Managementassistent Bestuur Hogeschool Utrecht

Bestuursdienst | Sluitingsdatum: 26-10-2020

Ben jij een doortastend en professioneel organisatietalent en ben je gewend te werken op topniveau?

Wat ga je doen?
Als managementassistent ondersteun en ontzorg je de leden van het college van bestuur van Hogeschool Utrecht: je beheert hun agenda, zorgt dat ze inhoudelijk voorbereid hun overleggen binnen en buiten de Hogeschool in gaan en je handelt de communicatie af. Hierin werk je nauw samen met je drie collegas van het secretariaat en  met andere collegas van de bestuursdienst. Je hebt een zelfstandige rol met veel ruimte voor eigen regie, waarbij je voortdurend anticipeert en inspeelt op veranderingen. Die regierol pak jij bijvoorbeeld door mee- en vooruit te denken,  integraal te werken en door jouw actieve deelname aan bestuursdienst brede activiteiten, zowel werkinhoudelijk als sociaal.

Omdat je gewend bent overzicht te houden, weet jij goed waar we staan met de werkdossiers en de acties die daaraan zijn gekoppeld. Dat overzicht maakt dat jij ook de ruimte hebt om projectgroepen te ondersteunen en samen met jouw collegas de algemene werkzaamheden van het secretariaat op te pakken. Je vind het leuk de hele hogeschool in al zijn facetten te leren kennen en hebt ook op eigen initiatief veel contacten binnen en buiten de bestuursdienst 

Wat jij hebt

Wij willen natuurlijk graag dat jij succesvol wordt in jouw nieuwe baan. Daarom lezen wij in jouw cv onder andere dat jij:

 • Beschikt over een denk- en werkniveau dat past bij het hoger onderwijs.
 • Ervaring hebt in een (liefst) soortgelijke, zelfstandige functie waarbij jij een grote directie of bestuur ondersteunde, in een complexe organisatie.
 • Het Nederlands en Engels beheerst op zakelijk niveau, in woord en geschrift.
 • digitaal vaardig bent en je ervaring hebt met verschillende (MS) office programmas

Om ons in staat te stellen jou deze functie aan te bieden, wordt tijdens ons gesprek duidelijk dat jij:

 • Communicatief sterk bent en ideeën en meningen op een heldere en correcte manier overbrengt (mondeling en schriftelijk).
 • Je richt op het realiseren van resultaten en het behalen van doelen.
 • Je creativiteit toont en bent altijd bereid te zoeken naar nieuwe oplossingen
 • Jouw werk systematisch, effectief en efficiënt organiseert, de voortgang van taken en activiteiten bewaakt en zo nodig actie onderneemt.
 • Bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat, door de samenwerking te zoeken en collegas te ondersteunen.

Je arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang van 0,8fte.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal 3.479,70 (schaal 8) bij een volledig dienstverband.
 • Een vakantietoeslag van 8%
 • En een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.  

Wij hebben goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten. Normaliter werk je op het Utrecht Science Park (de Uithof), een werkplek die zeer goed bereikbaar is met het OV, ook vanuit steden als Amsterdam, Zeist, Hilversum en Amersfoort. (Gedeeltelijk) thuiswerken is niet alleen in deze COVID tijd, maar altijd een mogelijkheid.

Over de Bestuursdienst
De Bestuursdienst is een eenheid in het hart van de bestuurlijke organisatie van de HU, opererend vanuit het Science Park Utrecht (Uithof). De dienst is verantwoordelijk voor de secretariële, bestuurlijke, organisatorische en adviserende ondersteuning ten behoeve van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Medezeggenschap. Belangrijke aspecten hierbij zijn horizontale verbindingen opzoeken binnen de dienst, eigenaarschap, teamgericht werken en professioneel handelen. Je wordt van harte uitgenodigd hieraan een actieve bijdrage te leveren.
De Bestuursdienst werkt nauw samen met de Instituten, Kenniscentra en HU Diensten. Een positief werkklimaat staat hoog in het vaandel.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Je kunt tot en met 26 oktober uitsluitend direct, online solliciteren. Kort na de sluitingsdatum maken wij een inschatting of wij verwachten jou een passende baan te kunnen aanbieden en informeren we jou over het vervolg van de procedure. De eerste gesprekken worden waarschijnlijk gepland in de eerste week van november.

Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Merijn Harms, manager van het team bestuurssecretariaat (06 23663255). Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder met  https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer