Intermediair Bureau Inschrijving (6 maanden - 1,0 fte)

Dienst Bedrijfsvoering | Sluitingsdatum: 20-06-2021

Wij zijn op zoek naar een tijdelijke invulling van Intermediair bij Bureau Inschrijving!

Bureau Inschrijving
De afdeling Bureau Inschrijving (BI) zorgt voor het correct aanmelden en inschrijven van nieuwe studenten en herinschrijvers voor alle bekostigde opleidingen van Hogeschool Utrecht (HU) en het tijdig innen van de collegegelden. Jaarlijks worden er rond de 36.000 studenten ingeschreven.

Als Intermediair bij Bureau Inschrijving..
Als intermediair ben je een echte spin-in-het-web tussen het instituut en Bureau Inschrijving. Je werkt onder verantwoordelijkheid van Bureau inschrijving voor verschillende instituten aan het inschrijfproces en bent betrokken bij de organisatie van het 21+ toelatingsonderzoek. Je werkt in een team van intermediairs en bent ook betrokken bij projecten en procesverbeteringen. Tijdens je werk heb je o.a. contact met instituutssecretarissen, opleidingscoördinatoren en ondersteunende diensten. Tot je werkzaamheden behoren het zelfstandig controleren van het inschrijfproces bij het instituut en het adviseren van de Instituutsdirectie bij toelatingsvraagstukken en Beroepszaken op basis van Wet- en Regelgeving.

In het kort

 • Verschaffen van informatie over de toelatingseisen en procedures
 • (Mede) beoordelen van de toelaatbaarheid van studenten
 • Zorgdragen voor het tot stand komen van de inschrijving van studenten
 • Afhandelen van bijzondere inschrijvingen (21+/hoofdfase instroom, aanvullende eis/werkzaamheden).
 • Monitoren van de voortgang van administratieve processen en informatiestromen
 • Contactpersoon en vraagbaak voor de betreffende opleidingen 
 • Toezicht houden op naleving van de procedures en actie ondernemen bij afwijkingen.

Wie jij bent
Je bent een ervaren resultaatgericht persoon en iemand die heel snel leert en gevoel heeft voor systemen en processen. Je bent praktisch en communicatief sterk, een echte teamspeler die met veel verschillende collegas van diverse functies kan samenwerken. Je weet je goed staande te houden in een drukke, aan veranderingen onderhevige, complexe omgeving en je speelt daarin een signalerende en constructieve rol. Je weet je weg (of vindt snel je weg) in de administratieve systemen van het onderwijs. Je bent vaardig in het je eigen maken van nieuwe ondersteunende digitale programmas. 

Wat jij hebt

 • Je beschikt over:

  • Hbo denk- en werkniveau
  • Een nauwgezette, kwaliteitsbewuste en initiatiefrijke instelling
  • Stressbestendigheid; een aanzienlijk deel van de activiteiten concentreert zich in de maanden juni  tot en met oktober en gaat gepaard met de nodige hectiek.
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Kennis en vaardigheden in het werken met MS Office applicaties
  • In staat om zelfstandig én in een team te opereren
  • Werkervaring binnen een onderwijsorganisatie
  • Kennis van en ervaring met OSIRIS.

Daarnaast zou het fijn zijn als je:

 • Kennis en ervaring hebt van het inschrijfproces
 • Kennis en ervaring hebt met StudieLink
 • Kennis en ervaring hebt met DIAS

Werkomgeving
Bureau Inschrijving is een dynamische afdeling en vormt een spil tussen onderwijs, student en ondersteunende diensten. Professionaliteit, flexibiliteit en gedrevenheid typeren het team. Zowel de organisatie, de processen en systemen zijn aan voortdurende verandering onderhevig om de student zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Door de professionaliteit van het team komen verbeteringen van de werkvloer. Dit betekent dat je zelf verbeteringen signaleert en aangeeft wat je nodig hebt om tot realisatie te komen. Samen met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor goede werkafspraken en een prettige werksfeer.

Wat wij je bieden
Werken bij Bureau Inschrijving, tussen student en onderwijs, is enerverend. Het team werkt nauw samen en de sfeer is goed. Met elkaar en andere afdelingen werken we aan een betere dienstverlening voor de student. Wij zijn op zoek naar tijdelijke ondersteuning i.v.m. zwangerschapsverlof van één van onze collegas. Het betreft dan ook een detachering voor 6 maanden van begin augustus 2021 tot en met februari 2022 van 1,0 FTE.  Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1,0 FTE) is minimaal 2.598,89 en maximaal 3.479,70 (schaal 8) conform CAO HBO 2020.

Solliciteren
Lijkt het je leuk om deze tijdelijke uitdaging aan te gaan? Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief te sturen naar Marieke van der Padt, manager Bureau Inschrijving a.i., via marieke.vanderpadt@hu.nl. Je kunt tot en met 20 juni 2021 solliciteren.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Marieke van der Padt via marieke.vanderpadt@hu.nl of 06-81339775. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht vind je op www.hu.nl/werkenbijhu. De sollicitatieprocedure en een link naar de CAO-HBO vind je op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer