Gepromoveerde Hogeschooldocent Kenniscentrum Leren en Innoveren

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 01-06-2019

Ben jij docent/onderzoeker met passie voor beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen?

Het lectoraat Beroepsonderwijs is onderdeel van het kenniscentrum Leren en Innoveren. Ons lectoraat is gericht op leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Via praktijkgericht onderzoek en allerlei vormen van kenniscirculatie werkt het lectoraat aan de kwaliteit van beroepsgerichte opleidingen en in het bijzonder het handelen van de opleiders daarbinnen. Directeur van dit kenniscentrum is Elly de Bruin.
Naast lector is Elly de Bruijn ook hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening aan de Open Universiteit. De leerstoel en het lectoraat werken intensief samen, bijvoorbeeld de promovendi die zijn ingebed bij het lectoraat, promoveren bij de OU.
Meer informatie over het Lectoraat Beroepsonderwijs vind je hier  http://bit.ly/2tj2WeO

Als Hogeschooldocent ga je je voor een substantieel deel van je taak bezighouden met begeleiden en uitvoeren van onderzoek. Het mes zal hierbij aan twee kanten snijden: enerzijds levert het onderzoek inzichten op om beroepsopleidingen te optimaliseren, anderzijds draag je bij aan verdere professionalisering van opleiders en teams in beroepsgerichte opleidingstrajecten. Zelf ben je natuurlijk ook hbo-docent!

Jouw werkzaamheden
Als onderzoeker ga je je richten op vraagstukken over beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen. Het gaat daarbij om mbo- en hbo-opleidingen voor jongeren en ook om professionalisering voor werkenden. Naast uitvoering van onderzoek, acquireer je nieuw onderzoek en deel je ontwikkelde kennis intern en extern in allerlei (interactieve) vormen. Ook begeleid je de planvorming en uitvoering van promotietrajecten in de rol van co-promotor. Als teamlid van het lectoraat denk je mee over de ontwikkeling en koers van het lectoraat en draag je bij aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum Leren en Innoveren waar het lectoraat beroepsonderwijs is gepositioneerd.

Naast onderzoekstaken heb je onderwijstaken die nog nader vorm zullen krijgen. Het lectoraat Beroepsonderwijs is dragend lectoraat van het gecertificeerde Expertisecentrum docent hbo dat gericht is op professionalisering van de HU-docenten in het kader van de kwaliteitsverbetering van het hbo-onderwijs. Daarbij zijn docent- en teamprofessionalisering en onderwijsinnovatie bij voorkeur verbonden dan wel geïntegreerd. Hogeschool Utrecht kent een scala aan beroepsopleidingen waaraan jij ook in de rol van docent een bijdrage kunt leveren. Onderzoekers van het lectoraat Beroepsonderwijs zijn naast onderzoekers, opleiders bij Expertisecentrum docent en/of een van de bachelor- of masteropleidingen. Dat geldt ook voor jou.

Wat je hebt

  • Ervaring met praktijkgericht onderzoek, complexe samenwerking met diverse partners in onderzoeksprojecten en met verschillende vormen van kenniscirculatie;
  • Je hebt gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Wie jij bent

  • Je bent gepromoveerd binnen de Sociale Wetenschappen, als het even kan met een focus op het gebied van beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen. Je wordt enthousiast van beroepsonderwijs en hebt ervaring in de mbo-, hbo of HRD-sector;
  • We zien graag dat je  je ervaring of in elk geval sterke affiniteit hebt met professionalisering van docenten en/of praktijkopleiders in het beroepsonderwijs en/of beroepspraktijk. Ervaring met innoveren van beroepsopleidingen strekt tot aanbeveling;
  • Je bent een flexibele, open teamspeler, kunt goed schakelen en je bent als een vis in het water in een complexe, dynamische omgeving waarin je met  uiteenlopende stakeholders samenwerkt.

Wat wij jou bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8-1 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4.326,54 en maximaal 5564,23 (schaal 12). Verdere ontwikkeling naar de functie van hogeschoolhoofddocent (schaal 13) behoort tot de mogelijkheden.
Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand). Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek  of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden.
Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de functie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 1 juni 2019 uitsluitend online via de website van de HU solliciteren.
Wil je eerst meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Prof. Dr. Elly de Bruijn,  Lector Beroepsonderwijs Directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren, elly.debruijn@hu.nl

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer