Salaris en toelagen
Medewerkers van Hogeschool Utrecht ontvangen maandelijks een salaris op basis van hun functieprofiel en de bijbehorende schaal uit de cao-hbo. Daarbij komt jaarlijks 8% van het bruto jaarsalaris als vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Vakantie en verlof resp. arbeidsduur en werktijden
Functies bij Hogeschool Utrecht kunnen in voltijd en in deeltijd worden vervuld. Een fulltime aanstelling gaat uit van 1659 werkzame uren. De standaard werkdag is 8 uur. Bij een fulltime dienstverband kan gekozen worden uit een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Zo is er de keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek. Meer informatie hierover is te vinden in de cao-hbo hoofstukken G en en J.

Arbeidstijden- en verlofregistratie
Uiteraard overleg je met je leidinggevende wanneer je verlof opneemt of (incidenteel) afwijkt van werktijden. Als je onderwijs geeft, houd je daarnaast rekening met het onderwijsrooster. Sommige faculteiten kennen voor het onderwijzend personeel adviesvakanties: Binnen deze periode is geen formele toestemming voor verlof nodig.

Cao-regeling Duurzame Inzetbaarheid
Sinds 1 augustus 2015 is de cao-regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI) van kracht. Deze regeling geeft de werknemer (die voldoet aan de voorwaarden) jaarlijks recht op een persoonlijk DI-budget in uren. De werknemer kan zijn DI-uren op verschillende manieren besteden. Hij bepaalt zelf hoe hij zijn DI-uren aanwendt. Het doel van de regeling is dat werknemers hun DI-uren zó inzetten, dat het hen helpt om goed, gezond en met plezier het werk te kunnen blijven doen. De regeling DI staat in hoofdstuk M van de cao-hbo.

Terug