Extern lid Examencommissie Instituut voor Communicatie

Instituut voor Communicatie | Sluitingsdatum: 23-06-2019

Het Instituut voor Communicatie zoekt per 1 september 2019 een extern lid voor zijn examencommissie, in verband met het aflopen van de termijn van het huidige lid. De functie heeft een omvang van ca. 0,2 fte (320 uur, één dag per week). Deze vacature is alleen opengesteld voor kandidaten die niet werkzaam zijn bij de Hogeschool Utrecht.

Jouw werkzaamheden

Als extern lid van de examencommissie ben je de critical friend van de opleidingen (international) Creative Business (Engelstalig) en Communicatie. Beide opleidingen zijn ingrijpend aan het vernieuwen, inhoudelijk, didactisch en ook qua toetsing. Hierdoor buigt de commissie zich geregeld over themas als herprofilering modules, leerteamleren, toetsing in grote onderwijseenheden, flexibilisering van het programma. Als lid van de commissie borg jij het eindniveau van beide opleidingen en zie je erop toe dat de regels met betrekking tot de tentamens en examens zoals vastgelegd in de WHW, HU-OER en de studiegidsen op juiste wijze worden uitgevoerd. Met jouw externe blik treed je op als peer reviewer van de wijze waarop de commissie haar taken uitvoert, in overleg met de commissie, de opleidingen en de instituutsdirecteur.

De taken van een examencommissie omvatten onder meer:

 • het waarborgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • het aanwijzen van examinatoren;
 • het adviseren van het opleidingsmanagement bij het vaststellen van het toetsbeleid;
 • het verlenen van vrijstelling(en) voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • het beoordelen van onregelmatigheden (fraude) bij tentamens;
 • het goedkeuren van keuzecursussen en minoren;
 • de toepassing van het studieadvies in de propedeutische fase;
 • het uitreiken van getuigschriften.

Wie jij bent

Je bent niet werkzaam binnen de Hogeschool Utrecht, maar hebt wel ruime ervaring met het examineren binnen het hoger onderwijs vanuit één of meer collega-instellingen. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met onderwijskundige capaciteiten.

 • Jij bent (bij)geschoold op het gebied van toetsen en beoordelen, dan wel breder pedagogisch onderwijskundig geschoold;
 • Jij bent werkzaam (geweest) in een omgeving die sterk verweven is met de praktijk van examencommissies;
 • Jij bent globaal bekend met het profiel en de inhoud van de opleidingen binnen het Instituut voor Communicatie en hebt inzicht heeft in onderwijsprocessen van het hbo;
 • Jij bent kwaliteitsgericht en hebt probleemoplossend vermogen;
 • Jij bent communicatief sterk en gericht op samenwerking; je hebt het vermogen om jouw standpunten en adviezen helder en eenduidig over te brengen op zowel mondeling in overleg als schriftelijk.

Wat jij hebt

 

 • Jij beschikt over een mastergraad dan wel een gelijkwaardige academische titel;
 • Jij hebt uitgebreide kennis van en inzicht in het examineringsbeleid hoger onderwijs en de onderwijskundige aspecten;
 • Jij hebt kennis van actuele wet- en regelgeving, Onderwijs-en Examenregelingen in het hoger onderwijs en bij voorkeur enige kennis van relevante jurisprudentie;
 • Jij beheerst het toegepaste Engels goed in woord en geschrift.

Jouw benoeming

Benoeming vindt plaats door de instituutsdirecteur Instituut voor Communicatie voor de periode van het studiejaar 2019-2020 (1 september t/m 31 augustus 2020). Aan het eind van dat studiejaar vindt een evaluatie plaats met de beoogde mogelijkheid tot verlenging van de benoeming, in de rol van extern lid van de examencommissie voor in principe maximaal twee studiejaren.

Ben je geïnteresseerd in het reglement examencommissies HU? Deze is op aanvraag beschikbaar via het directiesecretariaat. Dit document is op te vragen via elisabeth.vanharten@hu.nl

Wat bieden wij

Wij bieden een jaarcontract voor 0,2 FTE. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3.560,72 en maximaal 5.564,23 (schaal 11 of 12, per 1 april 2019). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 23 juni 2019 online solliciteren op www.werkenbijhu.nl.
De gesprekken zullen vanaf week 26 plaatsvinden.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met de voorzitter van de examencommissie IvC, Hanneke Fens, telefoon 06 15832968, of via hanneke.fens@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op bovengenoemde website.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer