Junior onderzoeker Somatische Spoedzorg voor Psychisch Ontregelde Patiënten

Instituut voor Verpleegkundige Studies | Sluitingsdatum: 29-08-2021

-

Wij zoeken Junior onderzoeker Somatische Spoedzorg voor Psychisch Ontregelde Patiënten!

Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen  

Het lectoraat biedt een ambitieuze, dynamische onderzoeks-omgeving en werkt nauw samen met de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht. Het lectoraat zelf maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en is nauw verbonden aan het Instituut voor Verpleegkundige Studies (IVS) binnen de Hogeschool UtrechtHet IVS bestaat uit twee bacheloropleidingen (verpleegkunde, medische hulpverlener), drie masteropleidingen (Verpleegkundig Specialist, Physician Assistant, Innovatie Zorg en Welzijn) en de post initiële opleidingenDoor middel van praktijkgericht onderzoek en nauwe samenwerking met het werkveld is dit onderwijs van hoog niveau wat leidt tot goed opgeleide professionals. Het IVS ziet zichzelf als partner in zorginnovatie voor gezondheidszorginstellingen in de regio. 

Junior Onderzoeker 

Als junior onderzoeker verricht jij onderzoek rondom het thema psychisch ontregelde patiënten binnen de somatische spoedzorg. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met het lectoraat co-design (Hogeschool Utrecht) en de leerstoel Verplegingswetenschap (Universiteit Utrecht) uitgevoerd.  

Gedurende het tweejarige traject wordt, met behulp van onderzoekmethodologieën uit het Medical Research Council Framework en Experience-Based Co-Designde ambulance- en spoedeisende hulp (SEH) context bestudeerd en de ervaringen en behoeften van psychisch ontregelde patiënten, hun naasten en de betrokken zorgprofessionals in kaart gebracht. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke kennis en vaardigheden nodig zijn om goede zorg te geven binnen die spoedzorg context. Op basis van de kennis die we daarin ophalen, wordt samen met de patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals, een praktisch toepasbare toolbox ontworpenHet project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking  met het UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis, Meander MC, de RAVU en stichting Altrecht. Gedurende het gehele project zullen patiënten (of patiëntvertegenwoordigers), naasten en zorgprofessionals actief participeren bij zowel de opzet als de uitvoering van de verschillende deelonderzoeken binnen deze aanvraag.  

In het kort 

  • Je bent in staat relevante informatie te verzamelen en analyseren, de juiste verbanden te leggen en juisterealistische conclusies te trekken; 

  • Je brengt ideeën en meningen mondeling en schriftelijk op heldere en begrijpelijke wijze over; 

  • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van het onderzoek; 

  • Je werkt systematisch, zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt, je bewaakt de voortgang van het onderzoek/werk en intervenieert zo nodig. 

  • Je bent proactief en hebt doorzettingsvermogen.  

Wie jij bent 

Je bent een zelfstandige, creatieve en enthousiaste onderzoeker, bij voorkeur met een achtergrond binnen de spoedzorg (somatiek of psychiatrie) en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de spoedzorg. Je hebt de ambitie de verpleegkundige spoedzorg wetenschappelijk te onderbouwen en hebt plezier in het overdragen van kennis. Je bent een inspirerende, communicatief sterke en resultaatgerichte collega en functioneert uitstekend in complexe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren.  

Wat jij hebt:   

  • een relevante afgeronde masteropleiding in de gezondheidszorg; 

  • minimaal 3 jaar ervaring met het werken in de gezondheidszorg; 

  • uitstekende aantoonbare onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden; 

  • (bij voorkeur) tenminste één internationale publicatie geschreven;  

  • ervaring/affiniteit met kwalitatief onderzoek; 

Werkomgeving 

Als junior onderzoeker verricht jij onderzoek binnen het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. Het lectoraat en het IVS werken nauw samen met de leerstoel Verplegingswetenschap van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.  

Het onderzoeksproject 

De zorg voor psychisch ontregelde patiënten die somatische spoedzorg nodig hebben is in de praktijk vaak suboptimaal, omdat de primaire focus van die spoedzorg vooral op somatische klachten is gericht. Hierdoor krijgt deze kwetsbare groep patiënten niet altijd de zorg die zij nodig hebben, waardoor behandeling van psychische klachten onnodig wordt uitgesteld en de kans op escalaties toeneemt.  

Het tweejarige project rondom somatische spoedzorg voor psychisch ontregelde patiënten bestaat uit drie werkpakketten. Werkpakket bestaat uit de voorbereiding en planning van de verschillende deelonderzoeken. Er zijn veel (regionale) instellingen en partijen betrokken, een heldere projectplanning is daarom essentieel. Werkpakket 2 richt zich op de praktijkcontext, de behoeftes en ervaringen van patiënten en zorgprofessionals, en de benodigde kennis en vaardigheden. Dit wordt door middel van participerende observaties en semi-gestructureerde interviews in kaart gebracht. Vervolgens wordt in werkpakket 3 in co-creatie met patiënten, naasten en zorgprofesssionals een toolbox ontwikkeld om de somatische spoedzorg beter te laten aansluiten op de behoeftes en ervaringen van patiënten, hun naasten en de betrokken zorgprofesssionals. Als junior onderzoeker ben je bij alle werkpakketten betrokken en werk je nauw samen met de verschillende instellingen en partijen. De projectwerkzaamheden bestaan uit verschillende activiteiten: opzetten, uitvoeren, rapporteren en coördineren van onderzoek, schrijven van onderzoeksvoorstellen en begeleiden van studenten. Daarnaast neem je deel aan de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat en de leerstoel. 

Wat wij je bieden 

Je krijgt een tijdelijk contract voor 1 jaar (D4) met een omvang van 0,8Daarna bestaat bij een positieve evaluatie om het tijdelijke contract voor 1 jaar uit te breiden zodat je gedurende de looptijd van het project bent aangesteld. De startdatum is in overleg maar wenselijk per 1 december 2021. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 2845,48 en maximaal € 4307,66  (schaal 10). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%. 

Solliciteren 

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je uitsluitend online solliciteren tot en met 29 augustus. Wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met dr. Wietske Blom-Hamsenior onderzoeker bij het Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen, email: wietske.blom-ham@hu.nl. of via 06-41639408(Let op: i.v.m. vakantie tussen 9 en 27 augustus niet bereikbaar)Van 23 t/m 27 augustus kan dr. Nienke Bleijenberg (lector Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen) worden benaderd via email: nienke.bleijenberg@hu.nl. 

Sollicitatiegesprekken 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 september tussen 11-14 uur.  

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer