Reiskostenvergoeding en uitruilregelingTabel reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Wij werken met een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding per maand, ongeacht of je per OV of eigen vervoer reist. In de tabel is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer weergegeven waarbij de kilometers de enkele reis weergeven. Download de tabel.


Wij werken met een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding per maand, ongeacht of je per OV of eigen vervoer reist. In onderstaande tabel is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer weergegeven waarbij de kilometers de enkele reis weergeven:

​Aantal werkdagen 10-15 km 15-20 km 20-25 km 25-30 km 30-35 km 35-40 km > 40 km
1 € 7,20 € 10,80 € 14,40 € 18,-- € 21,60 € 25,20 €28,80
2 € 14,40 € 21,60 € 28,80 € 36,-- € 43,20 € 50,40 € 57,60
3 € 21,60 € 32,40 € 43,20 € 54,-- € 64,80 € 75,60 € 86,40
4/5 € 36,-- € 54,-- € 72,-- € 90,-- € 108,-- € 126,-- € 144,--


Uitruilregeling
De uitruilregeling is een regeling waarmee je minder belasting hoeft te betalen over een deel van je eindejaarsuitkering. Hierdoor houd je netto meer geld over. De uitruilregeling is een keer per jaar mogelijk: in december of bij uitdiensttreding.

Wat is fiscale ruimte?
Je werkgever mag je voor de reiskilometers die je maakt voor woon-werkverkeer en dienstreizen maximaal € 0,19 netto per kilometer belastingvrij uitbetalen. De HU betaalt voor woon-werkverkeer minder dan die € 0,19 en vergoedt pas vanaf 10 km. De HU mag dus meer belastingvrij uitbetalen dan ze doet. Dit verschil tussen het bedrag dat je wettelijk maximaal belastingvrij mag opbouwen en het bedrag dat je daadwerkelijk opbouwt heet ‘fiscale ruimte’.

Voor dienstreizen vergoedt de HU daarentegen meer dan € 0,19. Als je het bedrag van de gedeclareerde dienstreizen aftrekt van het bedrag aan niet-vergoedde woon-werkverkeerkilometers (a € 0,19), houd je het bedrag van je fiscale ruimte over. Als dit bedrag uitgekeerd zou zijn, zou je er geen belasting over hebben hoeven betalen.

Fiscale ruimte uitruilen voor (deel van) eindejaarsuitkering
Je mag het bedrag van je fiscale ruimte – waar je geen belasting over betaalt - uitruilen tegen hetzelfde bedrag van je bruto eindejaarsuitkering – waar in veel gevallen 42% belasting voor geldt. Dit belastingvoordeel zorgt ervoor dat je eindejaaruitkering hoger uitpakt.

Voor wie is uitruil interessant?
Uitruil is vrijwel voor iedereen interessant. Ook als je geen dienstreizen maakt of zo dicht bij je werk woont, dat je geen reiskostenvergoeding krijgt. Het uiteindelijke bedrag hangt ook af van het aantal reisdagen per week.

Binnenkort een uitkering?
Deelname aan de regeling is af te raden wanneer je mogelijk in de nabije toekomst een beroep op een uitkering moet doen. Voor de pensioenopbouw heeft meedoen aan uitruil geen gevolgen.

Als je gebruik hebt gemaakt van de uitruil dan kom je niet in aanmerking voor de reisaftrek openbaar vervoer bij de IB aangifte.

Terug