Hogeschoolhoofddocent Farmakunde

Instituut voor Paramedische Studies | Sluitingsdatum: 08-12-2021

-

Wil jij je kennis en ervaring in het farmaceutische werkveld graag inzetten om de verbinding te versterken tussen onderwijs en onderzoek?

Wie zijn wij?

Lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie

Met het Lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie willen we de farmaceutische zorg duurzamer en beter maken, zodat mensen langer gezond en zelfstandig kunnen leven. We zijn geïnteresseerd in de context van de behandeling met geneesmiddelen, zoals beschikbaarheid, distributie, bewaren, gebruik, therapietrouw, communicatie, informatievoorziening, en samenwerking. Het lectoraat wil een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen die er zijn in de farmaceutische zorg. Het farmaceutisch werkveld is sterk in beweging, zorg verandert en verschuift, de bevolking vergrijst, en de uitdagingen voor zorgverleners zijn groot. Gedreven door vragen uit het beroepspraktijk en samen met alle betrokken partijen praktijkgericht doen we onderzoek in drie lijnen:

 1. Goed Gebruik Geneesmiddelen;
 2. Communicatie en Samenwerking, en;
 3. Duurzaamheid in de farmaceutische keten.

Belangrijke thema's zijn hierbij zelfredzaamheid ook van de kwetsbare patiënt, therapietrouw, en samenwerking met paramedische beroepen. Aan het lectoraat zijn 12 enthousiaste mensen verbonden die (promotie)onderzoek doen samen met studenten, met andere lectoraten in het Kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven en met vele externe partijen. https://www.hu.nl/onderzoek/innovatie-van-zorgprocessen-in-de-farmacie.

Opleiding Farmakunde

De bacheloropleiding Farmakunde is uniek in Nederland en leert studenten vanuit een patiëntperspectief kennis en vaardigheden aan op gebied van Farmacologie, Gezondheidsvoorlichting, Kwaliteitsmanagement, Bedrijfsvoering, Praktijkgericht Onderzoek, Projectmanagement, Communicatie, Professioneel handelen en samenwerken. Farmakundigen werken intensief samen met andere beroepsgroepen zoals kwaliteitsmanagers, apothekers, zorgprofessionals en ict’ers met als doel de (farmaceutische) zorg te verbeteren: farmakundigen functioneren als een T-shaped professional.
Om de beginnend farmakundige te laten beschikken over de kennis, houding èn vaardigheden die hij nodig heeft in de beroepspraktijk, is er gekozen voor competentiegericht en projectgestuurd onderwijs.

De opleiding Farmakunde is een van de acht bacheloropleidingen binnen het Instituut voor Paramedische Studies. In deze kennisomgeving maak je deel uit van een hecht onderwijsteam van 37 docenten en medewerkers die betrokken zijn bij hun studenten en de ontwikkeling van het beroep.

Wat is de opgave?

De opleiding Farmakunde en het Lectoraat IZF zijn succesvol en groeiend, maar we willen de samenwerking versterken en zorgen dat we nog beter van elkaars kennis, kunde en netwerk profiteren. Hiervoor is een Hogeschool Hoofddocent een essentiële schakel die nog ontbreekt.

Wat ga je doen?

De HHD draagt zorg voor het uitvoeren, ontwikkelen, en coördineren van onderwijs binnen de opleiding Farmakunde en voor de ontwikkeling en realisatie van onderzoekslijnen en het uitvoeren van onderzoek in het Lectoraat. De HHD zal het onderzoek medevormgeven door het realiseren van subsidieaanvragen, het begeleiden van promovendi en studenten en het zelf uitvoeren van onderzoek. De HHD draagt de kennis van het Lectoraat uit in de opleiding, zowel ten behoeve van het curriculum als voor de docenten. Aansluiting van de onderzoekslijnen van het lectoraat bij het Farmakunde curriculum, en vice versa staat hierbij voorop. Onderzoekservaringen en -uitkomsten worden vertaald in mogelijkheden voor onderwijsontwikkeling.

Wat vragen wij?

De Hogeschool Hoofddocent Farmakunde heeft affiniteit en ervaring met zowel onderwijs als onderzoek op het gebied van geneesmiddelen en farmaceutische zorg. De HHD zal een belangrijke schakel vormen tussen het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie en de opleiding Farmakunde.

De HHD heeft een belangrijke verbindende functie, zowel richting de opleiding Farmakunde als richting het kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven en de overige HU lectoraten. Goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij belangrijk.

Profiel:

 • een PhD in een relevant vakgebied;
 • affiniteit met de onderzoekslijnen van het Lectoraat en de HU;
 • wetenschappelijke creativiteit en productiviteit;
 • ervaring met het begeleiden van onderzoekers (PhD, MSc en BSc niveau);
 • ervaring met het werven van onderzoekssubsidies;
 • ervaring met uitvoeren, ontwikkelen en coördineren van onderwijs;
 • uitstekende vaardigheden in de Engelse taal;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,8 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 5092,01 en maximaal € 6202,13 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de CAO-HBO een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extra’s zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Rob Heerdink (lectoraat IZF) rob.heerdink@hu.nl of Esther van Deursen (opleiding Farmakunde): esther.vandeursen@hu.nl.
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is ook te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Je kunt tot en met 8 december 2021 uitsluitend online solliciteren. De sollicitatiegesprekken staan gepland van woensdag 15 t/m vrijdag 17 december 2021.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer