HR Adviseur verzuim en re-integratie

Dienst Human Resources | Sluitingsdatum: 08-09-2019

Jij bent de verzuimspecialist die regie voert over verbeteringen binnen verzuimprocessen én over je eigen professionele ontwikkeling!

De afgelopen jaren heeft de Hogeschool Utrecht (HU) hard gewerkt om het verzuim terug te dringen en we zijn dan ook trots dat het huidige verzuimcijfer gunstig afsteekt ten opzichte van het landelijk gemiddelde en de onderwijsbranche. De uitdaging ligt momenteel in het verder vorm geven van Eigen Regie, waarbij medewerkers en leidinggevenden samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van het verzuimbeleid, daarbij ondersteund door o.a. de bedrijfsarts en de HR business partner.

Als HR adviseur verzuim en re-integratie heb je twee aandachtsgebieden:

1.       Adviseur casemanagement

Als adviseur casemanagement werk je intensief samen met de verzuimcoördinator. Je adviseert de HR businesspartners (proactief) en informeert hen over allerlei zaken die samenhangen met ziekteverzuim en re-integratie (en aandachtspunten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter). Door jouw kennis en kunde weet je het proces van werkhervatting positief te beïnvloeden waarbij je het belang van werkgever en werknemer niet uit het oog verliest. Wanneer het proces stagneert, overleg je samen met de HR business partner over de oorzaken en passende acties. Hier ligt het zwaartepunt van deze functie. Jouw rol is met name intern gericht. Het opstellen en verbeteren van verzuimrapportages voor het management behoort ook tot jouw takenpakket.

 2.       Processpecialist arbeidsverzuim

In jouw rol van processpecialist ben je continue op zoek naar verbeteringen binnen het ziekteverzuimproces. Zo zoek je samen met je HR collegas, maar ook met het lijnmanagement naar mogelijkheden om leidinggevenden optimaal te ondersteunen. Het zorgdragen voor een duidelijke communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, is een belangrijk aspect van je functie.

Wat je hebt

  • - afgeronde hbo / wo opleiding
  • - minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van verzuim (management), re-integratie, functies en functievereisten
  • - uitstekende kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en andere verzuim gerelateerde wet- en regelgeving
  • - ervaring in een vergelijkbare adviesrol

Wie je bent
Je bent een echte zelfstarter, iemand die kansen ziet voor verbeteringen en deze actief op de agenda zet en/of er zelf mee aan de slag gaat. Bovendien heb je een duidelijke visie op verzuim en weet je anderen hierin mee te nemen. Je beschikt over het vermogen om verschillende stijlen en rollen in te zetten om te komen tot oplossingen. Je bent communicatief sterk; kan zaken kort en bondig op papier zetten en weet op het juiste moment de afstemming met anderen te zoeken. Tevens beschik je over coachingsvaardigheden om je kennis over te dragen op anderen en hen in beweging te krijgen. Vanzelfsprekend volg je alle ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Je werkomgeving
Je maakt onderdeel uit van het HR advies team, een groep enthousiaste professionals met veel ambitie. Iedere adviseur werkt voor zijn eigen klanten, daarnaast kenmerkt ons team zich door de hoge mate van collegialiteit en de bereidheid om elkaar te helpen. Er is veel ruimte voor vernieuwing en eigen ideeën. Het team is divers qua samenstelling, persoonlijkheden en expertises. Dat maakt kennisdeling en sparren met elkaar waardevol. Een belangrijk aspect van je werkomgeving is dat er veel diverse vragen op je afkomen. Dat maakt je werkdag nooit hetzelfde. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je goed prioriteiten weet te stellen en je eigen agenda weet te bepalen omdat anders de kans bestaat dat je teveel door de waan van de dag wordt geleid.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,8 fte met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.769,32 en maximaal 4.192,37 (schaal 10) Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. De werkdagen zijn in overleg. Afhankelijk van je accounts kies je werkplekken binnen de gebouwen van de hogeschool op Utrecht Science Park, incidenteel in Amersfoort.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 8 september 2019 uitsluitend online solliciteren. Naar verwachting worden de eerste gesprekken gepland op dinsdag 17 september.

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Jan Aris van Deursen (teamleider) 06-26 64 6061. Hij is vanaf 19 augustus bereikbaar voor vragen. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl 

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site www.werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer