Lerarenopleider Techniek

Instituut Archimedes | Sluitingsdatum: 21-04-2021

Als lerarenopleider bij Archimedes verzorg je actueel en toekomstgericht onderwijs voor de opleiding leraar techniek. Het onderwijs sluit aan bij de actuele situatie in het educatieve domein en bestrijkt werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek, mediavormgeving, industrieel ontwerpen. Ook voor bijzondere didactiek als serious gaming is aandacht. Je bent expert op een of meerdere van de hiervoor genoemde gebieden en begeleidt studenten in hun techniek- en bètaonderwijs, bij hun studieloopbaanontwikkeling, beroepspontwikkeling, en onderzoek. Daarnaast werk je mee aan de voortdurende verbetering van het eigen vakgebied en de innovatie van het onderwijs.

In het kort

 • Het ontwikkelen en verzorgen van actueel en toekomstgericht onderwijs voor de lerarenopleiding Techniek; 
 • Begeleiding bij het vormgeven en uitvoeren van techniek- en bètaonderwijs, studieloopbaanontwikkeling, beroepsontwikkeling en onderzoek; 
 • Meewerken aan onderwijsinnovatie, voor zowel de lerarenopleiding Techniek, als voor Instituut Archimedes.

Instituut Archimedes

Ons instituut leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als de deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid. Alle lerarenopleidingen bestaan uit een vakspecifiek deel en een vakoverstijgend deel. In het vakoverstijgende, beroepsvoorbereidende deel ligt de nadruk op het pedagogisch-(vak)didactisch handelen in de klas, het doen van praktijkgericht onderzoek en het leren reflecteren van studenten op hun persoonlijk en professioneel handelen. Hierbij wordt steeds de verbinding gezocht met de vakinhoudelijke leerlijnen.

Wat jij hebt

 • Je hebt een tweedegraads bevoegdheid voor een relevant vakgebied in de techniek; 
 • Je hebt een master in een relevant vakgebied: techniek of onderwijskunde; 
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het mbo of vo; 
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen van onderwijs gericht op het techniekonderwijs; 
 • Je hebt ervaring, bent actief betrokken bij digitaal onderwijs en bekend met activerende didactiek, zowel fysiek als online; 
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met inclusie/kansengelijkheid en/of digitale geletterdheid; 
 • Je hebt kennis van het educatieve domein en weet de vertaling te maken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen naar de concrete onderwijspraktijk.  

Wie jij bent

 • Je bent communicatief sterk en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 • Je bent ervaren in het inrichten en realiseren van de ontwikkeling van grote delen van onderwijsprogramma van techniek en/of bètavakken; 
 • Je bent gericht op kwaliteit en innovatie;
 • Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid; 
 • Je kunt inspireren, overtuigen en goed samenwerken en daarnaast netwerken en omgaan met complexe vraagstukken.

Wat wij jou bieden

Je komt te werken in een enthousiast, professioneel team met een grote mate van zelfstandigheid en taakverantwoordelijkheid. Binnen de organisatie is ruimte is voor loopbaanontwikkeling en het initiëren en coördineren van onderwijsontwikkeling. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract D3, met uitzicht op een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3658,64 en maximaal 5026,84 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Sacha Tippel, opleider techniek, via sacha.tippel@hu.nl  Dit e-mail adres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van informatie en niet om te solliciteren. Je kunt tot en met 21 april 2021 uitsluitend direct online solliciteren. De eerste gesprekken vinden plaats op 28 april 2021. De tweede ronde bevat een activiteit on the job met een van de collegas en zal in overleg plaatsvinden in de week van 10 t/m 15 mei 2021. Het geven van een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl . De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer