Hogeschooldocent Logistiek

Institute for Business Administration | Sluitingsdatum: 03-05-2019

Ben jij die logistieke expert die onze studenten coacht in hun ontwikkeling naar logistiek professionals? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In het kort

Instituut Business Administration (IBA) levert een bijdrage aan het innoverend vermogen van de beroepspraktijk en de ontplooiing van onze studenten in de regio Utrecht, de meest concurrerende regio van Europa. In nauwe samenwerking met de (regionale) beroepspraktijk wordt kwalitatief hoogwaardig (internationaal) onderwijs en praktijkgericht onderzoek gegeven binnen het domein Bedrijfskunde.

Ben jij die logistieke expert waarbij onze studenten van de opleiding Logistics Management werken aan hun competenties, in de les én in de beroepspraktijk?!

Als Hogeschooldocent Logistiek verzorg je onderwijs in diverse werkvormen, zoals colleges, werkcolleges, trainingen en projecten. Je ontwikkelt onderwijsonderdelen en zorgt daarbij voor actuele en uitdagende inhoud en voor de verbinding met het werkveld. Daarbij werken we in toenemende mate met vormen van blended learning. Je geeft mede vorm aan de begeleiding van leerprocessen, begeleidt studenten(teams) en coacht en beoordeelt hen bij uitvoering en voortgang van studieopdrachten, praktijkstages en afstudeerprojecten. Je realiseert de gevraagde kwaliteit, organiseert je werk en zorgt voor de juiste en tijdige administratie, logistiek en communicatie. Vanuit je expertise heb je een coördinerende rol in een deel van het curriculum en draag je actief bij aan het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van de opzet van het onderwijs, het kwaliteitszorgsysteem en de daarin vastgelegde kwaliteitseisen. Aan collega's bied je vakinhoudelijke ondersteuning en je begeleidt hen bij het inwerken.
De opleiding Logistics Management richt zich op de nationale logistiek met bijzondere aandacht voor e-business, stadslogistiek en smart mobility. Het didactische concept van de opleiding Logistics Management richt zich op werkend leren-lerend werken. Als docent vorm je de koppeling tussen het werkveld en de studenten en daarbij geleidt je de studenten met opdrachten in het werkveld.

Hogeschool Utrecht beschikt per 1 september 2019 ook over een 2 jarige HBO-opleiding (Associate Degree). Onze ambitie is op termijn een masteropleiding te ontwikkelen.
Onderzoek heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Kennisoverdracht vindt plaats via inspireren, begeleiden en coachen van studenten. Je participeert zelf of werkt nauw samen met collega's die participeren in een kenniskring van een lectoraat, hiertoe doe je onderzoeksvoorstellen en voert deze zelfstandig of in samenwerking met collega's uit. Je onderhoudt je kennis van relevante ontwikkelingen, wisselt kennis uit met vakgenoten en onderhoudt en ontwikkelt je contacten met het beroepenveld op alle niveaus.

Wie jij bent

We zijn op zoek naar een professional die vanuit de ontwikkeling in de beroepspraktijk de ambitie heeft om kennis en ervaring over te dragen op studenten in het bachelor onderwijs. Je bent in staat via onderwijs en onderzoek een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van je vakgebied en de beroepspraktijk. Daarnaast heb aantoonbaar ervaring met onderzoek, innovatieprojecten, het coachen van collega's en/of met kennisoverdracht en teamontwikkeling in een professionele context.

Wat jij hebt

  • Een relevante academische opleiding
  • Ruime werkervaring binnen het logistieke domein
  • Kennis en ervaring met supplychain management
  • Brede inzetbaarheid, flexibiliteit en samenwerkend vermogen
  • Inlevingsvermogen in de belevingswereld van studenten

Verder heb je uitstekende vaardigheden met digitale media en ben je bereid om je verder te scholen op didactische gebied.


Over de werkplek

De opleidingen van Instituut Business Administration zijn kwalitatief sterke opleidingen die midden in een inspirerend werkveld staan. Je werkt binnen een opleidingsteam van ongeveer 15 collega's die zeer betrokken zijn bij de studenten en bij de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Praktijkgericht onderzoek heeft een prominente plaats in het curriculum. Daarbij is er nauw contact met de kenniscentra van de HU, waarbinnen alle Lectoraten zijn ondergebracht voor praktijkgericht onderzoek.
Het instituut Business Administration is gevestigd in een gloednieuw gebouw met nieuwe labs, een gezellige foodcourt en Science café in het hart van het Utrecht Science Park.

Je arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (D3) met een omvang van 0,6-1,0 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3.560,72 en maximaal 4.892,31 (schaal 11, per 1 april). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie in Utrecht kun je contact opnemen met Ronald Antonissen, Opleidingsmanager, tel. 06-12721158. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Je kunt uiterlijk tot en met 3 mei a.s. uitsluitend direct online solliciteren. De gesprekken zijn gepland op 14 en 16 mei.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer