Beleidssecretaris / Beleidsadviseur Onderzoek

Instituut voor Paramedische Studies | Sluitingsdatum: 23-08-2021

-

Het Instituut voor Paramedische Studies (IPS) is op zoek naar een Beleidssecretaris / Beleidsadviseur Onderzoek

Het IPS verzorgt 8 bacheloropleidingen in het paramedisch domein. Primair richten wij ons op het onderwijs, maar wij zijn onlosmakelijk verbonden met onderzoek en de beroepspraktijk. IPS heeft een sterke verbinding met lectoraten van het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Wij zien als opleidingsinstituut de noodzaak ontstaan voor een interprofessionele focus in zowel onderwijs als onderzoek. Met behoud van beroepsindentiteit richten wij ons op een meer integrale aanpak van de (zorg- en leefstijl)vragen die de maatschappij aan ons stelt. Verbinding van onderwijs en onderzoek uit verschillende domeinen maakt daar substantieel deel van uit. Hogeschoolhoofddocenten hebben hierin een primaire rol; zij geven richting aan onderzoekslijnen in het onderwijs, zorgen voor de verbinding met lectoraten en doen onderzoek in hun domein waarbij zoveel mogelijk docenten, promovendi en studenten worden betrokken.

 

Jouw werkzaamheden

-        het volgen en vertalen van (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen naar een onderzoeksagenda

-        advisering van het instituut over deze onderzoeksagenda

-        het verbinden van onderwijs- en onderzoeksbeleid

-        het ondersteunen van het overleg van de hogeschoolhoofddocenten, waarbij je zorg draagt voor:

  • agendasetting overleg / overzicht kennisagenda / voortgangsoverzichten onderzoeksprojecten / tijdige oplevering van relevante rapportages
  • verspreiding van informatie onder de opleidingen alsmede vertalen van vraagstukken van opleidingen naar de agenda van HHD’ers

-        de beleidsadvisering op een breed spectrum van onderwerpen, waaronder open science, wetenschappelijke integriteit, privacy, research- & data-management

-        het begeleiden van het besluitvormingsproces van onderzoeksbeleid en het monitoren van de implementatie daarvan

-        de coördinatie van de overleggen met de kenniscentra op directie en op HHD-niveau

-        de ontwikkeling/bijstelling van procedures voor opleidingsprogramma’s voor promovendi en zorg dragen voor de kwaliteitsbewaking en voortgangsprocessen 

-        de coördinatie van instituutsbrede en instituutsoverstijgende activiteiten zoals symposia

-        het opzetten van een intern en (inter)nationaal netwerk

De specifieke invulling van het takenpakket kan door de tijd heen wijzigen en is afhankelijk van de behoefte van de organisatie, de achtergrond en expertise van de nieuwe medewerker en de personele samenstelling van het instituut.

 

Wat jij hebt

-       Je hebt een afgeronde master, bij voorkeur gepromoveerd

-       Je hebt ervaring met het zelfstandig trekken van (onderzoeks-)projecten en bent communicatief vaardig in het presenteren van beleid;

-       Je hebt ruime ervaring in het opstellen van subsidie-/onderzoeksvoorstellen

-       Je hebt aantoonbare ervaring als verbinder van (hoger)onderwijs en onderzoek

-       Je kent de actuele ontwikkelingen in het maatschappelijke, sociale en zorgdomein, alsook die van het praktijkgericht onderzoek in het hbo

-       Je kunt de actuele ontwikkelingen in een duidelijke visie verwoorden

-       Je hebt ervaring met trajecten waarin de doorwerking van onderzoek in onderwijs concreet wordt gemaakt

Uiteraard weet je ons te verassen met enkele specifieke ervaringen die jij hebt waarmee je ons overtuigt dat die absoluut aan bovenstaande opsomming toegevoegd moet worden.

 

Wie jij bent

-       Je kunt goed plannen en organiseren, werkt zelfstandig en schakelt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden en personen.

-       Je weet van aanpakken, toont daadkracht en houdt daarbij rekening met de verschillende politieke en maatschappelijk belangen die spelen.

-       Je durft kritisch aan te spreken en helder te adviseren.

-       Je bent proactief en hebt een oplossingsgerichte werkhouding;

-       Je bent een teamspeler, flexibel en kunt goed samenwerken;

-       Je bent communicatief sterk en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

-       Je vindt het leuk om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet inhoudelijke kennis te vertalen in zichtbare resultaten;

 

Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D4) als instructeur met een omvang van 0.8 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4445,52 en maximaal €5717,25 (schaal 12). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Bovendien investeert de HU ruim in deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Tot slot kun je als medewerker gebruik maken van korting op diverse zaken zoals fitness, verzekering en software.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden, dan kun je online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact met Judith Smit de Directeur van het Instituut voor Paramedische Studies (judith.smit@hu.nl). Vanwege de zomervakantie kan een reactie op je vraag iets langer duren dan anders. 

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren. Een screening op identiteit en diploma, een VOG en een referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden Hier is ook een link naar de CAO-hbo te vinden

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer