Collectief contract zorgverzekering
Hogeschool Utrecht en Zilveren Kruis Achmea hebben afspraken over de collectieve zorgverzekering. Als je voor deze verzekering kiest, krijg je korting. Informatie over de inhoud en prijs van de verzekering kan je vinden op www.zk.nl/hogeschoolutrecht.

Tegemoetkoming ziektekosten
Als tegemoetkoming in de ziektekosten ontvangen medewerkers van Hogeschool Utrecht € 300,- bruto per kalenderjaar bij fulltime dienstverband. Is de omvang en/of duur van het dienstverband minder, dan geldt dit bedrag naar rato. Deze tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald bij het salaris.

Overige verzekeringen
Medewerkers van Hogeschool Utrecht krijgen aantrekkelijke kortingen op premies voor verzekeringen en hypotheek. Hogeschool Utrecht heeft hierover afspraken met Centraal Beheer Achmea. Wil je meer weten? Ga dan naar www.mooimeegenomendefilm.nl (www.centraalbeheer.nl; werkgevernummer 80571)

Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
De HU heeft bij Loyalis een contract afgesloten waarbinnen je je tegen arbeidsongeschiktheid kunt verzekeren. Dit is tegen een betrekkelijk lage premie en je dekt hiermee een behoorlijk groot risico af. De korting die je krijgt op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is 20%.

Na twee jaar ziekte kun je na een keuring door het UWV arbeidsongeschikt verklaard worden. Je komt dan vervolgens in de WIA terecht. Dat betekent dat jouw inkomen na twee jaar WIA uitkering definitief verlaagd wordt. Op den duur kun je zelfs onder het bijstandsniveau uitkomen. Als je een partner met inkomen hebt kun je bijna je volledige inkomen kwijtraken.

Een WIA-uitkering of arbeidsongeschiktheidspensioen vult weliswaar je inkomen aan, maar veelal niet tot een niveau dat je kunt blijven wonen en leven zoals je gewend bent. Het is zinvol daarop zelf een aanvulling te regelen. Dit kan via een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis.

Er bestaan verschillende dekkingen, te weten:

1. Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (AOV gedeeltelijke dekking)

Tot je AOW ontvang je hierbij een aanvulling tot minimaal 70% van je voorafgaande inkomen.

Je krijgt een premiekorting en door de betaling van de premie via het salaris levert het fiscaal voordeel op (= aftrekpost voor de berekening van de loonbelasting).

Tot zes maanden na je indiensttreding vindt er geen medische check plaats. Je wordt dan dus zondermeer geaccepteerd voor de verzekering. Daarna moet je een vragenlijst invullen.

2. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (AOV volledige dekking)

Tot je AOW ontvang je hierbij een aanvulling tot maximaal 95% van je voorafgaande inkomen. Je krijgt een premiekorting en door de betaling van de premie via het salaris levert het fiscaal voordeel op (= aftrekpost voor de berekening van de loonbelasting).

Tot zes maanden na je indiensttreding vindt er geen medische check plaats. Je wordt dan dus zondermeer geaccepteerd voor de verzekering. Daarna moet je een vragenlijst invullen.

Uiteraard kun je ook beide dekkingen, gedeeltelijk en volledig, afsluiten (AOV complete dekking).

Nadere informatie over deze verzekering vind je op de site van Loyalis (zie hieronder "Gerelateerde links" - "Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)").

Je kunt daar ook direct de verzekering afsluiten via "Verzekering aanvragen" en dan "Vergelijk onze verzekeringen". Klik vervolgens op de gewenste dekking, zoals hierboven uitgelegd.

Bij de start van het digitale formulier wordt gevraagd naar het werkgeversnummer van de HU, dit is 6040516. Verder wordt gevraagd naar je bruto jaarsalaris op full time basis. Dit kun je vinden in de middelste kolom van je salarisspecificatie, onderaan onder het kopje "berekeningsgegevens" als "jaargrondslag PF".

Loyalis informeert de HU over je verzekering, zodat de premie op je salaris kan worden ingehouden. Jij hebt er daarna geen omkijken meer naar.

Terug