Docent Associate Degree Sales en Accountmanagement

Instituut Associate Degrees | Sluitingsdatum: 19-04-2021

Als docent en ontwikkelaar betrokken zijn bij een actuele en praktijkgerichte opleiding? Wij zijn in september gestart met de Associate degree Sales & Accountmanagement en zijn op zoek naar een nieuwe collega met drive en passie die samen met ons de uitdaging aangaat om een top-opleiding neer te zetten!

Als docent van de Ad Sales & Accountmanagement binnen het Instituut voor Associate Degrees (IAd) leer je studenten verschillende competenties in dit vakgebied. Denk aan klantgerichtheid, proactief, resultaat- /salesgericht en verantwoordelijkheid nemen. Maar ook kennis op gebied van salesvaardigheden, de B2B- markt en op digitaal vlak.

Je verzorgt inhoudelijke lessen, geeft feedback aan studenten op door hun ontwikkelde beroepsproducten en op hun aandeel in het proces. Je vervult daarin een voorbeeldrol. Je vormt onderdeel van een integraal team waarin je samen met collegas het onderwijs verzorgt. Daarnaast zorg je samen met collegas voor de doorontwikkeling van het curriculum voor deze nieuwe opleiding. Een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk is onmisbaar. Daarom zoek je altijd de samenwerking en co-creatie met jouw netwerk in het bedrijfsleven, de HU kenniscentra, practoraten (mbo) en externe deskundigen.

Wat je hebt

  • Je hebt een relevante opleiding op minimaal bachelor- niveau en bij voorkeur Master-niveau.
  • Bovendien breng je relevante werkervaring en competenties mee voor het vormgeven van beroepsonderwijs in co-creatie met het werkveld. Deze heb je opgedaan binnen en buiten het mbo en/of hbo-onderwijs, waardoor je voor meerdere opleidingen ontwikkeltaken kan verzorgen.
  • Je bezit inhoudelijke, actuele en relevante werkveld-gerelateerde kennis en vervult zodoende een expertfunctie.
  • Vanzelfsprekend beschik je over stevige didactische bagage (theorie en praktijk) en ben je bekend met vernieuwende, activerende en praktijkgerichte onderwijsvormen vanuit diverse relevante theorieën en modellen.
  • Je beschikt bij voorkeur over een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (hbo), een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG, mbo), of een equivalente didactische kwalificatie; of bent bereid deze te behalen. 

Wie je bent

  • Je beschikt over aantoonbare onderzoekende, innovatieve en kwaliteit bevorderende competenties.
  • Bovendien heb je pioniersgeest en versta je de kunst van het omzetten van potentiële problemen naar concrete oplossingen uiteraard wel binnen de gestelde kaders.
  • Je bent een teamspeler pur sang: samenwerken zit in je bloed en daarbij kun je uitstekend over de grenzen van opleidingen en organisaties werken. 

Wat wij je bieden

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van 0,6 0,8 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en opleidingsniveau is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 2.845, 48 (schaal 10) en maximaal 5.026,85 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leukeextraszoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. 

Inspirerende werkomgeving

Het Instituut Associate degrees (IAd) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Doelstelling is om op korte termijn structureel door te groeien naar 1.500 Ad-studenten. Bij de ontwikkeling van de Ad-opleidingen werken we nauw samen met het regionale mbo, bedrijven en instellingen. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten.

Onderwijsvisie

Het IAd heeft een eigen onderwijsvisie met 10 leidende principes. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit het 'whole tasks' gedachtegoed waarbij de individuele competentie-ontwikkeling ten behoeve van het aanleren van complexe vaardigheden uit de beroepspraktijk centraal staat. Begeleiding van de student tijdens zijn/haar ontwikkeling is essentieel en het onderwijs is daarop ingericht door assessment for learning-vormen. Er is veel ruimte in real-life praktijksituaties, bij voorkeur wordt het praktijkdeel ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. De ontwikkeling van de student wordt ondersteund door leerteamleren.

Beroepsprofiel Ad Sales & Accountmanagement

De opleiding leidt op tot een eigenstandig beroep, o.a. als klantcontactmedewerker en salesmanager. De professional heeft een combinatie van verschillende klant gerelateerde rollen, waarbij gedegen actuele kennis van het vakgebied, de B2B-markt en de klant altijd de basis is. Hij bezit salesvaardigheden en is digitaal zeer vaardig. Hij heeft kennis en inzicht in digitale ontwikkelingen en de toepassing hiervan binnen het vakgebied. De Ad'er Sales & Accountmanagement is daarnaast klantgericht, proactief, resultaat-/salesgericht en neemt verantwoordelijkheid.

Solliciteren

En, hebben we je enthousiasme gewekt? Of juist nog meer vragen opgeroepen? Dat laatste is niet erg, want dan hebben we iets om te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek. Heb je om die stap te kunnen nemen nog prangende vragen, neem dan contact op met Eva van Haaren (Corporate Recruiter) via 06 39113938. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden opwww.werkenbijhu.nl.

Reageren kan tot en met 19 april uitsluitend online. De sollicitatiegesprekken vinden digitaal plaats. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is een referentiecheck en een digitale screening op diploma en ID. 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer