Ontwikkelaar en projectleider Associate degree Finance

Instituut Associate Degrees | Sluitingsdatum: 27-10-2021

Ben je een bevlogen onderwijsontwikkelaar en krijg je energie van het vormgeven en ontwikkelen van een geheel nieuwe en ambitieuze Associate degree-opleiding? Lees dan vooral verder!

-

Het Instituut voor Associate degrees (IAd) van de Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op onze locatie in Amersfoort.

Deze tweejarige Ad-opleidingen hebben een zelfstandige positionering op NLQF-niveau 5, tussen mbo niveau 4 en bachelor (niveau 6) in. Bij de ontwikkeling werken we zodoende nauw samen met het regionale mbo, onze aanpalende bachelors, bedrijven en instellingen. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten.

Het IAd biedt nu negen opleidingen aan, per september 2022 zullen er weer drie opleidingen starten en in 2023 starten we met de opleiding Finance. Voor deze nieuw te ontwikkelen opleiding zoeken wij een onderwijskundig ontwikkelaar en projectleider of een ervaren Finance ontwikkelaar die samen met een (finance) collega deze opleiding begeleidt naar de Toets Nieuwe Opleiding. Daarna blijf je als projectleider betrokken bij de begeleiding van andere nieuw te ontwikkelen Ad opleidingen. Mocht het beter passen dat je als docent bij de opleiding betrokken blijft, is dat ook mogelijk.

Je werkzaamheden
Je gaat direct gesprekken voeren met het werkveld en stelt samen een beroeps- en opleidingsprofiel op. Je hebt ook contact met mbo instellingen en met aanpalende bachelor opleidingen voor een goede aansluiting, zowel vanuit de didactiek als vanuit inhoud en eindniveau. Op  NLQF-niveau 5 stel je leeruitkomsten op volgens de CoRe Tuning methodiek. En in lijn met de visie op onderwijs en het toetsbeleid van het IAd maak je een toetsprogramma en ontwerp je een curriculum. Vervolgens ontwikkel je die verder in teamverband met een collega op finance gebied en je neemt deze mee in de ontwikkelstappen richting de toets nieuwe opleiding. De Ad finance professional die we opleiden heeft geleerd om financiële informatiestromen te beheren, verwerken en interpreteren in rapportages. Hierbij ligt de focus op het analyseren en onderzoeken van financiële vraagstukken en het inrichten van een financiële administratie, maar ook onderwerpen zoals externe verslaggeving, management accounting en management control komen aan de orde.

Wat je hebt

  • Je hebt ruime ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van (hbo)-onderwijs en daardoor kan je het voortouw nemen in de ontwikkeling van een nieuwe opleiding en daar anderen in meenemen;
  • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het mbo en hbo en bent in staat om deze in co-creatie te vertalen in doorlopende leerlijnen van mbo naar Ad en vanaf Ad naar bachelor;
  • Met zaken als een afgeronde masteropleiding onderwijskunde of finance, onderwijskundige achtergrond/certificeringen, ervaring met het opzetten en accrediteren van (hbo-) onderwijs heb je uiteraard een streepje voor;
  • Je beschikt over didactische bagage (theorie en praktijk) en je bent bekend met vernieuwende, activerende en praktijkgerichte onderwijsvormen vanuit diverse relevante theorieën en modellen;
  • Je hebt affiniteit met de finance branche en kan in samenwerking met de beroepspraktijk en collega’s ontwikkelingen vertalen naar het onderwijs;

Wie je bent

Naast wat je hebt, vinden wij het net zo belangrijk om te weten wie je bent. Om succesvol te zijn in deze rol zijn een aantal competenties van belang. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsgericht, punctueel, stressbestendig, maar situationeel ook pragmatisch – nieuwe programma’s zijn immers nooit direct perfect. Je herkent jezelf in onze waarden: impact, fris, stevig, samen, ambitieus en een beetje eigenwijs. En je staat bekend als iemand die naar ontwikkelen kijkt vanuit een ‘growth mindset’ en weet anderen hierin mee te nemen.

Onderwijsvisie

Onze Ad’s onderscheiden zich niet alleen door onze innovatieve didactische benadering toe te spitsen op arbeidsmarktgeoriënteerde studenten, maar ook door innovatief onderwijs vanuit de acht leidende principes van onze onderwijsvisie. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit het 'whole tasks'-gedachtegoed waarbij de individuele competentie-ontwikkeling ten behoeve van het aanleren van vaardigheden uit de beroepspraktijk centraal staat. Begeleiding van de student tijdens zijn/haar ontwikkeling is essentieel en het onderwijs is daarop ingericht door 'assessment for learning'-vormen. Er is veel ruimte in real-life praktijksituaties, bij voorkeur wordt het praktijkdeel ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. De ontwikkeling van de student wordt ondersteund door leerteamleren en programmatisch toetsen. Op deze wijze faciliteren wij doorlopende leerlijnen van mbo naar Ad en vanaf Ad naar bachelor.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,6 fte. Verlenging (vast/tijdelijk) behoort in beginsel ook tot de mogelijkheden. De omvang van de aanstelling is bespreekbaar. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en opleidingsniveau is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal € 3.658,60 (schaal 11) en maximaal € 5.717,25 (schaal 12). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. Voor interne kandidaten geldt dat de bestaande rechtspositie binnen de HU wordt gerespecteerd. Het kan zijn dat we in dat geval eerst opteren voor een tijdelijke interne detachering.

Solliciteren
En hebben we je enthousiasme gewekt? Of juist nog meer vragen opgeroepen? Dat laatste is niet erg, want dan hebben we iets om te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek. Heb je om die stap te kunnen nemen nog vragen, neem dan contact op met Eva van Haaren (Corporate Recruiter) via 06 39113938. Je kunt tot en met 27 oktober direct online solliciteren. De selectiegesprekken vinden digitaal plaats op 4 november in de ochtend.

Een referentiecheck, een digitale screening op diploma en ID en de aanvraag van een VOG vindt aan het einde van de procedure plaats. Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren. 

 Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.hu.nl > werken bij HU. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer