Leidinggevende Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd en deeltijd

Instituut voor Bewegingsstudies | Sluitingsdatum: 23-08-2021

-

Wij zoeken Leidinggevende Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd en deeltijd!

De Bacheloropleidingen Fysiotherapie is samen met de opleidingen Oefentherapie Cesar, Masteropleidingen Fysiotherapie en Fysiotherapie en Innovatie in de Beweegzorg en de contractactiviteiten gepositioneerd in het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). De leidinggevende maakt deel uit van het instituutsbrede
managementteam. De opleiding Fysiotherapie kent een voltijd en deeltijdvariant.


Als leidinggevende geef je leiding aan de inhoud en organisatie van de bacheloropleiding Fysiotherapie. Deze vloeien voort uit de ingezette beleidslijnen in het beleidsplan van het IBS. In dit beleidsplan staat de doorontwikkeling van het University of Applied Sciences concept centraal. Doorlopende lijnen van Bachelor naar Masteronderwijs met een sterke integratie van het praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk zijn daarbij sleutelelementen.


Wat je doet
Binnen de bacheloropleiding fysiotherapie ben je integraal verantwoordelijk voor de inhoud, didactiek, planning en afstemming van het onderwijs en het toetsprogramma. Je werkt hierin samen met de andere 3 leidinggevenden (= Managementteam Bachelor). Je stimuleert en ondersteunt innovatie van de opleiding op het gebied van inhoud, toetsing en organisatie van het onderwijs. In samenwerking met de hogeschoolhoofddocenten en kenniscentra stimuleer je het doen van onderzoek, het in het onderwijs gebruik maken van onderzoeksresultaten. Je profileert de opleiding naar buiten, en brengt ‘buiten’ naar binnen.

 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische lijn van de bacheloropleidingFysiotherapie voltijd en deeltijd en werkt intensief samen met je collega leidinggevenden en onderwijscoördinatoren. Tevens houd je nauw contact met de collega’s van de Masteropleidingen.
 • (Kern)teams van docenten vormen een sleutelrol in ons onderwijs. Je creëert een open en veilige sfeer in jouw team, borgt een goede werksfeer, hebt een open blik, bent organisatiesensitief en ziet wat nodig is.
 • Je hebt een signalerende functie voor een cluster van kernteams. Je bent aanspreekpunt (en sparring partner) voor de kernteams over zaken waar het kernteam niet uitkomt. Je intervenieert wanneer het binnen een team niet goed loopt qua samenwerking, verdeling van taken en/of halen van deadlines.
 • Je geeft hiërarchisch leiding (RGW) aan een team van docenten. Je stimuleert en faciliteert hierin eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Je signaleert en benoemt proactief knelpunten. In samenspraak met het team neem je besluiten bij dilemma’s waarbij je oog hebt voor het gezamenlijke belang.
 • Samen met het team en het Instituutsbrede management bepaal je koers en stimuleer en motiveer je docenten in de juiste richting. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de inzet van de PNIL docenten voor jou onderdeel/ fase. 
 • Je draagt bij aan de afstemming met HU Diensten, met als doel een efficiënte, doelmatige, en kwalitatief goede ondersteuning en organisatie van het onderwijs 
 • Je positioneert de opleiding zowel regionaal als (inter)nationaal en richt je op het opbouwen en onderhouden van contacten in het netwerk. Daarbij ook gebruikmakend van digitale middelen. Je kunt de opleiding uitdragen en vertegenwoordigen binnen en buiten IBS (kenniscentra, beroepenveld, internationaal).

Om feeling te hebben en houden met het onderwijs geef je (in beperkte mate) les aan studenten van de bachelor- en/ of masteropleidingen.


Wie je bent

 • Je bent een ervaren leidinggevende en/of bent gemotiveerd je te ontwikkelen tot een uitstekend leidinggevende.
 • Je bent proactief, uitstekend in staat de opleiding te profileren en de verbinding te leggen met wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een overstijgende blik met oog voor je omgeving, overziet het geheel, en zet stappen vooruit.
 • Je bent proactief, communicatief sterk, geeft vertrouwen, creëert een open werksfeer met hoor- en wederhoor, signaleert, ziet de hoofdlijnen en je laat je team functioneren.
 • Je geeft leiding vanuit vertrouwen, en schroomt niet sturing te geven en knopen door te hakken wanneer dat nodig is.
 • Je bent een inspirator en motivator. Je hebt oog voor de ontwikkeling van docenten, je ziet kansen, stimuleert en ondersteunt docenten in hun ontwikkeling.
 • Je bent integer en betrouwbaar. Daarnaast zichtbaar, communicatief en faciliterend.
 • Je bent transparant in je handelen. Je laat zien wat je doet en doet wat je zegt.
 • Je bent een netwerker en bruggenbouwer.
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.

Wat je hebt

 • Je hebt (bij voorkeur) leidinggevende ervaring binnen het hoger onderwijs.
 • Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, de fysiotherapie in het bijzonder en je weet deze uit te dragen.
 • Je hebt tenminste een relevante Masteropleiding afgerond.
 • Je hebt van nature een leiderschapsstijl die is gericht op het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke professionele teams.
 • Je fungeert als rolmodel voor de professionele cultuur.
 • Je hebt overzicht, uitstekende organisatorische competenties en kunt strategisch opereren binnen het krachtenveld van de HU en daarbuiten.

Werkplek 
Er studeren ruim 1300 studenten aan de bacheloropleiding fysiotherapie en er zijn ongeveer 90 docenten werkzaam. We bieden een baan in een academische omgeving waarin we elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. In combinatie met intensieve contacten met studenten, werk- en onderzoeksveld

draagt dit bij aan je eigen professionele ontwikkeling.


Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract D3 met uitzicht op vast bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden voor een omvang van 0,7 fte. Het bruto maandsalaris bij aanvang en bij een volledig dienstverband is minimaal 4445, 52 en maximaal 5717,25 schaal 12 afhankelijk van opleiding en ervaring). Boven het brutosalaris ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen,
software en sportfaciliteiten.


Solliciteren
Enthousiast geworden? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Mulder, opleidingsmanager IBS. Dit kan via de mail Els.mulder@hu.nl, 0653220656
Meer informatie over -werken bij - Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.hu.nl> werken bij HU. Het algemene functieprofiel hogeschooldocent 1 kun je hier ook vinden onder rubriek Onderwijs.
Je kunt tot en met 23 augustus 2021 a.s. uitsluitend direct online solliciteren

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer