Docent/Ontwikkelaar Associate degree Software Development

Instituut Associate Degrees | Sluitingsdatum: 30-05-2019

Wil je als ontwikkelaar en toekomstig docent onze studenten goed voorbereiden op hun professionele taak in het werkveld en tegelijk je eigen talenten ontwikkelen?

Als Docent/Ontwikkelaar van de Associate degree Software Development binnen het Instituut voor Associate Degrees (IAD) ontwikkel je vanuit je inhoudelijke expertise en brede praktijkkennis samen met collega's en het werkveld het curriculum (inclusief o.a. passende leeruitkomsten, opleidingsprofiel, studiehandleidingen, DLO, werkplekcurriculum en toetsprogramma) voor deze nieuwe opleiding. Het ontwikkelteam bestaat in totaal uit 3 personen. Een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk is onmisbaar. Daarom zoek je altijd de samenwerking en co-creatie met jouw netwerk in het bedrijfsleven, de HU kenniscentra, practoraten (mbo) en externe deskundigen. Na goedkeuring van het opgestelde programma en bij goed functioneren stroom je na het eerste jaar door als docent binnen het IAD en breng je je 'eigen' curriculum in de praktijk. 

Wat je hebt

  • Je hebt een relevante opleiding op bij voorkeur Master-niveau. Heb je werkervaring in het mbo-onderwijs en beschik je niet over een Masteropleiding, dan nodigen we je alsnog uit om te solliciteren.
  • Bovendien breng je relevante werkervaring en competenties mee voor het vormgeven van beroepsonderwijs in co-creatie met het werkveld. Deze heb je opgedaan binnen en buiten het mbo en/of hbo-onderwijs, waardoor je voor meerdere opleidingen ontwikkeltaken kan verzorgen.
  • Je bezit inhoudelijke, actuele en relevante werkveld-gerelateerde kennis en vervult zodoende een expertfunctie.
  • Vanzelfsprekend beschik je over stevige didactische bagage (theorie en praktijk) en ben je bekend met vernieuwende, activerende en praktijkgerichte onderwijsvormen vanuit diverse relevante theorieën en modellen.
  • Je beschikt bij voorkeur over een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (hbo), een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG, mbo), of een equivalente didactische kwalificatie; of bent bereid deze te behalen.

Wie je bent

  • Je beschikt over aantoonbare onderzoekende, innovatieve en kwaliteitbevorderende competenties.
  • Bovendien heb je pioniersgeest en versta je de kunst van het omzetten van potentiële problemen naar concrete oplossingen - uiteraard wel binnen de gestelde kaders.
  • Je bent een teamspeler pur sang: samenwerken zit in je bloed en daarbij kun je uitstekend over de grenzen van opleidingen en organisaties werken.

Wat wij je bieden
Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van 0,5-0,8 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden, na goedkeuring van de opleiding door de NVAO. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal  3.560,72 en maximaal  4.892,31 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leukeextra'szoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. 

Inspirerende werkomgeving

Het Instituut Associate Degrees (IAD) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Doelstelling is om op korte termijn structureel door te groeien naar 1.500 Ad-studenten. Bij de ontwikkeling van de Ad's werken we nauw samen met het regionale mbo, bedrijven en instellingen. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten.

Onderwijsvisie

Het IAD heeft een eigen onderwijsvisie met 10 leidende principes. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit het 'whole tasks' gedachtegoed waarbij de individuele competentie-ontwikkeling ten behoeve van het aanleren van complexe vaardigheden uit de beroepspraktijk centraal staat. Begeleiding van de student tijdens zijn/haar ontwikkeling is essentieel en het onderwijs is daarop ingericht door 'assessment for learning'-vormen. Er is veel ruimte in real-life praktijksituaties, bij voorkeur wordt het praktijkdeel ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. De ontwikkeling van de student wordt ondersteund door leerteamleren.

Solliciteren
En, hebben we je enthousiasme gewekt? Of juist nog meer vragen opgeroepen? Dat laatste is niet erg, want dan hebben we iets om te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek. Heb je om die stap te kunnen nemen nog prangende vragen, neem dan contact op met Mark Tammer, Directeur Instituut Associate Degrees, via 06 41 95 89 31. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden opwww.werkenbijhu.nl. 

Je kunt tot en met 30 mei 2019 uitsluitend online solliciteren.Geef graag in je motivatiebrief aan hoeveel uur je beschikbaar bent. 

Het kennismaken met mede-ontwikkelaars maakt deel uit van de selectieprocedure.  

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer