Docent Social Work

Instituut voor Social Work | Sluitingsdatum: 20-05-2021

Met een dynamisch en gedreven docententeam van ongeveer 100 fte ruim 2100 studenten opleiden tot professionele en competente social workers: dat is de uitdaging waar je voor staat als Docent Social Work!

Daarbij heb je alle ruimte om met je eigen talenten, ambitie en beroepservaring een substantiële bijdrage te leveren. Het doel is om voortdurend in samenwerking met studenten, werkveld en lectoraten bij te dragen aan de actualisering en professionalisering van het werkveld. Je werkt samen met ervaren collegas aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs middels werkplaatsen, kennisonderwijs en leerteams. De ontwikkeling van onderwijs gebeurt mede op basis van vraagstukken uit het werkveld. Je begeleidt studenten actief in leerteams bij hun professionele ontwikkeling.


Wat jij hebt
Voor deze functie zijn we specifiek op zoek naar kandidaten met een brede en actuele ervaring in het sociaal werk en met recente ervaring in het begeleiden van studenten en examineren. Je hebt hart voor (kwetsbare) mensen en passie voor samenwerken met onze studenten. Je hebt de basiskwalificatie BKE en je hebt ervaring als examinator. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) en een (relevante) afgeronde HBO+ (master)opleiding (bijvoorbeeld in het sociale domein).

Je bent theoretisch en praktisch. Naast een stevige generieke ervaring ben je ook gespecialiseerd in:

Creatieve culturele onderwijs- en begeleidingsvormen:

Sociaal werk is er voor iedereen en is daarom een meertalig beroep. Kunsten, sport en spel kunnen een belangrijke bijdrage geven aan het bevorderen van kwaliteit van samenleven. Je bent uitstekend in staat om jouw creatieve en/of culturele expertise en ervaring te verbinden aan theorie en praktijkgerichte vraagstukken in de uitvoering van onderwijs in onze werkplaatsen. Samen met studenten creëer je beweging en ruimte voor professionele ontwikkeling met gebruik van creatieve en culturele kennis en ervaring.

Wie jij bent
Je bent sociaal, sterk gedreven, energiek, proactief, een teamplayer. Het motiveert je om met (jong)volwassenen bezig te zijn en hen te enthousiasmeren voor het werken in het sociale werkveld. Je hebt affiniteit met het ontwikkelen en/of verzorgen van cursussen, trainingen en werkplaatsleren voor voltijd en/of deeltijdstudenten. Je kunt uitstekend schakelen tussen de verschillende rollen als docent, leerteambegeleider, ontwikkelaar, trainer, teamlid, praktijkpartner.

  

Wie wij zijn

Het instituut Social Work bestaat uit de voltijd en deeltijdopleidingen Vaktherapie, Social Work en de master community development. In totaal bieden we zon 3000 studenten op een enthousiaste wijze onderwijs. De opleiding vindt plaats in een omgeving met een grote mate van diversiteit in beschikbare leermiddelen, zoals dramalokalen, muziekruimten, werkplaatsruimten en hoorcollegezalen.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4) met een omvang van 0,6 fte. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 2.845,48 en maximaal 4.307,66 (schaal 10), afhankelijk van je senioriteit). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren expliciet en significant in je professionele groei. Ook is er flexibiliteit in werktijden in relatie tot jouw lesrooster. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

Je kunt eventuele vragen over de vacature uitsluitend per email stellen aan Ronald Boer via ronald.boer@hu.nl

Je kunt tot en met 20 mei 2021 uitsluitend direct online solliciteren.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer