Hogeschoolhoofddocent Cyber Security & Infrastructuur

Institute for ICT | Sluitingsdatum: 23-03-2019

Bruggenbouwer tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en ICT!

AlsHogeschoolhoofddocent Cyber Security & Infrastructuur heb je een leidende rol bij de vormgeving van onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de opleidingen binnen het Institute for ICT. Je werkt nauw samen met studenten, docenten, managers, koplopers uit het bedrijfsleven en kennisinstituten. De focus ligt hierbij op Security en Infrastructuur.

Binnen de resultaatgebieden van de Hogeschoolhoofddocent bent actief betrokken bij het vormgeven, coördineren en kwaliteit van actueel onderwijs. Tevens ligt een belangrijk accent op onderzoek, kennisontwikkeling en de professionele ontwikkeling van docenten.

Je geeft invulling aan de publieke herkenbaarheid van de opleidingen en lectoraten door publicaties in (vak)bladen, wetenschappelijke publicaties en vertegenwoordiging bij congressen en symposia over vakinhoudelijke ontwikkelingen en didactische ervaringen. Je analyseert trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en zet die om in een heldere visie. Inhoudelijk ben je betrokken bij de bedrijfsadviesraden en/of beroepenveldcommissie en in staat om de ontwikkeling van geheel nieuwe onderdelen van opleidingen te sturen en te coördineren. Hierbij wordt het bedrijfsleven direct betrokken en je haalt o.a. door middel van projectacquisitie de buitenwereld (voor de student zichtbaar) naar het onderwijs.

Wat jij hebt

 • Je bent een Academicus, gepromoveerd in een relevant vakgebied in relatie tot Security, Infrastructuur, IT Service Management, Netwerkmanagement of Cloud.
 • Door je relevante werkervaring, netwerk, kennis en vaardigheden ben je in staat te fungeren als boegbeeld van System Netwerk & Cloud Engineering (duale opleiding) en System & Network Engineering, binnen en buiten de hogeschool.
 • Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk.
 • Je hebt visie op Security en Infrastructuur (waaronder Cloud) binnen een hogeschool context.
 • Je bent aanjager voor Security binnen Hogeschool Utrecht.
 • Als je de volgende scholing al hebt afgerond, is dat voor ons een pre: basiskwalificatie examineren (BKE), seniorkwalificatie examineren (SKE).

 Wie jij bent

 • Een teamspeler die het team kan meenemen in nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Je bent kwaliteit- en resultaatgericht.
 • Je hebt het vermogen om verbindingen te leggen.
 • Je verbindt deze kwaliteiten met een ondernemende instelling.

Werkomgeving

Het Institute for ICT kent de opleidingen:

 • HBO-ICT met vijf hoofdrichtingen: Software & Information Engineering, Technische Informatica, Business IT & Management (ook in deeltijd), Artificial Intelligence, System Netwerk & Cloud Engineering (duale opleiding) en System & Network Engineering (waaronder ook Cyber Security valt).
 • Master of Informatics, met de twee tracks IT & Business en Applied Data Science.

Je directe leidinggevende is de instituutsdirecteur van het Institute for ICT. Je bent voor 40%-60% verbonden aan de opleiding HBO-ICT System and Network Engineering. Je kunt voor 40%-60% nog werkzaam zijn in het bedrijfsleven of als Universitair docent (UD/UHD) aan een Universiteit of in de toekomst worden aangesteld bij een lectoraat. Bij het Instituut kom je het team met drie Hogeschoolhoofddocenten versterken. Binnen het instituut verzorgen we met veel enthousiasme onderwijs aan ca. 1600 studenten over de volle breedte van het ICT-werkveld en in samenwerking met diverse lectoraten.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (D3) met een omvang van 0,4-0,6 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4.955,73 en maximaal 6.036,14 (schaal 13 per 1 april 2019). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar.

Solliciteren

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Anita Bosman, directeur Institute for ICT, 06-57935665, anita.bosman@hu.nl.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

Je kunt tot en met 23 maart uitsluitend direct online solliciteren. De gesprekken zullen op 4 en 5 april plaatsvinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer