Docent en Ontwikkelaar Associate Degree Digitale Techniek & Media

Instituut Associate Degrees | Sluitingsdatum: 27-06-2021

Als docent aan de wieg staan van een nieuwe opleiding?

Op onze Amersfoortse vestiging zijn we per sept. 2020 gestart met de nieuwe Associate degree opleiding Digitale Techniek & Media. Na onze start met een klein team, zijn wij nu op zoek naar aanvulling om het onderwijs (in co-creatie met het werkveld) verder vorm te geven en uit te voeren. We zoeken dan ook een nieuwe collega met de drive, passie en kennis om samen de uitdaging aan te gaan de opleiding verder neer te zetten.

Functie

De Ad Digitale Techniek & Media kent een breed profiel, waarbij - van Broadcast tot Digitale Product Ontwikkeling - Crossmedia oplossingen, technische vaardigheden, procesmethodieken en projecten worden aangeboden. Als docent van Ad DTM werk je de opleidingsplannen uit in concrete projecten voor de studenten en bijbehorend lesmateriaal en zoek je daarin altijd de samenwerking met de praktijk. Een groot deel van jouw aanstelling vul je in als leerteambegeleider en coach. Daarnaast verzorg je ook inhoudelijke werkcolleges en begeleiding van de projecten voor studenten. Het betreft een pré als jouw aandachtsgebieden liggenbij Crossmediavirtual/augmented reality. Je voert ook de assessments uit, samen met jouw collegas. Uiteraard sta je in nauw contact met je studenten en geeft hen veelvuldig feedback op door hun ontwikkelde beroepsproducten en op hun aandeel in het proces. Je vervult hierin een voorbeeldrol en bent onderdeel van een integraal (leer)team. Je weet met jouw kennis en eigen netwerk hier een goede bijdrage aan te geven. Een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk is onmisbaar. Daarom zoek je altijd de samenwerking en co-creatie met jouw netwerk in het bedrijfsleven, de HU, MBO collega-opleidingen en externe deskundigen.

Wat je hebt

  • Je bezit inhoudelijke, actuele en relevante werkveld-gerelateerde kennis en vervult zodoende een expertfunctie. Denk hierbij aan o.a. crossmedia, AR/VR/XR en broadcast;
  • Je hebt kennis en ervaring met het (ontwikkelen van) leerteamleren, waarbij de student wordt begeleidt en uitgedaagd zijn eigen leren centraal te stellen en de persoonlijke ontwikkeling vorm te geven;
  • Je hebt minimaal een relevante Bacheloropleiding en bij voorkeur ook uitgebreide werkervaring in het werkveld;
  • Bij voorkeur beschik je over didactische bagage (theorie en praktijk) en ben je bekend met vernieuwende, activerende en praktijkgerichte onderwijsvormen vanuit diverse relevante theorieën en modellen of in staat en bereid deze zeer snel eigen te maken;
  • Bij voorkeur beschik je over enige ervaring met het ontwikkelen van mbo of hbo-onderwijs(delen) of ben je bereid dit zelf zeer snel eigen te maken;
  • Je bent bereid de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (hbo) te behalen of je bent reeds in het bezit van deze of een andere relevante didactische kwalificatie.

Wie je bent

  • Je krijgt energie van het overdragen van je expertise aan en begeleiden van, aankomende professionals. Het past je om collegas mee te nemen in ontwikkelingen;
  • Je staat bekend als iemand die naar ontwikkelen kijkt vanuit een growth mindset en weet anderen hierin mee te nemen;
  • Je bent een teamspeler pur sang: samenwerken zit in je bloed en daarbij kun je uitstekend over de grenzen van opleidingen en organisaties kijken en werken;
  • Je hebt oog voor ontwikkelingen in de branche en weet dit in co-creatie met de beroepspraktijk door te vertalen naar het onderwijs.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst van een jaar (D4) met een omvang tussen 0,4 en 0,6 fte. Verlenging en evt. uitbreiding behoort bij voldoende functioneren en een voldoende studenteninstroom tot de mogelijkheden. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 3.658,64 en maximaal 5.026,85 (schaal 11). Inschaling in schaal 11 is mogelijk als er een masterdiploma is behaald. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leukeextra'szoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. 

Inspirerende werkomgeving

Het Instituut voor Associate degrees (IAd) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Onze Ad-opleidingen zijn praktijkgerichte hbo-opleidingen van 120 studiepunten (EC). De opleidingen hebben een eigen positie en zijn relevant voor de arbeidsmarkt. Doelstelling is om op korte termijn structureel door te groeien naar 1.500 Associatie degree-studenten. Bij de ontwikkeling van de Ad's werken we nauw samen met het regionale mbo, bedrijven en instellingen. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten.

Onderwijsvisie

Het IAD heeft een eigen onderwijsvisie met 10 leidende principes. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit het 'whole tasks' gedachtegoed waarbij de individuele competentie-ontwikkeling ten behoeve van het aanleren van complexe vaardigheden uit de beroepspraktijk centraal staat. Begeleiding van de student tijdens zijn/haar ontwikkeling is essentieel en het onderwijs is daarop ingericht door 'assessment for learning'-vormen. Er is veel ruimte in real-life praktijksituaties, bij voorkeur wordt het praktijkdeel ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. De ontwikkeling van de student wordt ondersteund door leerteamleren.

Solliciteren

En, hebben we je enthousiasme gewekt? Of juist nog meer vragen opgeroepen? Dat laatste is niet erg, want dan hebben we iets om te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek. Heb je om die stap te kunnen nemen nog prangende vragen, neem dan contact op met Eva van Haaren (Corporate Recruiter) via 06 39113938. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden opwww.werkenbijhu.nl.

Solliciteren is uitsluitend digitaal mogelijk. Sollicitatiegesprekken vinden op dit moment digitaal plaats.  Een referentiecheck en een digitale screening op diploma en ID vindt aan het einde van de procedure plaats.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer