Padualaan 97

Op Padualaan 97 vind je alle lerarenopleidingen van de HU. Zoals de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, leraar basisonderwijs (PABO), leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal en ook de academische lerarenopleiding primair onderwijs. Het gebouw met de kleurtjes ondersteunt de idealen van het HU-onderwijs: open, fexibel, toegankelijk en gericht op ontmoeting en uitwisseling van ervaring en kennis.

Home