Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg bij Instituut voor Bewegingsstudies

Instituut voor Bewegingsstudies | Sluitingsdatum: 24-10-2021

-

Hoge kwaliteit van onderwijs voor de opleidingen in ons instituut daar maken we ons met elkaar elke dag weer sterk voor. Kom jij ons hierbij helpen?

In het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) zijn de volgende opleidingen gepositioneerd; de bacheloropleidingen Fysiotherapie (voltijd en deeltijd) en Oefentherapie Cesar, de Masteropleidingen Fysiotherapie en Fysiotherapie en Innovatie van de Beweegzorg en de contractactiviteiten.

Als kwaliteitszorgmedewerker geef je vorm en inhoud aan de ingezette beleidslijn van het IBS. In dit beleidsplan staat de doorontwikkeling van het University of Applied Sciences concept centraal. Doorlopende lijnen van Bachelor naar Masteronderwijs met een sterke integratie van het praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk zijn daarbij sleutelelementen.

In het kort

Hoge kwaliteit van onderwijs voor de opleidingen in ons instituut daar maken we ons met elkaar elke dag weer sterk voor. Voor onze studenten en daarmee voor iedereen die straks een beroep op hen zal doen. Kwaliteitsbeleid dat staat als een huis is daarbij onze ambitie. We hebben daarvoor expertise, advisering en praktische ervaring nodig. En jij kan ons daarmee helpen! Als beleidsmedewerker kwaliteitszorg adviseer en ondersteun je het management van de bachelor- en masteropleidingen van het instituut. Je levert een bijdrage aan het maken van de jaarplannen. Je coördineert en analyseert onderwijsevaluaties, en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van verbeteracties. Je draagt via managementrapportages bij aan het monitoren van de resultaten ervan. Een essentieel onderdeel van deze functie is de organisatie en voorbereiding van interne en externe audits voor de bacheloropleiding. Op deze wijze draag je bij aan de kwaliteit van de opleidingen (kwaliteit conform de 4 standaarden van de NVAO). Je participeert tevens in het netwerk kwaliteitszorg van Hogeschool Utrecht. In dit netwerk bevorder je de samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de opleidingen van de HU.

Concreet voor de functie betekent dit:

 • Het up-to-date houden, uitzetten, verwerken van de (cursus)evaluaties (quickscans) en zo het cijfermatig in kaart brengen van hoe het onderwijs door studenten wordt gewaardeerd.
 • Kort en helder samenvatten, overzicht bieden en delen van de uitkomsten met studenten, docenten en management.
 • Het analyseren van de uitkomsten van de NSE, de Keuzegids HO, de 100-dagenmonitor, de exit-monitor en de HBO-monitor.
 • Het ondersteunen van docenten bij het realiseren van een zo hoog mogelijke respons om de validiteit van de getallen te borgen.
 • Het ondersteunen van docenten bij het rondmaken van de PDCA-cyclus.
 • Het adviseren en begeleiden van de managementteams bij het implementeren van het kwaliteitszorgbeleid
 • De organisatie en voorbereiding van interne en externe audits voor de bacheloropleiding.

Wie ben jij

Je bent in het bezit van een afgeronde masteropleiding en relevante werkervaring in kwaliteitszorg, bij voorkeur in het Hoger Beroepsonderwijs. Je bent in staat om de leidinggevenden te ondersteunen en medewerkers van de opleidingen te enthousiasmeren over kwaliteitsbeleid. Je bent analytisch, communicatief sterk, flexibel, kunt goed samenwerken en hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden.

 • Je bent betrokken, gericht op samenwerking en prettig in de omgang.
 • Ervaring met het analyseren en samenvatten van data.
 • Je kan de verzamelde data helder en duidelijk presenteren.
 • Je bent een zelf startende collega die zelfstandig zaken oppakt.
 • Je bent besluitvaardig en doortastend.
 • Je kunt goed anderen motiveren en adviseren
 • Je kun goed omgaan met perioden met piekbelasting (eind blok B, begin blok C en eind blok D).

Werkplek

Er studeren ruim 2000 studenten in het IBS en er zijn 165 collega’s werkzaam. We bieden een baan in een academische omgeving waarbij we elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Je komt te werken in een inspirerende, ambitieuze en collegiale werkomgeving waar docent, student en medewerkers van het lnstituut voor Bewegingsstudies elkaar ontmoeten. Je werkt samen met beleidsmedewerker Kwaliteitszorg masters IBS, docenten en leidinggevenden van de opleidingen, kwaliteitszorgmedewerkers bacheloropleding, contactpersoon HU- en landelijk uitgezette evaluaties.

Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D4) voor een omvang 0,6 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij aanvang en bij een volledig dienstverband is schaal 10 (€2.845,48 - € 4.307,66). Met doorgroeimogelijkheden die afhankelijk zijn van jouw opleiding en ervaring. Boven het bruto salaris ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8.3% (dertiende maand). Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.


Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Mulder, opleidingsmanager IBS. Dit kan via de mail: Els.mulder@hu.nl of telefonisch 0653220656. Je kunt tot en met 24 oktober  a.s. uitsluitend direct online solliciteren. Meer informatie over -werken bij - Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.hu.nl werken bij HU.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer