Docent Engels

Institute for Marketing and Commerce | Sluitingsdatum: Onbekend

Ben jij die professional met een Master Engels die onze studenten op een ontwikkelingsgerichte wijze voorbereidt op hun werk in de beroepspraktijk?!

In het kort

 Je wordt docent bij de opleiding Commerciële Economie;
 Je hebt een ontwikkelingsgerichte instelling, bent inspirerend en je hebt passie voor je vak;
 Je bent samenwerkingsgericht naar studenten, je collegas en naar het beroepenveld;
 Je staat open voor verandering en bent actief op zoek naar nieuwe kennis en ervaringen;
 Je speelt graag in op de belevingswereld van de student, nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld of een veranderende onderwijsvisie;
 Je gaat samenwerken met professionele collegas in een dynamisch team.
 Je hebt een master diploma Engelse taal en letterkunde en aantoonbare affiniteit met het bedrijfsleven.

 

Als Hogeschooldocent Engels verzorg je onderwijs in diverse werkvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en projecten. Je ontwikkelt onderwijsonderdelen en zorgt daarbij voor een actuele alsmede uitdagende inhoud en voor de verbinding met het werkveld. Daarbij werken wij in toenemende mate met een digitale leeromgeving en op dit moment vrijwel geheel online. Je geeft mede vorm aan de begeleiding van leerprocessen, begeleidt studenten(in leerteams) en coacht c.q. beoordeelt hen bij uitvoering en voortgang van studieopdrachten, praktijkstages en afstudeerprojecten.

Daarnaast realiseer jij de gevraagde kwaliteit, organiseert werk en zorgt voor de juiste en tijdige administratie, logistiek en communicatie. Vanuit jouw expertise heb jij een coördinerende rol in een deel van het curriculum. Tevens draag je actief bij aan het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van de opzet van het onderwijs, het kwaliteitszorgsysteem en de daarin vastgelegde kwaliteitseisen. Vanuit jouw specifieke kennis en ervaring biedt jij vakinhoudelijke ondersteuning aan collegas en draag je bij aan het zelf organiserend vermogen van ons team. Een onderzoekende houding en een ontwikkelingsgerichte instelling is belangrijk om goed invulling te kunnen geven aan onze onderwijs- en toetsvisie. Kennisoverdracht vindt plaats via inspireren, begeleiden en coachen van studenten in een fysieke en online omgeving.

Wat jij hebt

Deze functie is bedoeld voor professionals die vanuit een stevige en professionele ontwikkeling in de beroepspraktijk, de ambitie hebben om hun kennis en ervaring over te dragen op studenten. Zowel in bachelor- als masteronderwijs. Naast de drie HU kerncompetenties: initiatief, resultaatgerichtheid en samenwerken, blijkt uit jouw profiel ook dat je:

  • Beschikt over een afgeronde Masteropleiding Engels (harde eis);
  • Ruime werkervaring hebt in diverse functies en/of organisaties binnen het economische domein;
  • Ervaring met (online) onderwijs, stage- en/of afstudeerbegeleiding is een pré.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met het bedrijfsleven;
  • In staat bent om via (online) onderwijs en onderzoek een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van je vakgebied en de beroepspraktijk waarvoor we opleiden;
  • Ervaring hebt met onderzoek, innovatieprojecten en het coachen van collegas en/of ervaring hebt met kennisoverdracht en teamontwikkeling in een professionele context;
  • Je goed kunt samenwerken vanuit een ontwikkelingsgerichte, nieuwsgierige instelling en je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend kunt uitdrukken in Engels;
  • Je bereid bent je om je (verder) te scholen op didactisch gebied, met name op het gebied van toetsing.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang tussen de  0,6-8,0 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 3.658,64 en maximaal 5.026,85 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met het opleidingsmanager Tamara Madern 06 28411836. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Wat verder belangrijk is

Je kunt tot en met 5 maart 2021 uitsluitend direct online solliciteren. De eerste gesprekken staan gepland op 26 en 29 maart 2021. Vanwege de huidige omstandigheden zal dit waarschijnlijk via Microsoft Teams zijn.

Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt bij deze vacature te passen.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer