Collectief contract zorgverzekering
Hogeschool Utrecht en Zilveren Kruis Achmea hebben afspraken over de collectieve zorgverzekering. Als je voor deze verzekering kiest, krijg je korting. Informatie over de inhoud en prijs van de verzekering kan je vinden op www.zk.nl/hogeschoolutrecht.

Tegemoetkoming ziektekosten
Als tegemoetkoming in de ziektekosten ontvangen medewerkers van Hogeschool Utrecht € 300,- bruto per kalenderjaar bij fulltime dienstverband. Is de omvang en/of duur van het dienstverband minder, dan geldt dit bedrag naar rato. Deze tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald bij het salaris.

Overige verzekeringen
Medewerkers van Hogeschool Utrecht krijgen aantrekkelijke kortingen op premies voor verzekeringen en hypotheek. Hogeschool Utrecht heeft hierover afspraken met Centraal Beheer Achmea. Wil je meer weten? Ga dan naar www.mooimeegenomendefilm.nl (www.centraalbeheer.nl; werkgevernummer 80571)

Terug