Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is het pensioenfonds voor werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs. Als Hogeschool Utrecht zijn wij aangesloten bij het ABP en word je automatisch door ons bij het ABP verzekerd voor je pensioen. De HU betaalt 70% van de premie.

Op de www.abp.nl is informatie opgenomen voor nieuwe deelnemers bij het fonds.

Je kan jouw pensioen laten ingaan tussen de 60 en 70 jaar. Uiteraard zal jouw pensioen lager zijn naarmate je eerder stopt. Het ABP hanteert een middelloonstelsel bij het bepalen van jouw pensioenrechten: je bouwt jaarlijks een stukje pensioen op over jouw inkomen van dat jaar.

Eerder verzekerd geweest bij het ABP?
Ben je bij je vorige werkgever aanvullend verzekerd geweest bij het ABP en/of Loyalis (ook onderdeel van de APG-groep voor o.a. inkomensverzekeringen) en wil je dezelfde verzekeringen houden? Dan moet je erop bedacht zijn dat niet alles automatisch door loopt. Van jouw oude salarisstrook kan je aflezen welke verzekeringen je had. Wil je verzekeringen laten door lopen, geef dat dan schriftelijk door aan de afdeling HR.

Pensioenbreuk
Als je al bij een ander fonds pensioen hebt opgebouwd kan dit worden overgenomen door het ABP. Daarvoor moet je binnen zes maanden bericht sturen aan het ABP met het verzoek tot overname. Dit is in de meeste gevallen gunstiger dan wanneer je de opgebouwde pensioenrechten laat staan. Als je echter ten opzichte van een vorige baan sterk in inkomen achteruit gaat, kan het gunstiger zijn om de pensioenrechten niet over te dragen.

Aanvulling op ANW
Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) hebben nabestaanden onder voorwaarden recht op een uitkering. Verreweg de meeste gezinnen zullen niet aan alle voorwaarden voldoen. Om te voorkomen dat er na een overlijden een financieel tekort ontstaat, kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. De hogeschool biedt daarvoor twee mogelijkheden:

  1. Via een collectief contract met Zwitserleven. Bij de firma Johanknegt bv (onze assurantietussenpersoon) kan men je hierover nader informeren (tel 035-6978700).
  2. Via het NP Aanvullingsplan van Loyalis. Deze regeling is ook geschikt voor alle werknemers die geen volledig pensioen (meer) kunnen opbouwen: de opbouw kan t.z.t. worden omgezet in een hogere pensioenuitkering.
Terug