Docent Associate degree Health & Social Work

Instituut Associate Degrees | Sluitingsdatum: 04-03-2020

Als docent en ontwikkelaar aan de wieg staan van een compleet nieuwe opleiding? Op onze Amersfoortse vestiging zijn wij druk aan het bouwen aan nieuwe Associate degrees: 2-jarige HBO-opleidingen op NLQF-niveau 5 - het niveau tussen mbo4 en de bachelor (6). Wij hopen hier binnenkort de Ad Health & Social Work (HSW) aan toe te voegen en zijn op zoek naar nieuwe collegas met drive en passie die samen met ons de uitdaging aangaan om in een kort tijdsbestek en met een team van ca. 3-4 personen een top-opleiding neer te zetten!

In deze rol ontwikkel je samen met je teamleden, de opleiding, het curriculum en alle aanverwante zaken van deze nieuwe opleiding. De opleiding start in 2021, vanaf dan verzorg je de inhoudelijke lessen en begeleiding, geef je feedback aan studenten op door hun ontwikkelde beroepsproducten en op hun aandeel in het proces. Je vervult hierin een voorbeeldrol voor de studenten en bent onderdeel van een integraal (leer)team. Een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk is onmisbaar. Daarom zoek je altijd de samenwerking en co-creatie met jouw netwerk in het bedrijfsleven, de HU kenniscentra, practoraten (mbo) en externe deskundigen. 

Wat je hebt

  • Je bezit inhoudelijke, actuele en relevante werkveld-gerelateerde kennis en vervult zodoende een expertfunctie;
  • Je hebt een relevante opleiding en/of uitgebreide werkervaring in het werkveld. Een relevante Master is uiteraard een pré;
  • Bij voorkeur beschik je over didactische bagage (theorie en praktijk) en ben je bekend met vernieuwende, activerende en praktijkgerichte onderwijsvormen vanuit diverse relevante theorieën en modellen of in staat en bereid deze zeer snel eigen te maken;
  • Bij voorkeur beschik je over ervaring met het ontwikkelen van mbo- of hbo-onderwijs (delen);
  • Je bent bereid de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (hbo) te behalen of je bent reeds in het bezit van deze of een andere relevante didactische kwalificatie.

Wie je bent

  • Je krijgt energie van het overdragen van je expertise aan, en begeleiden van, aankomende professionals;
  • Je bent een teamspeler pur sang: samenwerken zit in je bloed en daarbij kun je uitstekend over de grenzen van opleidingen en organisaties kijken en werken;
  • Je hebt oog voor ontwikkelingen in de branche en weet dit in co-creatie met de beroepspraktijk door te vertalen naar het onderwijs.

Je bent bij voorkeur in Q2 2020 beschikbaar. We willen medio april gaan starten met het ontwikkelen.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang van 0,4 0,6 fte. Jouw aanstelling en functieprofiel kunnen uiteraard meegroeien met de opleiding. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden, na goedkeuring van de opleiding door de NVAO. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal 2.769,32 en maximaal 4.892,31 (schaal 10 of 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leukeextra'szoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness. 

Inspirerende werkomgeving

Het Instituut Associate Degrees (IAD) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Doelstelling is om op korte termijn structureel door te groeien naar 1.500 Associatie degree-studenten. Bij de ontwikkeling van de Ad's werken we nauw samen met het regionale mbo, bedrijven en instellingen. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers, maar is ook uitermate geschikt voor praktisch ingestelde havisten.

De Ad Health & Social Work (HSW)

De Ad HSW zal professionals opleiden op het snijvlak van zorg en welzijn met een link naar techniek. De HSW-er wordt opgeleid voor een rol van preventief gezondheidswerker of leefstijl, of digicoach, die met behulp van zorgtechnologie handelt, vanuit het begrip positieve gezondheid, gericht op functioneren (Huber, 2011). De HSW-er is op de hoogte van de technologie die ingezet kan worden om gezondheid, zelfredzaamheid, veiligheid en welzijn te bevorderen. De HSW-er analyseert de situatie of problematiek, kent de sociale kaart, weet wie en wat nodig is, gaat samenwerkingsrelaties aan en bewijst haar waarde door een verbeterproces in gang te zetten. De HSW-er is zorgverlener op laagcomplex niveau; kan basiszorg verlenen als wondverzorging, het geven van medicatie, EHBO en reanimatie maar is geen verpleegkundige of verzorgende.

Onderwijsvisie

Het IAD heeft een eigen onderwijsvisie met 10 leidende principes. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit het 'whole tasks' gedachtegoed waarbij de individuele competentie-ontwikkeling ten behoeve van het aanleren van complexe vaardigheden uit de beroepspraktijk centraal staat. Begeleiding van de student tijdens zijn/haar ontwikkeling is essentieel en het onderwijs is daarop ingericht door 'assessment for learning'-vormen. Er is veel ruimte in real-life praktijksituaties, bij voorkeur wordt het praktijkdeel ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. De ontwikkeling van de student wordt ondersteund door leerteamleren.

Solliciteren

En, hebben we je enthousiasme gewekt? Of juist nog meer vragen opgeroepen? Dat laatste is niet erg, want dan hebben we iets om te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek. Heb je om die stap te kunnen nemen nog prangende vragen, neem dan contact op met Eva van Haaren, Corporate Recruiter, via 06 39 11 39 38. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden opwww.werkenbijhu.nl.

Je kunt uitsluitend online solliciteren tot en 4 maart. Geef in je motivatiebrief aan hoeveel uur per week je beschikbaar bent. De kennismakingsgesprekken worden gepland op donderdag 12 maart.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer