nederlands een prachtige en betekenisvolle uitdaging binnen dat beroep vormt. Een opleidingsdocent die onze studenten begeleidt in hun ontwikkeling tot competente en vernieuwende (taal)leraren met doordachte visie en vakkennis.

 

Wat je gaat doen
Je begeleidt studenten in hun ontwikkeling tot startbekwame basisschoolleraren. De doelgroep die je opleidt is zeer gevarieerd. Je verzorgt onderwijs aan bachelor voltijdstudenten die aan het begin van hun loopbaan en ontwikkeling staan, maar ook aan deeltijdstudenten met meer werk- en levenservaring die vaak een opleiding op maat volgen. Als opleidingsdocent Nederlandse taal draag je zorg voor de ontwikkeling van de vakdidactische kennis, het pedagogisch / didactisch handelen en de (eigen)vaardigheid van de studenten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling van het instituut en de Hogeschool Utrecht. Op termijn kan je werkpakket worden uitgebreid met taken als studieloopbaanbegeleiding en instituutsopleider (begeleider / beoordelaar werkplekleren).

 

Wat wij jou bieden

Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 0.7 fte - 0.9 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal €2845,48 en maximaal €4307,66 (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaars gratificatie. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. 

 

 Wat jij hebt

  • Bij voorkeur een relevante, afgeronde masteropleiding en een academisch werk- en denkniveau.
  • Goede didactische en coachende vaardigheden, waarmee je studenten (ook online) kunt inspireren en motiveren voor het vak Nederlandse taal en het beroep leraar basisonderwijs. Ervaring als opleidingsdocent Nederlandse taal vormt een extra pluspunt.
  • Actuele kennis van het taalonderwijs en de ontwikkelingen in het werkveld. Je bent extern georiënteerd en weet verbinding met de praktijk te leggen. 
  • Je hebt goede digitale vaardigheden. Je draagt bij aan het ontwikkelen van het (blended) lesmateriaal en weet hoe je pabostudenten (ook online) kunt begeleiden in hun ontwikkeling.

 

Wie je bent

  • Je hebt affiniteit met en/of ervaring in het basisonderwijs en de ontwikkeling van kinderen.
  • Je kunt goed samenwerken en hebt een onderzoekend vermogen.
  • Je hebt kennis van en belangstelling voor het vertalen van opbrengsten van vakdidactisch onderzoek naar de opleidingspraktijk.
  • Je draagt bij aan onderwijsvernieuwingen, hebt een open lerende houding en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling.
  • Je bent iemand die door studenten gewaardeerd wordt als toegewijde docent en betrouwbare studieloopbaanbegeleider.

Kortom: je bent in staat een actieve en stimulerende rol te vervullen in een innovatieve, ICT-rijke, zich voortdurend ontwikkelende werkomgeving waarin samenwerking met collega’s en met het werkveld van basisscholen evident is.

 

Over de werkplek

Instituut Theo Thijssen (ITT) is onderdeel van Hogeschool Utrecht (HU) en verzorgt de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) op de locaties Utrecht en Amersfoort. Ons streven hierbij is: “de beste leerkracht voor elk kind”. Dit uitgangspunt vormt de inspiratiebron en het kompas van onze opleidingsdocenten. Samen met studenten, scholen en kenniskringen waarin onderzoek wordt gedaan, werken we in een krachtige leeromgeving aan de leerkracht basisonderwijs van de toekomst. Een fijne juf of meester die je nooit meer vergeet!

De werkzaamheden vinden plaats op de Padualaan 97 in Utrecht, Science Park en op onze locatie in Amersfoort, De Nieuwe Poort 21.

 

Enthousiast geworden?

Je kunt tot en met 22 augustus online solliciteren. De eerste gesprekken zullen de eerste week in september plaatsvinden.  Bij voldoende sollicitanten wordt de vacature eerder gesloten. 

 

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Een screening op identiteit en diploma en een referentieonderzoek en een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer