Docent Huidtherapie

Instituut voor Paramedische Studies | Sluitingsdatum: 05-11-2018

Zet jij je vakdeskundigheid en kwaliteiten in voor studenten huidtherapie?

Over het instituut
Het Instituut voor Paramedische Studies (IPS) verzorgt meerdere opleidingsprogrammas op bachelor en  post-HBO niveau in het paramedische domein (farmakunde, huidtherapie, logopedie, management in de zorg, mondzorgkunde, optometrie, orthoptie, tandprothetiek).

IPS is een toonaangevend instituut waar de studenten worden opgeleid tot onderzoekende, ondernemende, reflectieve beroepsbeoefenaren die bijdragen aan participatie van burgers in de samenleving en gezondheidswinst van individuele burgers.
In de zogenaamde (pre-)klinieken, waar ook de opleiding Huidtherapie intensief gebruik van maakt, worden jaarlijks duizenden patiënten ontvangen die door studenten onder begeleiding van docenten worden behandeld. In deze klinieken wordt praktijkgericht onderzoek gedaan, gericht op het verbeteren, actualiseren en innoveren van de beroepspraktijk en worden studenten in een hoogwaardige omgeving voorbereid op de beroepspraktijk.
Het instituut streeft op alle terreinen naar hoge kwaliteit. Innovaties in curricula vinden plaats in samenwerking met de beroepspraktijk en komen mede voort uit evidence based research en bereiden daarmee voor op excellente beroepsuitoefening van onze professionals. Het IPS is de vanzelfsprekende partner voor de relevante beroepspraktijk.

Vanaf september 2019 wordt de opleiding Huidtherapie aangeboden in een voltijd en een deeltijd variant. Beide leiden op voor hetzelfde diploma. De deeltijdvariant richt zich vooral op reeds werkende professionals die het beroep van Huidtherapeut willen gaan uitoefenen. Om optimaal te kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in het beroepenveld en in de zorg, wordt het curriculum én de didactiek van de opleiding ingrijpend vernieuwd. Het hele team is hier intensief bij betrokken.

Als docent Huidtherapie werk je met zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Je draagt zorg dat de studenten behalve huidtherapeutische expertise ook kritisch onderzoekend vermogen ontwikkelen. Reflectief vermogen, interprofessioneel samenwerken, ondernemendheid en cliëntgericht en preventiegericht werken zijn eveneens onderdeel van zowel de voltijd- als deeltijdopleiding. In de opleiding huidtherapie komen naast de vaktechnische inhoud ook kwaliteitszorg, communicatie en psychologie aan bod. In onze moderne kliniek behandelen studenten patiënten en starten wij met het verrichten van onderzoek. In deze functie ontwikkel je zowel jezelf als het vakgebied.

In het kort

  • Je verzorgt onderwijs aan zowel de voltijd- als deeltijdvariant van de opleiding.
  • Je ontwikkelt onderwijs voor beide varianten.
  • Je begeleidt studenten, ook op het gebied van onderzoek.
  • Je brengt en vernieuwt kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Wie jij bent
Je bent een docent die beschikt over visie op het beroep en je draagt bij aan de vernieuwing van het onderwijscurriculum in alle leerjaren van de opleiding Huidtherapie. Je hebt naar studenten een activerende docentstijl en neemt zelf verantwoordelijkheden. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in teamverband met diverse externe betrokkenen. Daarnaast begeleid je studenten bij het uitvoeren van onderzoek en projecten.

Wat jij hebt

  • Je beschikt over een relevante master.
  • Enkele jaren werkervaring. Het liefst als huidtherapeut in de gezondheidszorg, maar met uitgebreide andere kennis binnen het domein van de huid én een relevante master, nodigen we je ook graag uit om te reageren.
  • Werkervaring in het onderwijs/kennisoverdracht is een pré

Tevens ben je een inspirerende en enthousiaste huidtherapeut en ben een flexibele teamspeler. Je bent resultaatgericht, kunt inspireren en overtuigen. Je wilt je kennis en kunde delen met aankomende beroepsbeoefenaren en collegas. Onze studenten hebben in hun beroepspraktijk brede culturele vaardigheden nodig. Het is daarom een pre als je op dit gebied extra competenties in huis hebt.

Over de werkplek
Het team van Huidtherapie bestaat uit ongeveer 25 docenten die zeer betrokken zijn bij hun studenten en de ontwikkeling van het beroep. Het curriculum van de opleiding wordt fors herzien.

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3) voor de omvang van 0.6-1.0 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.704,41 en maximaal 4.094,11 bruto (schaal 10) . Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast vinden wij persoonlijke en professionele ontwikkeling heel belangrijk en kunnen wij uitstekende studie-en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Wij begrijpen ook dat vandaag de dag flexibiliteit voor jou belangrijk is vandaar dat we keuze bieden tussen een kortere werkweek of meer verlof bij langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Tot slot hebben we tal van leuke extras zoals gebruik van de modernste HU klinieken, en kortingen op tal van zaken zoals fitness, verzekeringen en software.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 5 november uitsluitend online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Marcel Laks, opleidingsmanager Huidtherapie a.i., marcel.laks@hu.nl of 06 18497007

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.hu.nl

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer