Hogeschoolhoofddocent Software Engineering

Institute for ICT | Sluitingsdatum: 15-11-2020

Jij bent de bruggenbouwer tussen onderzoek, onderws en bedrfsleven, met passie voor ICT!

Als Hogeschoolhoofddocent Software Engineering heb je een leidende rol bij de vormgeving van onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de richtingen Software Development en Technische Informatica van de opleiding HBO-ICT binnen het Institute for ICT. Je werkt daarbij nauw samen met studenten, docenten, managers, onderzoekers, koplopers uit het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Binnen de resultaatgebieden van de Hogeschoolhoofddocent ligt een belangrijk accent op onderzoek, kennisontwikkeling en de professionele ontwikkeling van docenten, maar uiteraard ben je ook actief betrokken bij het vormgeven en coördineren van actueel onderws. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging binnen de richtingen Software Development en Technische Informatica.

Je geeft verder invulling aan de publieke herkenbaarheid van de opleidingen en lectoraten door publicaties in (vak)bladen, wetenschappelijke publicaties en vertegenwoordiging bij congressen en symposia over vakinhoudelijke ontwikkelingen en didactische ervaringen. Vanzelfsprekend analyseer je ook trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en zet je die om in een heldere visie. Je bent inhoudelijk betrokken bij de beroepenveldcommissie en je bent in staat om de ontwikkeling van geheel nieuwe onderdelen van opleidingen te sturen en te coördineren. Hierbij wordt het bedrijfsleven direct betrokken en je haalt o.a. doormiddel van projectacquisitie de buitenwereld (voor de student zichtbaar) naar het onderwijs.

Wat jij hebt

  • Je bent gepromoveerd, b voorkeur in de Informatica;
  • Je hebt ervaring met software development en bij voorkeur ook embedded systems;
  • Tevens heb je ervaring op het gebied van, of affiniteit met, onderwsuitvoering, (innovatieve) onderwsontwikkeling en toetsing;
  • Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van (onderzoeks)projecten op het gebied van ICT in samenwerking met andere kennisinstituten en het bedrfsleven;
  • Je overziet het werkveld van ICT in de volle breedte en je hebt een duidelke visie op de ontwikkelingen binnen de disciplines software development en embedded systems.

Wie jij bent

  • Je bent enthousiast, ondernemend en een echte netwerker;
  • Je bent nauwkeurig en een afmaker;
  • Collegas omschrijven jou als een trekkende kracht die impact creëert door het neerzetten van een gedragen plan dat zowel student, docent als het bedrfsleven enthousiasmeert;
  • Je bent in staat om zelfstandig onderzoeksprojecten te verwerven, stelt reële doelen en gaat projectmatig te werk.

Werkomgeving

Het Institute for ICT is gevestigd op het Utrecht Science Park en heeft nieuwe labs, een gezellige foodcourt en een Science café. Wat ICT-techniek betreft, zitten we aan het front! Zo leiden we studenten op voor de toekomst, onder andere gericht op blockchain, AI, AR, big data en robotica. Het instituut kent zon 1700 studenten en is constant in ontwikkeling waarbij er steeds meer ruimte is voor zelfsturende teams, nieuwe uitstroomprofielen en innovatieve didactische concepten. We bieden een allround en actueel programma aan met als doel om onze studenten voor te bereiden op de toekomst. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden om ons masteraanbod uit te breiden, verrichten we wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek, houden we nauwgezet contact met bedrijven en zijn we op de hoogte van de nieuwste ICT-ontwikkelingen. Kortom, we werken hecht samen met de praktijk en zoeken daarbij de nadrukkelijke verbinding met de academische wereld. Dit vraagt om een dynamische en onderzoekende instelling waarbij je veel vrijheid krijgt, maar waar ook veel van je wordt verwacht.

Je directe leidinggevende is de instituutsdirecteur van het Institute for ICT. Je wordt voor 20% tot 50% aangesteld bij een lectoraat. Bij het Instituut kom je het team van drie Hogeschoolhoofddocenten versterken.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (D3) met een omvang tussen de 0,8 en 1,0 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal  5.092,01 en maximaal  6.202,13 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de functie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 15 november uitsluitend online solliciteren. Bij voldoende potentiele kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn. De gesprekken zullen in week 48/49 plaatsvinden.

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Anita Bosman, directeur Institute for ICT via 06-57935665 of anita.bosman@hu.nl.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure is opgenomen in de sollicitatiecode op onze site www.werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer