Docent / Onderwijskundige

Instituut Archimedes | Sluitingsdatum: 18-08-2020

Ben jij onze nieuwe innovatieve Docent/Onderwijskundige?

Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid. Alle lerarenopleidingen bestaan uit een vakspecifiek deel en een vakoverstijgend deel. In het vakoverstijgende, generieke deel ligt de nadruk op het pedagogisch-didactisch handelen in de klas, het doen van praktijkgericht onderzoek en het leren reflecteren van studenten op hun persoonlijk en professioneel handelen. Hierbij wordt steeds de verbinding gezocht met de vakinhoudelijke leerlijnen.

Als Docent / Onderwijskundige bij Archimedes verzorg jij actueel en toekomstgericht onderwijs in dit generieke deel van de lerarenopleidingen, zowel bachelor als master. Je gaat  de studenten ook begeleiden bij hun studieloopbaanontwikkeling, stage en onderzoek. Daarnaast werk jij mee aan de voortdurende verbetering van het eigen vakgebied en de innovatie van het onderwijs, zowel online als fysiek.

In het kort 

 • Het verzorgen van actueel en toekomstgericht onderwijs
 • Begeleiding bij studieloopbaanontwikkeling, stage en onderzoek van studenten
 • Meewerken aan onderwijsinnovatie

 Wat jij hebt 

 • Jij hebt een master onderwijskunde/ master of Arts ( pedagogiek): 
 • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid 2de of 1ste graad;
 • Jij hebt minimaal vijf jaar ervaring in het (v)mbo of vo;
 • Jij hebt kennis van activerende didactiek, zowel fysiek als online;
 • Jij hebt kennis met effectief leerkrachtgedrag, coachen en begeleiden van collegas of studenten;
 • Jij hebt kennis van het educatieve domein en weet de vertaling te maken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen naar de concrete onderwijspraktijk.

 Wie jij bent 

 • Jij bent communicatief sterk en hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Jij geeft eventueel ook in het Engels les;
 • Jij bent gericht op kwaliteit en innovatie;
 • Jij bent proactief en neemt verantwoordelijkheid waar nodig;
 • Jij kunt anderen inspireren en daarbij goed samenwerken;
 • Jij kunt netwerken en op tijd schakelen waar nodig en adequaat omgaan met en acteren binnen complexe vraagstukken 

Wat wij jou bieden
Een baan in het hoger beroepsonderwijs van 0,8 -1,0 fte. Jij wordt onderdeel van team Generiek Onderwijs en krijgt in eerste instantie een jaarcontract D3, met uitzicht op een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3658 en maximaal 5026 (schaal 11). Daarboven ontvang jij volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Solliciteren
Ben jij enthousiast geworden en wil jij meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Monique van 't Land-van Holst, Teamleider Generiek Instituut Archimedes, via. monique.vantland-vanholst@hu.nl. Dit e-mail adres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van informatie en niet om te solliciteren.
Jij kunt tot en met 18 augustus uitsluitend direct online solliciteren. De eerste gesprekken vinden plaats op 28 augustus. Het geven van een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn!

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. 

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer