Hogeschooldocent Master Advanced Nursing Practice (MANP)

Instituut voor Verpleegkundige Studies | Sluitingsdatum: 01-09-2020

Master Advanced Nursing Practice, duale opleiding voor het beroep verpleegkundig specialist (VS) aan de Hogeschool Utrecht. De MANP is onderdeel van het Instituut verpleegkundige studies IVS.

Wij leiden verpleegkundig specialisten op die de brug slaan tussen cure en care in de Nederlandse gezondheidszorg. Ze leveren een substantiële bijdrage aan de kwaliteit en de continuïteit van de medische en verpleegkundige zorg. Na afstuderen zijn onze verpleegkundig specialisten bekwame, zelfstandig bevoegde, kritisch-analytische en reflectieve beroepsbeoefenaren die in staat zijn om vanuit een wetenschappelijk achtergrond te functioneren in de beroepspraktijk. Door het opleiden van verpleegkundig specialisten leveren wij een bijdrage aan goede hoogwaardige en innovatieve patiëntenzorg. Als team nemen wij derhalve een voortrekkersrol in voor de ontwikkeling van dit vakgebied. Wij leiden op in partnership met zon 60 verschillende praktijkinstellingen. Verder leveren wij in tal van gremia nationaal en internationaal een bijdrage aan de ontwikkeling van Advanced Nursing practice. Zon 155 studenten volgen momenteel het programma.

In het kort

Wij zoeken twee ervaren verpleegkundig specialisten werkzaam in de praktijk waarvan een in de AGZ-praktijk en een in de GGZ. Werkzaamheden: verzorgen van lessen EBP, coaching en beoordeling van studenten in het praktijkleren, klinische lessen (een aantal) en toetsing klinisch redeneren, begeleiding van praktijkgericht onderzoek (masterthesis), coördinatie van onderwijsonderdelen.

Wie jij bent

 • Je bent een (bij voorkeur) gepromoveerd verpleegkundig specialist
 • Je bent een teamplayer die het nodige organisatietalent heeft.
 • Je bent bereid om je baan in de praktijk en als docent te combineren.
 • Je bent sociaal en gedreven en je vindt het motiverend om professionals te begeleiden en te enthousiasmeren het beste uit zichzelf te halen
 • Je bent resultaatgericht, kunt inspireren en goed samenwerken, en bent gericht op kwaliteit.
 • Je kunt je eigen werk uitstekend organiseren.
 • Je bent gericht op continue kwaliteitsverbetering en innovatie.

Wat jij hebt

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs, trainingen of cursussen op masterniveau, bij voorkeur bij een duale masteropleiding.
 • Je hebt kennis van portfolio programmas voor duaal leren en programmatisch toetsen.
 • Je bent in bezit van didactische vaardigheden (BKE) of de bereidheid deze te behalen
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwaliteitsbeleid en accreditaties.
 • Je hebt een visie over de positionering van professionele masters in het hbo, de relatie met het werkveld en ten opzichte van praktijkgericht onderzoek.
 • Je kan onderwijs ontwerpen en samenstellen en docenten begeleiden hierin.
 • Je  kan onderwijs ontwikkelingen en grotere projecten begeleiden
 • Je kan zelfstandig onderzoek doen.

Over de werkplek
De Masteropleiding Master Advanced Nursing Practice Utrecht wil heel graag meer verpleegkundig specialisten aan het team verbonden hebben. Wij streven ernaar dat afstemming met de eigen praktijk in een taakgerichte aanstelling waarbij thuis en online werken goed mogelijk is. De lesdagen zijn voor het GGZ-programma op dinsdag en de AGZ op vrijdag.

Wat wij je bieden

Voor beide functies een jaarcontract (D4) met een omvang van ongeveer 0.3 tot 0,4 fte (in overleg). Uitbreiding in de toekomst behoort tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4445,52,- maximaal 5717,25 (schaal 12). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaaruitkering van 8.3%.  Er zijn daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Tot slot is er een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en zijn er leuke extras zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Voor meer informatie kun je terecht bij Riet van Dommelen, Manager Master Advanced Nursing Practice , rietvandommelen@hu.nl  of tel 0651541510 , bereikbaar vanaf 24 augustus.
Meer informatie over -werken bij - Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.hu.nl > werken bij HU.

Je kunt tot en met 1 september 2020 uitsluitend direct online solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer