Functieprofielen

Wij hebben al onze functieprofielen ondergebracht in een ‘functiegebouw’. Deze bestaat uit 7 rubrieken die je ziet in de knoppen hierboven. Door één van die knoppen aan te klikken, kun je alle functieprofielen bekijken die bij deze rubriek behoren.

Het HU functiegebouw bestaat in totaal uit 42 profielen waarin de functies op verschillende niveaus zijn beschreven. Alle functieprofielen zijn algemeen en resultaatgericht en geven een beeld van wat iedere functie bijdraagt aan het realiseren van de doelen van onze organisatie.

De HU wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij de ontwikkeling van de werknemer, loopbaanvorming en aandacht voor resultaten centraal staan. Het functiegebouw moet daarbij helpen en een basis zijn voor ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden.