Hogeschoolhoofddocent Master Forensisch Sociale Professional

Instituut voor Recht | Sluitingsdatum: 19-11-2018

Ben jij de bruggenbouwer tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?

Over het instituut
Het Instituut voor Recht (IvR) van de HU biedt, in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie, de Master Forensisch Sociale Professional (MFSP) aan. Deze is gericht op ervaren professionals die werkzaam zijn in het gedwongen kader. Zij vervullen een sleutelrol in het voorkomen van herhaling van delinquent gedrag van hun cliënten en bevorderen hun participatie in de samenleving. Voor deze opleiding zoeken wij een Hogeschoolhoofddocent Master Forensisch Sociale Professional.

Als hogeschoolhoofddocent verzorg je de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs voor de MFSP. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de innovatie binnen de opleiding, waaronder ook het onderzoeken van de haalbaarheid van een doorstroommaster met mogelijk het ontwikkelen van de inhoud ervan. Samen met de teamleider van de opleiding ben je verbinder tussen de MFSP en het aanpalende bacheloronderwijs, de betrokken lectoraten en het werkveld.

In het kort 

 • Verantwoordelijk voor het geven en innoveren van het masteronderwijs
 • Onderzoek in het werkveld, vraagstukken signaleren en bepalen wat relevant is voor het onderwijs
 • Sterk netwerk in het forensisch sociaal werkveld
 • Verbinder tussen bachelor- en masteronderwijs, onderzoek en werkveld

Wie jij bent
Een gedreven professional met didactische competenties die weet hoe je ervaren professionals uit het forensisch sociale werkveld kunt begeleiden en enthousiasmeren bij verdere ontwikkeling tot excellente senior professional. Je bent onderzoeker, resultaatgericht, kunt inspireren en goed samenwerken en bent gericht op kwaliteit.

Wat jij hebt

 • Je bent gepromoveerd en hebt wetenschappelijke en beroepsgerichte publicaties verzorgd gelieerd aan themas die spelen in het forensisch sociale werkveld;
 • Je bent bekend met praktijkgericht onderzoek;
 •  Je kunt onderzoek uitvoeren bij het lectoraat Werken in justitieel kader dan wel een ander lectoraat van het Kenniscentrum Sociale Innovatie;
 • Je hebt kennis over de werkpraktijk van de diverse professionals die in een gedwongen kader werkzaam zijn;
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwaliteitsbeleid en accreditaties;
 • Je hebt een visie over de positionering van professionele masters in het hbo, ten opzichte van het werkveld en ten opzichte van praktijkgericht onderzoek;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs, trainingen of cursussen op bachelor- en masterniveau en je bent indien nodig bereid om je didactische vaardigheden voor opleiden op masterniveau verder te ontwikkelen.

Over de werkplek
De opleiding MFSP maakt onderdeel uit van het assortiment van IvR. Op grond van het masterbeleid van de HU is de master inhoudelijk ingebed in twee lectoraten (Werken in Justitieel Kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid). De drie lectoren zijn nauw betrokken bij de opleiding. Samen met de teamleider is de HHD inhoudelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding. De teamleider is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering. De master heeft een sterke relatie met de forensisch sociale beroepspraktijk.

Het IvR verzorgt naast de master ook de bacheloropleidingen hbo-rechten en sociaal juridische dienstverlening en meerdere post-hbo cursussen voor (sociaal) juridische professionals.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3) met uitzicht op een vaste aanstelling met een omvang van 0,6 - 0,8 fte. De taken voor de master maken hier onderdeel vanuit voor de omvang van 0,2-0,4 fte. Voor het overige deel van de functie vindt uitlening aan (bachelor)onderwijs en lectoraten van de HU plaats. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4839,58 en maximaal 5894,67 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaaruitkering van 8,3%. Er zijn daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Tot slot is er een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en zijn er leuke extras zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden?  Dan kun je tot en met 19 november 2018 uitsluitend online solliciteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij Simone van Egdom, teamleider van de master Forensisch sociale professional, simone.vanegdom@hu.nl of 06-18 55 39 66.

Meer informatie over -werken bij - Hogeschool Utrecht (HU) is ook te vinden op www.hu.nl > werken bij HU.

Deze vacature is tegelijkertijd opengesteld voor interne kandidaten. HU kent een voorrangsbeleid voor interne kandidaten

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer