3 Allround ondersteuners

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 28-06-2021

Een bijdrage leveren op het gebied van secretariële en administratieve ondersteuning in onze complexe en dynamische onderzoeksomgeving? Is dat iets waar jij warm voor loopt, lees dan snel verder!

Als allround ondersteuner voer je secretariële en administratieve werkzaamheden uit binnen het projectbureau van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, dat ondersteuning biedt aan de lectoraten. Je bent aanspreekpunt voor een aantal lectoren, overige medewerkers van het kenniscentrum en hun externe relaties. Je biedt secretariële ondersteuning aan lectoren, en ondersteuning aan grote projecten.

De werkzaamheden laten zich verdelen in drie hoofdcategorieën: [a] kantoorwerkzaamheden (zoals telefoon- en emailbehandeling, ondersteunen onderzoeksprocessen en visitaties, opstellen documenten/rapportages/presentaties, sharepointsites opzetten, bestellingen en PNIL-aanvragen, informatieverstrekking, ontvangst bezoekers e.d.), [b] ondersteunen overleg (zoals organiseren, notuleren en opvolgen bijeenkomsten, beheer stukken, organiseren van evenementen e.d.) en [c] persoonlijke assistentie (zoals agendabeheer, plannen en voorbereiden van afspraken, werkoverleg e.d.

Wat jij hebt

  • Tenminste een afgeronde MBO opleiding in combinatie met werkervaring als ondersteuner binnen het hoger onderwijs bij voorkeur in een onderzoeksomgeving;
  • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel Nederlands als Engels;
  • Uitstekende kennis van binnen de HU gehanteerde ICT-systemen (o.a. van SharePoint, MS Office), dan wel in staat deze snel eigen te maken.

Wie jij bent

Je bent een dienstverlenende en betrokken teamspeler. Je hebt een flexibele instelling en je weet je staande te houden in een drukke, aan veranderingen onderhevige, complexe omgeving.

Je bent integer en gaat nauwgezet om met vertrouwelijke informatie. Je hebt een klantgerichte en flexibele werkhouding. Je bent zelfstandig, proactief, accuraat, snel en onder werkdruk functioneer je goed (inclusief prioriteiten stellen). Door je ervaring in het werken met hoog opgeleide professionals (kenniswerkers) kun je goed inschatten welke ondersteunende activiteiten zij nodig hebben. Daarnaast ben je collegiaal, kun je goed samenwerken en inspringen voor collega`s als dit nodig is.

 Over de werkplek

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren bestaat uit tien lectoraten. De lectoren zijn experts binnen hun vakgebied, zij zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. De lectoren geven de inhoudelijke taken vorm samen met een team van onderzoekers, die hun functie vaak combineren met die van docent.

Bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren werken een directeur, veertien lectoren, twee programmamanagers, een aantal trainees, een team van negen ondersteuners, en meer dan honderd docent-onderzoekers

Het projectbureau vervult een spilfunctie binnen het Kenniscentrum. Het is het eerste aanspreekpunt voor lectoren en overige medewerkers van het kenniscentrum en hun externe relaties. De dagelijkse leiding van het projectbureau wordt gevormd door de programmamanager.

Jouw standplaats is aan de Padualaan 97 Utrecht.

Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D4) omvang van fte is in onderling overleg, bij voorkeur een minimum van 0,6 fte. Voor een tweetal posities betreft dit vervanging tijdens zwangerschapsverlof en is dus van tijdelijke aard.

 

Interne kandidaten behouden hun rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 2.273,10 en maximaal 3.077,54 (schaal 7). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot maandag 28 juni solliciteren.

De eerste selectiegesprekken staan gepland in de eerste week van juli
Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met de programmamanager Judith Hokke via 0610961122.

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Een screening op identiteit en diploma en een referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer