Leidinggevende Master Fysiotherapie Geriatrie

Instituut voor Bewegingsstudies | Sluitingsdatum: 02-06-2020

De specialisatie geriatrie vormt samen met de specialisaties Kinderfysiotherapie, Sportfysiotherapie, Orthopedische Manuele therapie en Psychosomatische fysiotherapie, de Masteropleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht. De opleiding is niet bekostigd en is samen met de Master Beweegzorg, de Bacheloropleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar, en de contractactiviteiten gepositioneerd in het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). De leidinggevende maakt deel uit van het instituutsbrede managementteam.

Als leidinggevende geef je leiding aan de inhoud en de organisatie van de Master geriatrie. Deze vloeien voort uit de ingezette beleidslijnen in het beleidsplan van het IBS. In dit beleidsplan staat de doorontwikkeling van het University of Applied Sciences concept centraal. Doorlopende lijnen van Bachelor naar Masteronderwijs met een sterke integratie van het praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk zijn daarbij sleutelelementen.

De masteropleiding participeert sinds 2017 in de pilot Leeruitkomsten deeltijdopleidingen HBO van het ministerie van OC&W. Een nieuw flexibel onderwijs- en toetsprogramma is ingevoerd en met het uitrollen van het nieuwe derde studiejaar is de implementatie aan het eind van dit studiejaar voltooid.

Wat je doet

Binnen de specialisatie geriatrie ben je verantwoordelijk voor de inhoud, didactiek, planning en afstemming van het onderwijs en het toetsprogramma. Je werkt hierin samen met de andere leidinggevenden en de instituutsmanager. Je stimuleert en ondersteunt innovatie van de opleiding zoals het gepersonaliseerd leren en de flexibilisering van het onderwijs. Je stimuleert het doen van onderzoek, het in het onderwijs gebruik van onderzoeksresultaten en doet dit alles in samenwerking met de lectoraten. Je profileert de opleiding naar buiten, en brengt buiten naar binnen. Je maakt deel uit van de IBS brede- en van de Mastercurriculumcommissie, waar afstemming tussen de vijf specialisaties van de opleiding plaatsvindt.

 • Als voorzitter van het expertiseteam geriatrie ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de inhoud van het Bachelor en Masteronderwijs m.b.t. expertisegebied geriatrie. Je bewaakt de verbinding met de beroepspraktijk (via o.a. Academisch netwerk, Werkveldcommissie en specialistenvereniging) en het wetenschappelijk onderzoek. Je ondersteunt de kernteams bij het verzorgen van onderwijs op het specifieke themagebied.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn binnen het specialisme en inhoudelijke en organisatorische afstemming tussen de specialisaties. Je werkt intensief samen met de hoofden van de andere specialisaties en onderwijscoördinatoren. Tevens houd je nauw contact met de collegas van de Bacheloropleiding.
 • Teams van docenten vormen een sleutelrol in de Hogeschool. Je creëert een open en veilige sfeer in jouw team, borgt een goede werksfeer, hebt een open blik, bent organisatiesensitief en ziet wat nodig is.
 • Je signaleert en benoemt proactief knelpunten. In samenspraak met het team neem je besluiten bij dilemmas waarbij je oog hebt voor het gezamenlijke belang.
 • Samen met het team en het Instituut brede management bepaal je koers en stimuleer en motiveer je docenten in de juiste richting.
 • Je stimuleert en faciliteert eigenaarschap van docenten. Je geeft direct leiding aan het docententeam en draagt daar mede RGW-verantwoordelijkheid voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inzet van de PNIL docenten.
 • Je draagt bij aan de afstemming met HU Diensten, met als doel een efficiënte, doelmatige, en kwalitatief goede ondersteuning en organisatie van het onderwijs
 • Je positioneert de opleiding zowel regionaal als (inter)nationaal en richt je op het opbouwen en onderhouden van contacten in het netwerk. Daarbij ook gebruikmakend van digitale middelen. Je kunt de master uitdragen en vertegenwoordigen binnen en buiten IBS (kenniscentra, beroepenveld, internationaal).

Om feeling te hebben en houden met het onderwijs geef je (in beperkte mate) les aan studenten van de master- en/of bacheloropleiding.

 

Wie je bent 

 • Je bent een ervaren leidinggevende en/of bent gemotiveerd je te ontwikkelen tot een uitstekend leidinggevende.
 • Je bent een expert op of hebt affiniteit met het specialisme geriatriefysiotherapie. Je bent proactief, uitstekend in staat de opleiding te profileren en de verbinding te leggen met wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een overstijgende blik met oog voor je omgeving, overziet het geheel, en zet stappen vooruit.
 • Je bent proactief, communicatief sterk, geeft vertrouwen, creëert een open werksfeer met hoor- en wederhoor, signaleert, ziet de hoofdlijnen en je laat je team functioneren.
 • Je geeft leiding vanuit vertrouwen, en schroomt niet sturing te geven en knopen door te hakken wanneer dat nodig is.
 • Je bent een inspirator en motivator. Je hebt oog voor de ontwikkeling van docenten, je ziet kansen, stimuleert en ondersteunt docenten in hun ontwikkeling.
 • Je bent integer en betrouwbaar. Daarnaast zichtbaar, communicatief en faciliterend.
 • Je hebt een scherp oog voor de omgeving en feeling met het hoger onderwijs. De koppeling met het wetenschappelijk onderzoek en de profilering van de opleiding is belangrijk.
 • Je bent transparant in je handelen. Je laat zien wat je doet en doet wat je zegt.
 • Je bent een netwerker en bruggenbouwer.
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.

Wat je hebt

 • Je hebt (bij voorkeur) leidinggevende ervaring binnen het hoger onderwijs.
 • Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, de fysiotherapie in het bijzonder en je weet deze uit te dragen.
 • Je hebt tenminste een relevante Master opleiding afgerond. Een promotie is gewenst maar niet noodzakelijk.
 • Je hebt van nature een leiderschapsstijl die is gericht op het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke professionele teams.
 • Je fungeert als rolmodel voor de professionele cultuur.
 • Je hebt overzicht, uitstekende organisatorische competenties en kunt strategisch opereren binnen het krachtenveld van de HU en daarbuiten.

Kernbegrippen

Ambitie, proactief, relativeren, stimuleren en coachen, professioneel. Jij beweegt het in Utrecht.

Je kunt uitstekend samenwerken binnen het team van opleidingshoofden. Je fungeert als rolmodel voor de professionele cultuur door zelf het gewenste gedrag voor te leven: een open houding, aanspreekbaar voor iedereen, problemen onderkennend en rationeel analyserend en altijd in gezamenlijkheid naar oplossingen zoekend. Relativeringsvermogen is noodzakelijk. Je combineert deze eigenschappen met ambitie voor het instituut, je wilt van goed naar beter, voor docenten, studenten, onderzoek en beroepspraktijk. Je hebt een heldere visie op invulling van de functie zoals geschetst.

Werkplek
Er studeren ruim 450 studenten aan de deeltijd masteropleiding fysiotherapie en er zijn ongeveer 35 docenten werkzaam. We bieden een baan in een academische omgeving waarin we elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. In combinatie met intensieve contacten met studenten, werk- en onderzoeksveld draagt dit bij aan je eigen professionele ontwikkeling.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract D3 met uitzicht op vast bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden voor een omvang van 0,6 fte. Het bruto maandsalaris bij aanvang en bij een volledig dienstverband is minimaal 4225,14 en maximaal 5433,82 (schaal 12 afhankelijk van opleiding en ervaring). Boven het brutosalaris ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3% . Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren
Enthousiast geworden? Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Henri Kiers, Instituutsdirecteur IBS. Dit kan via de mail: henri.kiers@hu.nl of telefonisch 06.51904835
Meer informatie over -werken bij - Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.hu.nl> werken bij HU.
Het algemene functieprofiel hogeschooldocent 1 kun je hier ook vinden onder rubriek Onderwijs.

Je kunt tot en met  2 juni a.s. uitsluitend direct online solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer